Μάθετε ισπανικά (λατινική αμερική)  

Θα ταξιδέψετε στην Λατινική αμερική;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα ισπανικά (λατινική αμερική)!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα ισπανικά (λατινική αμερική) στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Λατινική αμερική.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω ισπανικά (λατινική αμερική) »
 
 
Ισπανικά (λατινική αμερική) πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! ¡Hola!
¡Hola!Γειά σου!
Καλημέρα! ¡Buenos días!
¡Buenos días!Καλημέρα!
Καλημέρα! ¡Buenas tardes!
¡Buenas tardes!Καλημέρα!
Καλησπέρα! ¡Buenas noches!
¡Buenas noches!Καλησπέρα!
Γειά! ¡Chao!/ ¡Adiós!
¡Chao!/ ¡Adiós!Γειά!
Στο επανειδήν! ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί si
siναί
όχι no
noόχι
ίσως de pronto
de prontoίσως
εντάξει Ok
Okεντάξει
Ευχαριστώ! ¡Gracias!
¡Gracias!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. De nada. Con mucho gusto.
De nada. Con mucho gusto.Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... Disculpe, .../ Perdón, ...
Disculpe, .../ Perdón, ...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Lo siento.
Lo siento.Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... Tengo .../ No tengo (ningún) ...
Tengo .../ No tengo (ningún) ...Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... Tenemos .../ No tenemos (ningún) ...
Tenemos .../ No tenemos (ningún) ...Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... Hay .../ No hay (ningún) ...
Hay .../ No hay (ningún) ...Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Me llamo ...
Me llamo ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Soy de ...
Soy de ...Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... Viajo con ...
Viajo con ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. No entiendo.
No entiendo.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; ¿Habla usted ...?
¿Habla usted ...?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; ¿Habla alguien ...?
¿Habla alguien ...?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά  Inglés
Inglésαγγλικά
γαλλικά  Francés
Francésγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Por favor escriba.
Por favor escriba.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Por favor repita.
Por favor repita.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Un momento por favor.
Un momento por favor.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν cero
ceroμηδέν
ένα uno
unoένα
δύο dos
dosδύο
τρία tres
tresτρία
τέσσερα cuatro
cuatroτέσσερα
πέντε cinco
cincoπέντε
έξι seis
seisέξι
επτά siete
sieteεπτά
οκτώ ocho
ochoοκτώ
εννέα nueve
nueveεννέα
δέκα diez
diezδέκα
έντεκα once
onceέντεκα
δώδεκα doce
doceδώδεκα
δεκατρία trece
treceδεκατρία
δεκατέσσερα catorce
catorceδεκατέσσερα
δεκαπέντε quince
quinceδεκαπέντε
δεκαέξι dieciséis
dieciséisδεκαέξι
δεκαεπτά diecisiete
diecisieteδεκαεπτά
δεκαοκτώ dieciocho
dieciochoδεκαοκτώ
δεκαεννέα diecinueve
diecinueveδεκαεννέα
είκοσι veinte
veinteείκοσι
εικοσιένα veintiuno
veintiunoεικοσιένα
τριάντα treinta
treintaτριάντα
σαράντα cuarenta
cuarentaσαράντα
πενήντα cincuenta
cincuentaπενήντα
εξήντα sesenta
sesentaεξήντα
εβδομήντα setenta
setentaεβδομήντα
ογδόντα ochenta
ochentaογδόντα
ενενήντα noventa
noventaενενήντα
εκατό cien
cienεκατό
χίλια mil
milχίλια
ένα εκατομμύριο un millón
un millónένα εκατομμύριο
το ζευγάρι un par
un parτο ζευγάρι