Μάθετε γαλλικά  

Θα ταξιδέψετε στην Γαλλία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα γαλλικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα γαλλικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Γαλλία.
 
Μάθετε μαζί μας:

«Μάθετε γαλλικά πολύ πιο γρήγορα απ' ότι με τις συνηθισμένες μεθόδους εκμάθησης – Μόνο με 17 λεπτά διαβάσματος την ημέρα:»
Μαθαίνω γαλλικά με τη μέθοδο μακροχρόνιας μνήμης »
   

Καλωσόρισμα

 
Salut !Γειά σου!
Bonjour !καλημέρα, καλή ημέρα
Bonsoir !Καλησπέρα!
Bonne nuit !Καληνύχτα!
Salut !Γειά!
Au revoir !Στο επανειδήν!
 

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ouiναί
nonόχι
peut-êtreίσως
OKεντάξει
Merci !Ευχαριστώ!
Excusez-moi, ...Συγνώμη, ...
Je suis désolé(e)
Désolé(e) !
Λυπάμαι.
J'ai ...
Je n'ai pas ...
Έχω ... / Δεν έχω ...
Nous avons ...
Nous n'avons pas ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Il y a ...
Il n'y a pas ...
Είναι ... / Δεν είναι ...
 

Συστήνομαι

 
Je m'appelle ...Με λένε ...
Je viens ...Κατάγομαι από ...
Je voyage avec ...Ταξιδεύω με ...
 

Συνεννόηση

 
Je ne comprends pas.Δεν το καταλαβαίνω.
Parlez-vous ... ?Μιλάτε ...;
Quelqu'un parle-t-il ... ici ?Μιλάεικανείς ...;
anglaisαγγλικά
françaisγαλλικά
Veuillez noter.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Veuillez répéter.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Un moment, s'il vous plaît !Μια στιγμή παρακαλώ.
 

Αριθμοί

 
zéroμηδέν
unένα
deuxδύο
troisτρία
quatreτέσσερα
cinqπέντε
sixέξι
septεπτά
huitοκτώ
neufεννέα
dixδέκα
onzeέντεκα
douzeδώδεκα
treizeδεκατρία
quatorzeδεκατέσσερα
quinzeδεκαπέντε
seizeδεκαέξι
dix-septδεκαεπτά
dix-huitδεκαοκτώ
dix-neufδεκαεννέα
vingtείκοσι
vingt-et-unεικοσιένα
trenteτριάντα
quaranteσαράντα
cinquanteπενήντα
soixanteεξήντα
soixante-dixεβδομήντα
quatre-vingtsογδόντα
quatre-vingt-dixενενήντα
centεκατό
milleχίλια
un millionένα εκατομμύριο
quelques ...το ζευγάρι
 

 

«Μάθετε γαλλικά πολύ πιο γρήγορα απ' ότι με τις συνηθισμένες μεθόδους εκμάθησης – Μόνο με 17 λεπτά διαβάσματος την ημέρα!»

 
Γρήγορη και πολύ αποτελεσματική μέθοδος εκμάθησης, μέσω της οποίας διασκεδάζετε:
Η πρώτη σας συζήτηση στα γαλλικά θα είναι εφικτή μετά από 3 ώρες – μιλήστε με ευχέρεια μια γλώσσα σε 50 ώρες – για υπολογιστή, Smartphone και Tablet.
 
Μάθετε γαλλικά
 
Μάθετε γαλλικά »

 
Γι' αυτό αυτό το μάθημα είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα μαθήματα:
Προτεινόμενος χρόνος εκμάθησης: Μόνο 17 λεπτά την ημέρα.
Οποιαδήποτε στιγμή – Οπουδήποτε – Σε κάθε συσκευή.
Μέσω της βραβευμένης μεθόδου εκμάθησης μακροχρόνιας μνήμης δε θα ξεχάσετε ποτέ ξανά τα γαλλικά.
Μέσω της πρωτοποριακής τεχνολογίας της Superlearning μπορείτε να προχωρήσετε 32% γρηγορότερα με την εκμάθηση και αυξάνετε την ικανότητα αφομοίωσης σας.
Η εκμάθηση γαλλικών δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη όσο τώρα:
Όλες οι ασκήσεις θα σας παρουσιάζονται καθημερινά στο μάθημα.
Έτσι πρακτικά μαθαίνετε μόνοι σας γαλλικά.
Οι ποικιλόμορφες μέθοδοι εκμάθησης σας εγγυώνται διασκέδαση κατά την εκμάθηση, επιτυχία και σας δίνουν κίνητρο να συνεχίσετε να μαθαίνετε γαλλικά κάθε μέρα.

Μάθετε γαλλικά τώρα »

 
 

 

Δωρεάν δοκιμαστική έκδοση γαλλικών

 
Δοκιμάστε τώρα δωρεάν το μάθημα και λάβετε χρήσιμες συμβουλές εκμάθησης.