Μάθετε βραζιλιάνικα  

Θα ταξιδέψετε στην Βραζιλία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα βραζιλιάνικα!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα βραζιλιάνικα στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Βραζιλία.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω βραζιλιάνικα »
 
 
Βραζιλιάνικα πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Oi!
Oi!Γειά σου!
Καλημέρα! Bom-dia!
Bom-dia!Καλημέρα!
Καλημέρα! Boa-tarde!
Boa-tarde!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Boa-noite!
Boa-noite!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Boa-noite!
Boa-noite!Καληνύχτα!
Γειά! Tchau!
Tchau!Γειά!
Στο επανειδήν! Adeus!
Adeus!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί sim
simναί
όχι não
nãoόχι
εντάξει ok
okεντάξει
Ευχαριστώ! Obrigado!/ Obrigada!
Obrigado!/ Obrigada!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. De nada! (Com prazer.)
De nada! (Com prazer.)Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... Me desculpe ...
Me desculpe ...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Sinto muito.
Sinto muito.Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... Eu tenho .../ Eu não tenho ...
Eu tenho .../ Eu não tenho ...Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... Nós temos .../ Nós não temos ...
Nós temos .../ Nós não temos ...Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... Há .../ Não há ...
Há .../ Não há ...Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Eu me chamo ...
Eu me chamo ...Με λένε ...
Ταξιδεύω με ... Estou viajando com ...
Estou viajando com ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Eu não entendo.
Eu não entendo.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Você fala ...?
Você fala ...?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Alguém fala aqui ...?
Alguém fala aqui ...?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά inglês
inglêsαγγλικά
γαλλικά francês
francêsγαλλικά
Μια στιγμή παρακαλώ. Um momento, por favor.
Um momento, por favor.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν zero
zeroμηδέν
ένα um
umένα
δύο dois
doisδύο
τρία três
trêsτρία
τέσσερα quatro
quatroτέσσερα
πέντε cinco
cincoπέντε
έξι seis
seisέξι
επτά sete
seteεπτά
οκτώ oito
oitoοκτώ
εννέα nove
noveεννέα
δέκα dez
dezδέκα
έντεκα onze
onzeέντεκα
δώδεκα doze
dozeδώδεκα
δεκατρία treze
trezeδεκατρία
δεκατέσσερα quatorze
quatorzeδεκατέσσερα
δεκαπέντε quinze
quinzeδεκαπέντε
δεκαέξι dezesseis
dezesseisδεκαέξι
δεκαεπτά dezessete
dezesseteδεκαεπτά
δεκαοκτώ dezoito
dezoitoδεκαοκτώ
δεκαεννέα dezenove
dezenoveδεκαεννέα
είκοσι vinte
vinteείκοσι
εικοσιένα vinte e um
vinte e umεικοσιένα
τριάντα trinta
trintaτριάντα
σαράντα quarenta
quarentaσαράντα
πενήντα cinquenta
cinquentaπενήντα
εξήντα sessenta
sessentaεξήντα
εβδομήντα setenta
setentaεβδομήντα
ογδόντα oitenta
oitentaογδόντα
ενενήντα noventa
noventaενενήντα
εκατό cem
cemεκατό
χίλια mil
milχίλια
ένα εκατομμύριο um milhão
um milhãoένα εκατομμύριο
το ζευγάρι um par
um parτο ζευγάρι