Μάθετε ιταλικά  

Θα ταξιδέψετε στην Ιταλία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα ιταλικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα ιταλικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Ιταλία.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω ιταλικά »
 
 
Ιταλικά πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Ciao!
Ciao!Γειά σου!
Καλημέρα! Buon giorno!
Buon giorno!Καλημέρα!
Καλημέρα! Buon giorno!
Buon giorno!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Buona sera!
Buona sera!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Buona notte!
Buona notte!Καληνύχτα!
Γειά! Ciao!
Ciao!Γειά!
Στο επανειδήν! Arrivederci!
Arrivederci!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί Si.
Si.ναί
όχι No.
No.όχι
ίσως forse
forseίσως
εντάξει Ok.
Ok.εντάξει
Ευχαριστώ! Grazie!
Grazie!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. Prego! (Di niente)
Prego! (Di niente)Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... Scusi ...
Scusi ...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Mi dispiace.
Mi dispiace.Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... Ho .../ Non ho ...
Ho .../ Non ho ...Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... Abbiamo .../ Non abbiamo ...
Abbiamo .../ Non abbiamo ...Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... C'é .../ Non c'è ...
C'é .../ Non c'è ...Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Mi chiamo ...
Mi chiamo ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Sono ...
Sono ...Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... Viaggio con ...
Viaggio con ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Non capisco.
Non capisco.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Parla ...?
Parla ...?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Qui qualcuno parla ...?
Qui qualcuno parla ...?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά inglese
ingleseαγγλικά
γαλλικά francese
franceseγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Per favore prenda nota.
Per favore prenda nota.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Per favore ripeta.
Per favore ripeta.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Un momento per favore.
Un momento per favore.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν zero
zeroμηδέν
ένα uno
unoένα
δύο due
dueδύο
τρία tre
treτρία
τέσσερα quattro
quattroτέσσερα
πέντε cinque
cinqueπέντε
έξι sei
seiέξι
επτά sette
setteεπτά
οκτώ otto
ottoοκτώ
εννέα nove
noveεννέα
δέκα dieci
dieciδέκα
έντεκα undici
undiciέντεκα
δώδεκα dodici
dodiciδώδεκα
δεκατρία tredici
trediciδεκατρία
δεκατέσσερα quattordici
quattordiciδεκατέσσερα
δεκαπέντε quindici
quindiciδεκαπέντε
δεκαέξι sedici
sediciδεκαέξι
δεκαεπτά diciassette
diciassetteδεκαεπτά
δεκαοκτώ diciotto
diciottoδεκαοκτώ
δεκαεννέα diciannove
diciannoveδεκαεννέα
είκοσι venti
ventiείκοσι
εικοσιένα ventuno
ventunoεικοσιένα
τριάντα trenta
trentaτριάντα
σαράντα quaranta
quarantaσαράντα
πενήντα cinquanta
cinquantaπενήντα
εξήντα sessanta
sessantaεξήντα
εβδομήντα settanta
settantaεβδομήντα
ογδόντα ottanta
ottantaογδόντα
ενενήντα novanta
novantaενενήντα
εκατό cento
centoεκατό
χίλια mille
milleχίλια
ένα εκατομμύριο un milione
un milioneένα εκατομμύριο
το ζευγάρι un pó
un póτο ζευγάρι