Μάθετε ινδικά  

Θα ταξιδέψετε στην Ινδία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα ινδικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα ινδικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Ινδία.
 
Μάθετε μαζί μας:

«Μάθετε ινδικά πολύ πιο γρήγορα απ' ότι με τις συνηθισμένες μεθόδους εκμάθησης – Μόνο με 17 λεπτά διαβάσματος την ημέρα:»
Μαθαίνω ινδικά με τη μέθοδο μακροχρόνιας μνήμης »
   

Καλωσόρισμα

 
हलो !Γειά σου!
गुड मौरनिंग !Καλημέρα!
नमस्ते !Καλημέρα!
हलो !Καλησπέρα!
गुड नाइट !Καληνύχτα!
बाइ !Γειά!
फिर मिलेंगे !Στο επανειδήν!
 

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
हाँναί
नहींόχι
शायदίσως
ओ.के.εντάξει
धन्यवाद !Ευχαριστώ!
सुनिये ...Συγνώμη, ...
सॉरी |Λυπάμαι.
 

Συστήνομαι

 
मेरा नाम... है |Με λένε ...
मैं आता हूँ |Κατάγομαι από ...
मैं ... के साथ घूमता हूँ |Ταξιδεύω με ...
 

Συνεννόηση

 
मुझे समझ नहीं आती |Δεν το καταλαβαίνω.
क्या आप ... बोलतेहैं ?Μιλάτε ...;
क्या यहाँ कोई ... बोलता है ?Μιλάεικανείς ...;
अंग्रेज़ीαγγλικά
फ्रेंचγαλλικά
प्लीज़ ये लिख दीजिए |Σας παρακαλώ γράψτε το.
प्लीज़ ये दोबाराकीजिए |Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
एक मिनट प्लीज़ |Μια στιγμή παρακαλώ.
 

Αριθμοί

 
एकένα
दोδύο
तीनτρία
चारτέσσερα
पाँचπέντε
छहέξι
सातεπτά
आठοκτώ
नौεννέα
दसδέκα
ग्यारहέντεκα
बारहδώδεκα
तेरहδεκατρία
चौदहδεκατέσσερα
पन्द्रहδεκαπέντε
सोलहδεκαέξι
सत्तरहδεκαεπτά
अठारहδεκαοκτώ
उन्नीसδεκαεννέα
बीसείκοσι
इक्कीसεικοσιένα
तीसτριάντα
चालीसσαράντα
पचासπενήντα
साठεξήντα
सत्तरεβδομήντα
अस्सीογδόντα
नब्बेενενήντα
सौεκατό
एकहज़ारχίλια
दस लाखένα εκατομμύριο
कुछ एकτο ζευγάρι
 

 

«Μάθετε ινδικά πολύ πιο γρήγορα απ' ότι με τις συνηθισμένες μεθόδους εκμάθησης – Μόνο με 17 λεπτά διαβάσματος την ημέρα!»

 
Γρήγορη και πολύ αποτελεσματική μέθοδος εκμάθησης, μέσω της οποίας διασκεδάζετε:
Η πρώτη σας συζήτηση στα ινδικά θα είναι εφικτή μετά από 3 ώρες – μιλήστε με ευχέρεια μια γλώσσα σε 50 ώρες – για υπολογιστή, Smartphone και Tablet.
 
Μάθετε ινδικά
 
Μάθετε ινδικά »

 
Γι' αυτό αυτό το μάθημα είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα μαθήματα:
Προτεινόμενος χρόνος εκμάθησης: Μόνο 17 λεπτά την ημέρα.
Οποιαδήποτε στιγμή – Οπουδήποτε – Σε κάθε συσκευή.
Μέσω της βραβευμένης μεθόδου εκμάθησης μακροχρόνιας μνήμης δε θα ξεχάσετε ποτέ ξανά τα ινδικά.
Μέσω της πρωτοποριακής τεχνολογίας της Superlearning μπορείτε να προχωρήσετε 32% γρηγορότερα με την εκμάθηση και αυξάνετε την ικανότητα αφομοίωσης σας.
Η εκμάθηση ινδικών δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη όσο τώρα:
Όλες οι ασκήσεις θα σας παρουσιάζονται καθημερινά στο μάθημα.
Έτσι πρακτικά μαθαίνετε μόνοι σας ινδικά.
Οι ποικιλόμορφες μέθοδοι εκμάθησης σας εγγυώνται διασκέδαση κατά την εκμάθηση, επιτυχία και σας δίνουν κίνητρο να συνεχίσετε να μαθαίνετε ινδικά κάθε μέρα.

Μάθετε ινδικά τώρα »

 
 

 

Δωρεάν δοκιμαστική έκδοση ινδικών

 
Δοκιμάστε τώρα δωρεάν το μάθημα και λάβετε χρήσιμες συμβουλές εκμάθησης.