Μάθετε ινδονησιακά  

Θα ταξιδέψετε στην Ινδονησία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα ινδονησιακά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα ινδονησιακά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Ινδονησία.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω ινδονησιακά »
 
 
Ινδονησιακά πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Halo! / Hai!
Halo!
Hai!
Γειά σου!
Καλημέρα! Selamat pagi!
Selamat pagi!Καλημέρα!
Καλημέρα! Selamat siang!
Selamat siang!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Selamat sore / Selamat malam!
Selamat sore
Selamat malam!
Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Selamat malam!
Selamat malam!Καληνύχτα!
Γειά! Dahh! / Mari!
Dahh!
Mari!
Γειά!
Στο επανειδήν! Sampai jumpa!
Sampai jumpa!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί ya
yaναί
όχι tidak
tidakόχι
ίσως mungkin / bisa jadi
mungkin
bisa jadi
ίσως
εντάξει OK
OKεντάξει
Ευχαριστώ! Terima kasih!
Terima kasih!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. Kembali!
Kembali!Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... Maaf, ...
Maaf, ...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Maaf.
Maaf.Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... Saya punya ... / Saya tidak punya ...
Saya punya ...
Saya tidak punya ...
Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... Kami punya ... / Kami tidak punya ...
Kami punya ...
Kami tidak punya ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... ...nya ada./ ...nya tidak ada.
...nya ada./ ...nya tidak ada.Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Nama saya ...
Nama saya ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Saya berasal ...
Saya berasal ...Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... Saya bepergian dengan ...
Saya bepergian dengan ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Saya tidak mengerti.
Saya tidak mengerti.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Bisakah Anda bahasa ... ?
Bisakah Anda bahasa ... ?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Adakah yang berbahasa ...?
Adakah yang berbahasa ...?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά Inggris
Inggrisαγγλικά
γαλλικά Perancis
Perancisγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Tolong tuliskan.
Tolong tuliskan.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Tolong ulang.
Tolong ulang.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Tolong tunggu sebentar.
Tolong tunggu sebentar.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν nol / kosong
nol
kosong
μηδέν
ένα satu
satuένα
δύο dua
duaδύο
τρία tiga
tigaτρία
τέσσερα empat
empatτέσσερα
πέντε lima
limaπέντε
έξι enam
enamέξι
επτά tujuh
tujuhεπτά
οκτώ delapan
delapanοκτώ
εννέα sembilan
sembilanεννέα
δέκα sepuluh
sepuluhδέκα
έντεκα sebelas
sebelasέντεκα
δώδεκα dua belas
dua belasδώδεκα
δεκατρία tiga belas
tiga belasδεκατρία
δεκατέσσερα empat belas
empat belasδεκατέσσερα
δεκαπέντε lima belas
lima belasδεκαπέντε
δεκαέξι enam belas
enam belasδεκαέξι
δεκαεπτά tujuh belas
tujuh belasδεκαεπτά
δεκαοκτώ delapan belas
delapan belasδεκαοκτώ
δεκαεννέα sembilan belas
sembilan belasδεκαεννέα
είκοσι dua puluh
dua puluhείκοσι
εικοσιένα dua puluh satu
dua puluh satuεικοσιένα
τριάντα tiga puluh
tiga puluhτριάντα
σαράντα empat puluh
empat puluhσαράντα
πενήντα lima puluh
lima puluhπενήντα
εξήντα enam puluh
enam puluhεξήντα
εβδομήντα tujuh puluh
tujuh puluhεβδομήντα
ογδόντα delapan puluh
delapan puluhογδόντα
ενενήντα sembilan puluh
sembilan puluhενενήντα
εκατό seratus
seratusεκατό
χίλια seribu
seribuχίλια
ένα εκατομμύριο satu juta
satu jutaένα εκατομμύριο
το ζευγάρι sepasang
sepasangτο ζευγάρι