Μάθετε γαλλικά  

Θα ταξιδέψετε στην Γαλλία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα γαλλικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα γαλλικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Γαλλία.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω γαλλικά »
 
 
Γαλλικά πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Salut !
Salut !Γειά σου!
Καλησπέρα! Bonsoir !
Bonsoir !Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Bonne nuit !
Bonne nuit !Καληνύχτα!
Γειά! Salut !
Salut !Γειά!
Στο επανειδήν! Au revoir !
Au revoir !Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί oui
ouiναί
όχι non
nonόχι
ίσως peut-être
peut-êtreίσως
εντάξει OK
OKεντάξει
Ευχαριστώ! Merci !
Merci !Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. De rien !
De rien !Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... Excusez-moi, ...
Excusez-moi, ...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Je suis désolé(e) / Désolé(e) !
Je suis désolé(e)
Désolé(e) !
Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... J'ai ... / Je n'ai pas ...
J'ai ...
Je n'ai pas ...
Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... Nous avons ... / Nous n'avons pas ...
Nous avons ...
Nous n'avons pas ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... Il y a ... / Il n'y a pas ...
Il y a ...
Il n'y a pas ...
Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Je m'appelle ...
Je m'appelle ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Je viens ...
Je viens ...Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... Je voyage avec ...
Je voyage avec ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Je ne comprends pas.
Je ne comprends pas.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Parlez-vous ... ?
Parlez-vous ... ?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Quelqu'un parle-t-il ... ici ?
Quelqu'un parle-t-il ... ici ?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά anglais
anglaisαγγλικά
γαλλικά français
françaisγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Veuillez noter.
Veuillez noter.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Veuillez répéter.
Veuillez répéter.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Un moment, s'il vous plaît !
Un moment, s'il vous plaît !Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν zéro
zéroμηδέν
ένα un
unένα
δύο deux
deuxδύο
τρία trois
troisτρία
τέσσερα quatre
quatreτέσσερα
πέντε cinq
cinqπέντε
έξι six
sixέξι
επτά sept
septεπτά
οκτώ huit
huitοκτώ
εννέα neuf
neufεννέα
δέκα dix
dixδέκα
έντεκα onze
onzeέντεκα
δώδεκα douze
douzeδώδεκα
δεκατρία treize
treizeδεκατρία
δεκατέσσερα quatorze
quatorzeδεκατέσσερα
δεκαπέντε quinze
quinzeδεκαπέντε
δεκαέξι seize
seizeδεκαέξι
δεκαεπτά dix-sept
dix-septδεκαεπτά
δεκαοκτώ dix-huit
dix-huitδεκαοκτώ
δεκαεννέα dix-neuf
dix-neufδεκαεννέα
είκοσι vingt
vingtείκοσι
εικοσιένα vingt-et-un
vingt-et-unεικοσιένα
τριάντα trente
trenteτριάντα
σαράντα quarante
quaranteσαράντα
πενήντα cinquante
cinquanteπενήντα
εξήντα soixante
soixanteεξήντα
εβδομήντα soixante-dix
soixante-dixεβδομήντα
ογδόντα quatre-vingts
quatre-vingtsογδόντα
ενενήντα quatre-vingt-dix
quatre-vingt-dixενενήντα
εκατό cent
centεκατό
χίλια mille
milleχίλια
ένα εκατομμύριο un million
un millionένα εκατομμύριο
το ζευγάρι quelques ...
quelques ...το ζευγάρι