Μάθετε γουόλοφ  

Θα ταξιδέψετε στην Σενεγάλη;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα γουόλοφ!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα γουόλοφ στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Σενεγάλη.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω γουόλοφ »
 
 
Γουόλοφ μάθημα:
έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:
 
        προσφορά »        

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Salaamaalekum!
Salaamaalekum!Γειά σου!
Καλημέρα! Salaamaalekum!
Salaamaalekum!Καλημέρα!
Καλημέρα! Salaamaalekum!
Salaamaalekum!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Salaamalekum!
Salaamalekum!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Fanaanal ak jàmm!
Fanaanal ak jàmm!Καληνύχτα!
Γειά! Ba beneen yoon!
Ba beneen yoon!Γειά!
Στο επανειδήν! Jàmm ak jàmm!
Jàmm ak jàmm!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί waaw
waawναί
όχι déedéet
déedéetόχι
ίσως xéj na
xéj naίσως
εντάξει baxna
baxnaεντάξει
Ευχαριστώ! Jërëjëf!
Jërëjëf!Ευχαριστώ!
Παρακαλώ! Amul solo!
Amul solo!Παρακαλώ!
Συγνώμη, ... Baal ma ...
Baal ma ...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Maa ngi jegg ëlu.
Maa ngi jegg ëlu.Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... Amnaa ... / Amouma ...
Amnaa ...
Amouma ...
Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... Amnañu ... / Amuñu ...
Amnañu ...
Amuñu ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... Amna ... / Amul ...
Amna ...
Amul ...
Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Maa ngi tudd ...
Maa ngi tudd ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Maa ngi joge ...
Maa ngi joge ...Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... Damay tukki ak ...
Damay tukki ak ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Nandu mako.
Nandu mako.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Ndax degg nga ... ?
Ndax degg nga ... ?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Ndax amna kou degg fii ... ?
Ndax amna kou degg fii ... ?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά Anglais
Anglaisαγγλικά
γαλλικά Nasaraan
Nasaraanγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Bindal.
Bindal.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Jaraat ci.
Jaraat ci.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Xaaral.
Xaaral.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν tus
tusμηδέν
ένα benn
bennένα
δύο ñaar
ñaarδύο
τρία ñett
ñettτρία
τέσσερα ñeent
ñeentτέσσερα
πέντε juróom
juróomπέντε
έξι juróom benn
juróom bennέξι
επτά juróom ñaar
juróom ñaarεπτά
οκτώ juróom ñett
juróom ñettοκτώ
εννέα juróom ñeent
juróom ñeentεννέα
δέκα fukk
fukkδέκα
έντεκα fukk ak benn
fukk ak bennέντεκα
δώδεκα fukk ak ñaar
fukk ak ñaarδώδεκα
δεκατρία fukk ak ñett
fukk ak ñettδεκατρία
δεκατέσσερα fukk ak ñeent
fukk ak ñeentδεκατέσσερα
δεκαπέντε fukk ak juróom
fukk ak juróomδεκαπέντε
δεκαέξι fukk ak juróom-benn
fukk ak juróom-bennδεκαέξι
δεκαεπτά fukk ak juróom- ñaar
fukk ak juróom- ñaarδεκαεπτά
δεκαοκτώ fukk ak juróom- ñeet
fukk ak juróom- ñeetδεκαοκτώ
δεκαεννέα fukk ak juróom- ñeent
fukk ak juróom- ñeentδεκαεννέα
είκοσι ñaar-fukk
ñaar-fukkείκοσι
εικοσιένα ñaar-fukk ak benn
ñaar-fukk ak bennεικοσιένα
τριάντα ñett-fukk / fanweer
ñett-fukk
fanweer
τριάντα
σαράντα ñeent-fukk
ñeent-fukkσαράντα
πενήντα juróom-fukk
juróom-fukkπενήντα
εξήντα juróom-benn-fukk
juróom-benn-fukkεξήντα
εβδομήντα juróom- ñaar-fukk
juróom- ñaar-fukkεβδομήντα
ογδόντα juróom- ñett-fukk
juróom- ñett-fukkογδόντα
ενενήντα juróom- ñeent-fukk
juróom- ñeent-fukkενενήντα
εκατό téeméer
téeméerεκατό
χίλια junni
junniχίλια
ένα εκατομμύριο tamndareet / million
tamndareet
million
ένα εκατομμύριο
το ζευγάρι ay
ayτο ζευγάρι