Μάθετε καταλανικά  

Θα ταξιδέψετε στην Καταλονία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα καταλανικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα καταλανικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Καταλονία.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω καταλανικά »
 
 
Καταλανικά πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Hola!
Hola!Γειά σου!
Καλημέρα! Bon dia!
Bon dia!Καλημέρα!
Καλημέρα! Bon dia!
Bon dia!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Bona tarda!
Bona tarda!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Bona nit!
Bona nit!Καληνύχτα!
Γειά! Adéu!
Adéu!Γειά!
Στο επανειδήν! A reveure!
A reveure!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί sí
ναί
όχι no
noόχι
ίσως potser
potserίσως
εντάξει d'acord
d'acordεντάξει
Ευχαριστώ! Gràcies!
Gràcies!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. Si us plau!
Si us plau!Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... Perdó ...
Perdó ...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Em sap greu.
Em sap greu.Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... Tinc .../ No tinc cap ...
Tinc .../ No tinc cap ...Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... Tenim .../ No tenim cap ...
Tenim .../ No tenim cap ...Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... Hi ha .../ No hi ha cap ...
Hi ha .../ No hi ha cap ...Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Em dic ...
Em dic ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Sóc ...
Sóc ...Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... Viatjo amb ...
Viatjo amb ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. No ho entenc.
No ho entenc.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Parla ...?
Parla ...?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Algú parla ...?
Algú parla ...?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά  anglès
anglèsαγγλικά
γαλλικά  francès
francèsγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Si us plau, escrigui-ho.
Si us plau, escrigui-ho.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Si us plau, repeteixi-ho.
Si us plau, repeteixi-ho.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Un moment, si us plau.
Un moment, si us plau.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν zero
zeroμηδέν
ένα un
unένα
δύο dos
dosδύο
τρία tres
tresτρία
τέσσερα quatre
quatreτέσσερα
πέντε cinc
cincπέντε
έξι sis
sisέξι
επτά set
setεπτά
οκτώ vuit
vuitοκτώ
εννέα nou
nouεννέα
δέκα deu
deuδέκα
έντεκα onze
onzeέντεκα
δώδεκα dotze
dotzeδώδεκα
δεκατρία tretze
tretzeδεκατρία
δεκατέσσερα catorze
catorzeδεκατέσσερα
δεκαπέντε quinze
quinzeδεκαπέντε
δεκαέξι setze
setzeδεκαέξι
δεκαεπτά disset
dissetδεκαεπτά
δεκαοκτώ divuit
divuitδεκαοκτώ
δεκαεννέα dinou
dinouδεκαεννέα
είκοσι vint
vintείκοσι
εικοσιένα vint-i-un
vint-i-unεικοσιένα
τριάντα trenta
trentaτριάντα
σαράντα quaranta
quarantaσαράντα
πενήντα cinquanta
cinquantaπενήντα
εξήντα seixanta
seixantaεξήντα
εβδομήντα setanta
setantaεβδομήντα
ογδόντα vuitanta
vuitantaογδόντα
ενενήντα noranta
norantaενενήντα
εκατό cent
centεκατό
χίλια mil
milχίλια
ένα εκατομμύριο un milió
un milióένα εκατομμύριο
το ζευγάρι un parell
un parellτο ζευγάρι