Μάθετε δανεζικά  

Θα ταξιδέψετε στην Δανία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα δανεζικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα δανεζικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Δανία.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω δανεζικά »
 
 
Δανεζικά πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Hej!
Hej!Γειά σου!
Καλημέρα! Godmorgen!
Godmorgen!Καλημέρα!
Καλημέρα! Goddag!
Goddag!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Godaften!
Godaften!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Godnat!
Godnat!Καληνύχτα!
Γειά! Vi ses!
Vi ses!Γειά!
Στο επανειδήν! Farvel!
Farvel!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί ja
jaναί
όχι nej
nejόχι
ίσως måske
måskeίσως
εντάξει okay
okayεντάξει
Ευχαριστώ! Tak!
Tak!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. Velbekom!
Velbekom!Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... Undskyld, ...
Undskyld, ...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Det er jeg ked af.
Det er jeg ked af.Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... Jeg har ... / Jeg har ingen ...
Jeg har ...
Jeg har ingen ...
Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... Vi har ... / Vi har ingen ...
Vi har ...
Vi har ingen ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... Der er ... / Der er ingen ...
Der er ...
Der er ingen ...
Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Jeg hedder ...
Jeg hedder ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Jeg kommer ...
Jeg kommer ...Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... Jeg rejser med ...
Jeg rejser med ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Det forstår jeg ikke.
Det forstår jeg ikke.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Taler du ...?
Taler du ...?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Er der nogen, der taler ...?
Er der nogen, der taler ...?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά engelsk
engelskαγγλικά
γαλλικά fransk
franskγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Vær så venlig at skrive det ned.
Vær så venlig at skrive det ned.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Vær så venlig at gentage det.
Vær så venlig at gentage det.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Et øjeblik.
Et øjeblik.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν nul
nulμηδέν
ένα en
enένα
δύο to
toδύο
τρία tre
treτρία
τέσσερα fire
fireτέσσερα
πέντε fem
femπέντε
έξι seks
seksέξι
επτά syv
syvεπτά
οκτώ otte
otteοκτώ
εννέα ni
niεννέα
δέκα ti
tiδέκα
έντεκα elleve
elleveέντεκα
δώδεκα tolv
tolvδώδεκα
δεκατρία tretten
trettenδεκατρία
δεκατέσσερα fjorten
fjortenδεκατέσσερα
δεκαπέντε femten
femtenδεκαπέντε
δεκαέξι seksten
sekstenδεκαέξι
δεκαεπτά sytten
syttenδεκαεπτά
δεκαοκτώ atten
attenδεκαοκτώ
δεκαεννέα nitten
nittenδεκαεννέα
είκοσι tyve
tyveείκοσι
εικοσιένα enogtyve
enogtyveεικοσιένα
τριάντα tredive
trediveτριάντα
σαράντα fyrre
fyrreσαράντα
πενήντα halvtreds
halvtredsπενήντα
εξήντα tres
tresεξήντα
εβδομήντα halvfjerds
halvfjerdsεβδομήντα
ογδόντα firs
firsογδόντα
ενενήντα halvfems
halvfemsενενήντα
εκατό hundrede
hundredeεκατό
χίλια tusinde
tusindeχίλια
ένα εκατομμύριο en million
en millionένα εκατομμύριο
το ζευγάρι et par
et parτο ζευγάρι