Μάθετε γεωργιανά  

Θα ταξιδέψετε στην Γεωργία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα γεωργιανά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα γεωργιανά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Γεωργία.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω γεωργιανά »
 
 
Γεωργιανά μάθημα:
έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:
 
        προσφορά »        

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! გამარჯობა!---Gamardschoba!
გამარჯობა!
Gamardschoba!
Γειά σου!
Καλημέρα! დილა მშვიდობისა!---Dila mschvidobisa!
დილა მშვიდობისა!
Dila mschvidobisa!
Καλημέρα!
Καλημέρα! გამარჯობა!---Gamardschoba!
გამარჯობა!
Gamardschoba!
Καλημέρα!
Καλησπέρα! საღამო მშვიდობისა!---Sagamo mschvidobisa!
საღამო მშვიდობისა!
Sagamo mschvidobisa!
Καλησπέρα!
Καληνύχτα! ღამე მშვიდობისა!---Game mschvidobisa!
ღამე მშვიდობისა!
Game mschvidobisa!
Καληνύχτα!
Γειά! ნახვამდის!---Nachvamdis!
ნახვამდის!
Nachvamdis!
Γειά!
Στο επανειδήν! კარგად ბრძანდებოდეთ!---Kargad brdzandebodet!
კარგად ბრძანდებოდეთ!
Kargad brdzandebodet!
Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί დიახ---diach
დიახ
diach
ναί
όχι არა---ara
არა
ara
όχι
ίσως შესაძლოა---schesadzloa
შესაძლოა
schesadzloa
ίσως
εντάξει კარგი---kargi
კარგი
kargi
εντάξει
Ευχαριστώ! გმადლობ!---Gmadlob!
გმადლობ!
Gmadlob!
Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. არაფერს!---Araphers!
არაფერს!
Araphers!
Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... ბოდიში,...---Bodischi,...
ბოდიში,...
Bodischi,...
Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. ვწუხვარ.---Wtsuchvar.
ვწუხვარ.
Wtsuchvar.
Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... მე მაქვს .../ მე არა მაქვს ...---Me maqvs .../ Me ara maqvs ...
მე მაქვს .../ მე არა მაქვს ...
Me maqvs .../ Me ara maqvs ...
Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... ჩვენ გვაქვს .../ ჩვენ არა გვაქვს ...---Chven gvaqvs .../ Chven ara gvaqvs ...
ჩვენ გვაქვს .../ ჩვენ არა გვაქვს ...
Chven gvaqvs .../ Chven ara gvaqvs ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... არსებობს.../ არ არსებობს ...---Arsebobs .../ Ar arsebobs ...
არსებობს.../ არ არსებობს ...
Arsebobs .../ Ar arsebobs ...
Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... მე მქვია ...---Me mqvia ...
მე მქვია ...
Me mqvia ...
Με λένε ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. ეს მე არ მესმის.---Es me ar mesmis.
ეს მე არ მესმის.
Es me ar mesmis.
Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; ლაპარაკობთ ...?---Laparakobt ...?
ლაპარაკობთ ...?
Laparakobt ...?
Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; ლაპარაკობს აქ ვინმე ...?---Laparakobs aq winme ...?
ლაპარაკობს აქ ვინმე ...?
Laparakobs aq winme ...?
Μιλάεικανείς ...;
Σας παρακαλώ γράψτε το. გთხოვთ ჩაიწეროთ.---Gtchovt chaitserot.
გთხოვთ ჩაიწეროთ.
Gtchovt chaitserot.
Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. გთხოვთ გაიმეოროთ.---Gtchovt gaimeorot.
გთხოვთ გაიმეოროთ.
Gtchovt gaimeorot.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. ერთი წუთით.---Erti tsutit.
ერთი წუთით.
Erti tsutit.
Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν ნოლი---noli
ნოლი
noli
μηδέν
ένα ერთი---erti
ერთი
erti
ένα
δύο ორი---ori
ორი
ori
δύο
τρία სამი---sami
სამი
sami
τρία
τέσσερα ოთხი---otchi
ოთხი
otchi
τέσσερα
πέντε ხუთი---khuti
ხუთი
khuti
πέντε
έξι ექვსი---eqvsi
ექვსი
eqvsi
έξι
επτά შვიდი---schvidi
შვიდი
schvidi
επτά
οκτώ რვა---rva
რვა
rva
οκτώ
εννέα ცხრა---tschra
ცხრა
tschra
εννέα
δέκα ათი---ati
ათი
ati
δέκα
έντεκα თერთმეტი---tertmeti
თერთმეტი
tertmeti
έντεκα
δώδεκα თორმეტი---tormeti
თორმეტი
tormeti
δώδεκα
δεκατρία ცამეტი---tsameti
ცამეტი
tsameti
δεκατρία
δεκατέσσερα თოთხმეტი---totchmeti
თოთხმეტი
totchmeti
δεκατέσσερα
δεκαπέντε თხუთმეტი---tchutmeti
თხუთმეტი
tchutmeti
δεκαπέντε
δεκαέξι თექვსმეტი---tekvsmeti
თექვსმეტი
tekvsmeti
δεκαέξι
δεκαεπτά ჩვიდმეტი---tschvidmetii
ჩვიდმეტი
tschvidmetii
δεκαεπτά
δεκαοκτώ თვრამეტი---tvrameti
თვრამეტი
tvrameti
δεκαοκτώ
δεκαεννέα ცხრამეტი---tschrameti
ცხრამეტი
tschrameti
δεκαεννέα
είκοσι ოცი---ozi
ოცი
ozi
είκοσι
εικοσιένα ოცდაერთი---ozdaerti
ოცდაერთი
ozdaerti
εικοσιένα
είκοσι δύο ოცდაორი---ozdaori
ოცდაორი
ozdaori
είκοσι δύο
είκοσι τρία ოცდასამი---ozdasami
ოცდასამი
ozdasami
είκοσι τρία
τριάντα ოცდაათი---ozdaati
ოცდაათი
ozdaati
τριάντα
σαράντα ორმოცი---ormozi
ორმოცი
ormozi
σαράντα
πενήντα ორმოცდაათი---ormozdaati
ორმოცდაათი
ormozdaati
πενήντα
εξήντα სამოცი---samozi
სამოცი
samozi
εξήντα
εβδομήντα სამოცდაათი---samozdaati
სამოცდაათი
samozdaati
εβδομήντα
ογδόντα ოთხმოცი---otchmozi
ოთხმოცი
otchmozi
ογδόντα
ενενήντα ოთხმოცდაათი---otchmozdaati
ოთხმოცდაათი
otchmozdaati
ενενήντα
εκατό ასი---asi
ასი
asi
εκατό
χίλια ათასი---atasi
ათასი
atasi
χίλια
ένα εκατομμύριο მილიონი---milioni
მილიონი
milioni
ένα εκατομμύριο
το ζευγάρι რამდენიმე---ramdenime
რამდენიმე
ramdenime
το ζευγάρι