Μάθετε βουλγαρικά  

Θα ταξιδέψετε στην Βουλγαρία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα βουλγαρικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα βουλγαρικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Βουλγαρία.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω βουλγαρικά »
 
 
Βουλγαρικά πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Здравей!
Здравей!Γειά σου!
Καλημέρα! Добро утро!
Добро утро!Καλημέρα!
Καλημέρα! Добър ден!
Добър ден!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Добър вечер!
Добър вечер!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Лека нощ!
Лека нощ!Καληνύχτα!
Γειά! Чао!
Чао!Γειά!
Στο επανειδήν! Довиждане!
Довиждане!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί да
даναί
όχι не
неόχι
ίσως може би
може биίσως
εντάξει добре
добреεντάξει
Ευχαριστώ! Благодаря!
Благодаря!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. Моля!
Моля!Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... Извинете?
Извинете?Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Съжалявам.
Съжалявам.Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... Аз имам .../ Аз нямам ...
Аз имам .../ Аз нямам ...Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... Ние имаме .../ Ние нямаме ...
Ние имаме .../ Ние нямаме ...Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Казвам се ...
Казвам се ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Аз съм ...
Аз съм ...Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... Аз пътувам с ...
Аз пътувам с ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Това не го разбирам.
Това не го разбирам.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Говорите ли ...?
Говорите ли ...?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Тук някой говори ли ...?
Тук някой говори ли ...?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά английски
английскиαγγλικά
γαλλικά френски
френскиγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Моля, запишете това.
Моля, запишете това.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Моля, повторете това.
Моля, повторете това.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Един момент, моля.
Един момент, моля.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
ένα едно
едноένα
δύο две
двеδύο
τρία три
триτρία
τέσσερα четири
четириτέσσερα
πέντε пет
петπέντε
έξι шест
шестέξι
επτά седем
седемεπτά
οκτώ осем
осемοκτώ
εννέα девет
деветεννέα
δέκα десет
десетδέκα
έντεκα единайсет
единайсетέντεκα
δώδεκα дванайсет
дванайсетδώδεκα
δεκατρία тринайсет
тринайсетδεκατρία
δεκατέσσερα четиринайсет
четиринайсетδεκατέσσερα
δεκαπέντε петнайсет
петнайсетδεκαπέντε
δεκαέξι шестнайсет
шестнайсетδεκαέξι
δεκαεπτά седемнайсет
седемнайсетδεκαεπτά
δεκαοκτώ осемнайсет
осемнайсетδεκαοκτώ
δεκαεννέα деветнайсет
деветнайсетδεκαεννέα
είκοσι двайсет
двайсетείκοσι
εικοσιένα двайсет и едно
двайсет и едноεικοσιένα
τριάντα трийсет
трийсетτριάντα
σαράντα четиридесет
четиридесетσαράντα
πενήντα петдесет
петдесетπενήντα
εξήντα шейсет
шейсетεξήντα
εβδομήντα седемдесет
седемдесетεβδομήντα
ογδόντα осемдесет
осемдесетογδόντα
ενενήντα деветдесет
деветдесетενενήντα
εκατό сто
стоεκατό
χίλια хиляда
хилядаχίλια
ένα εκατομμύριο един милион
един милионένα εκατομμύριο
το ζευγάρι няколко
няколкоτο ζευγάρι