Μάθετε βουλγαρικά  

Θα ταξιδέψετε στην Βουλγαρία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα βουλγαρικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα βουλγαρικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Βουλγαρία.
 
Μάθετε μαζί μας:

«Μάθετε βουλγαρικά πολύ πιο γρήγορα απ' ότι με τις συνηθισμένες μεθόδους εκμάθησης – Μόνο με 17 λεπτά διαβάσματος την ημέρα:»
Μαθαίνω βουλγαρικά με τη μέθοδο μακροχρόνιας μνήμης »
   

Καλωσόρισμα

 
Здравей!Γειά σου!
Добро утро!Καλημέρα!
Добър ден!Καλημέρα!
Добър вечер!Καλησπέρα!
Лека нощ!Καληνύχτα!
Чао!Γειά!
Довиждане!Στο επανειδήν!
 

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
даναί
неόχι
може биίσως
добреεντάξει
Благодаря!Ευχαριστώ!
Извинете?Συγνώμη, ...
Съжалявам.Λυπάμαι.
Аз имам .../ Аз нямам ...Έχω ... / Δεν έχω ...
Ние имаме .../ Ние нямаме ...Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
 

Συστήνομαι

 
Казвам се ...Με λένε ...
Аз съм ...Κατάγομαι από ...
Аз пътувам с ...Ταξιδεύω με ...
 

Συνεννόηση

 
Това не го разбирам.Δεν το καταλαβαίνω.
Говорите ли ...?Μιλάτε ...;
Тук някой говори ли ...?Μιλάεικανείς ...;
английскиαγγλικά
френскиγαλλικά
Моля, запишете това.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Моля, повторете това.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Един момент, моля.Μια στιγμή παρακαλώ.
 

Αριθμοί

 
едноένα
двеδύο
триτρία
четириτέσσερα
петπέντε
шестέξι
седемεπτά
осемοκτώ
деветεννέα
десетδέκα
единайсетέντεκα
дванайсетδώδεκα
тринайсетδεκατρία
четиринайсетδεκατέσσερα
петнайсетδεκαπέντε
шестнайсетδεκαέξι
седемнайсетδεκαεπτά
осемнайсетδεκαοκτώ
деветнайсетδεκαεννέα
двайсетείκοσι
двайсет и едноεικοσιένα
трийсетτριάντα
четиридесетσαράντα
петдесетπενήντα
шейсетεξήντα
седемдесетεβδομήντα
осемдесетογδόντα
деветдесетενενήντα
стоεκατό
хилядаχίλια
един милионένα εκατομμύριο
няколкоτο ζευγάρι
 

 

«Μάθετε βουλγαρικά πολύ πιο γρήγορα απ' ότι με τις συνηθισμένες μεθόδους εκμάθησης – Μόνο με 17 λεπτά διαβάσματος την ημέρα!»

 
Γρήγορη και πολύ αποτελεσματική μέθοδος εκμάθησης, μέσω της οποίας διασκεδάζετε:
Η πρώτη σας συζήτηση στα βουλγαρικά θα είναι εφικτή μετά από 3 ώρες – μιλήστε με ευχέρεια μια γλώσσα σε 50 ώρες – για υπολογιστή, Smartphone και Tablet.
 
Μάθετε βουλγαρικά
 
Μάθετε βουλγαρικά »

 
Γι' αυτό αυτό το μάθημα είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα μαθήματα:
Προτεινόμενος χρόνος εκμάθησης: Μόνο 17 λεπτά την ημέρα.
Οποιαδήποτε στιγμή – Οπουδήποτε – Σε κάθε συσκευή.
Μέσω της βραβευμένης μεθόδου εκμάθησης μακροχρόνιας μνήμης δε θα ξεχάσετε ποτέ ξανά τα βουλγαρικά.
Μέσω της πρωτοποριακής τεχνολογίας της Superlearning μπορείτε να προχωρήσετε 32% γρηγορότερα με την εκμάθηση και αυξάνετε την ικανότητα αφομοίωσης σας.
Η εκμάθηση βουλγαρικών δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη όσο τώρα:
Όλες οι ασκήσεις θα σας παρουσιάζονται καθημερινά στο μάθημα.
Έτσι πρακτικά μαθαίνετε μόνοι σας βουλγαρικά.
Οι ποικιλόμορφες μέθοδοι εκμάθησης σας εγγυώνται διασκέδαση κατά την εκμάθηση, επιτυχία και σας δίνουν κίνητρο να συνεχίσετε να μαθαίνετε βουλγαρικά κάθε μέρα.

Μάθετε βουλγαρικά τώρα »

 
 

 

Δωρεάν δοκιμαστική έκδοση βουλγαρικών

 
Δοκιμάστε τώρα δωρεάν το μάθημα και λάβετε χρήσιμες συμβουλές εκμάθησης.