Μάθετε κινεζικά  

Θα ταξιδέψετε στην Κίνα;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα κινεζικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα κινεζικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Κίνα.
 
Μάθετε μαζί μας:

  • Πώς λέγεται Γεια σου! ή Αντίο στα κινεζικά;
  • Πώς λέγεται παρακαλώ και ευχαριστώ στα κινεζικά;
  • Πώς μεταφράζεται το ναι και το όχι στα κινεζικά;
  • Πώς μπορείτε να πείτε "Με λένε..." στα κινεζικά;
  • Πώς λέγεται "Δεν μιλάω καθόλου κινεζικά" στα κινεζικά;
  • Επιπλέον μάθετε και τους αριθμούς στα κινεζικά.
Μαθαίνω κινεζικά »
 
 
Κινεζικά πλήρες πακέτο:
έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:
 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! 你好!---nǐ hǎo!
你好!
nǐ hǎo!
Γειά σου!
Καλημέρα! 早上好!---zǎo shàng hǎo!
早上好!
zǎo shàng hǎo!
Καλημέρα!
Χαίρετε! 你好!---nǐ hǎo!
你好!
nǐ hǎo!
Χαίρετε!
Καλησπέρα! 晚上好!---wǎn shàng hǎo!
晚上好!
wǎn shàng hǎo!
Καλησπέρα!
Καληνύχτα! (m,f) 晚安!---wǎn ān!
晚安!
wǎn ān!
Καληνύχτα! (m,f)
Γεια!  再见!---zài jiàn!
再见!
zài jiàn!
Γεια!
Στο επανειδήν! 再见!---zài jiàn!
再见!
zài jiàn!
Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναι 是---shì

shì
ναι
όχι 不是---bù shì
不是
bù shì
όχι
ίσως 也许---yě xǔ
也许
yě xǔ
ίσως
εντάξει 好的---hǎo de
好的
hǎo de
εντάξει
Ευχαριστώ! 谢谢!---xiè xiè!
谢谢!
xiè xiè!
Ευχαριστώ!
Ευχαρίστησή μου! (m/f) 不用谢!---bù yòng xiè!
不用谢!
bù yòng xiè!
Ευχαρίστησή μου! (m/f)
Συγγνώμη,... 对不起,。。。---duì bù qǐ,...
对不起,。。。
duì bù qǐ,...
Συγγνώμη,...
Λυπάμαι. (m/f) 抱歉。---bào qiàn.
抱歉。
bào qiàn.
Λυπάμαι. (m/f)
Έχω ... / δεν έχω ... 我有。。。 / 我 没有。。。---wǒ yǒu ... / wǒ méi yǒu ...
我有。。。
我 没有。。。
wǒ yǒu ...
wǒ méi yǒu ...
Έχω ... / δεν έχω ...
Έχουμε / Δεν έχουμε ... 我们有。。。 / 我们没有。。。---wǒ mén yǒu... / wǒ mén méi yǒu ...
我们有。。。
我们没有。。。
wǒ mén yǒu...
wǒ mén méi yǒu ...
Έχουμε / Δεν έχουμε ...
Είναι / δεν είναι ... 那里有。。。 / 那里 没有。。。---nà lǐ yǒu... / nà lǐ méi yǒu ...
那里有。。。
那里 没有。。。
nà lǐ yǒu...
nà lǐ méi yǒu ...
Είναι / δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... 我叫。。。---wǒ jiào ...
我叫。。。
wǒ jiào ...
Με λένε ...
Κατάγομαι από ... 我从。。。---wǒ cóng ...
我从。。。
wǒ cóng ...
Κατάγομαι από ...
Είμαι... χρονών. 我有。。。岁。---wǒ yǒu ... suì.
我有。。。岁。
wǒ yǒu ... suì.
Είμαι... χρονών.
Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f) 我 结婚了。 / 我 没有 结 婚。---wǒ jié hūn le. / wǒ méi yǒu jié hūn.
我 结婚了。
我 没有 结 婚。
wǒ jié hūn le.
wǒ méi yǒu jié hūn.
Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f)
Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη. 我一个人旅游。 / 我不是一个人旅游。---wǒ yí gè rén lǚ yóu. / wǒ bù shì yí gè rén lǚ yóu.
我一个人旅游。
我不是一个人旅游。
wǒ yí gè rén lǚ yóu.
wǒ bù shì yí gè rén lǚ yóu.
Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη.
Ταξιδεύω με ... 我和。。。一起旅游---wǒ hé ... yí qǐ lǚ yóu.
我和。。。一起旅游
wǒ hé ... yí qǐ lǚ yóu.
Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν μιλάω κινεζικά. 我不说中文。---wǒ bù shuó zhōng wén.
我不说中文。
wǒ bù shuó zhōng wén.
Δεν μιλάω κινεζικά.
Δεν το καταλαβαίνω. (m/f) 我不懂。---wǒ bù dǒng.
我不懂。
wǒ bù dǒng.
Δεν το καταλαβαίνω. (m/f)
Μιλάτε...; (m, f) 您说。。。?---nín shuō ...?
您说。。。?
nín shuō ...?
Μιλάτε...; (m, f)
Μιλάει κανείς ...; 这儿有人说。。。?---zhè er yǒu rén shuō ...?
这儿有人说。。。?
zhè er yǒu rén shuō ...?
Μιλάει κανείς ...;
αγγλικά 英语---yīng yǔ
英语
yīng yǔ
αγγλικά
γαλλικά 法语---fǎ yǔ
法语
fǎ yǔ
γαλλικά
Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f) 请您写下来。---qǐng nǐn xiě xià lái.
请您写下来。
qǐng nǐn xiě xià lái.
Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f)
Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f) 请您重复一次。---qǐng nǐn cōng fù yí cì.
请您重复一次。
qǐng nǐn cōng fù yí cì.
Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f)
Μια στιγμή, παρακαλώ. 请稍等。---qǐng shāo děng.
请稍等。
qǐng shāo děng.
Μια στιγμή, παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν 零---líng

líng
μηδέν
ένα 一---yī

ένα
δύο 二---èr

èr
δύο
τρία 三---sān

sān
τρία
τέσσερα 四---sì

τέσσερα
πέντε 五---wǔ

πέντε
έξι 六---lìu

lìu
έξι
επτά 七---qī

επτά
οκτώ 八---bā

οκτώ
εννέα 九---jǐu

jǐu
εννέα
δέκα 十---shí

shí
δέκα
έντεκα 十一---shí yī
十一
shí yī
έντεκα
δώδεκα 十二---shí èr
十二
shí èr
δώδεκα
δεκατρία 十三---shí sān
十三
shí sān
δεκατρία
δεκατέσσερα 十四---shí sì
十四
shí sì
δεκατέσσερα
δεκαπέντε 十五---shí wǔ
十五
shí wǔ
δεκαπέντε
δεκαέξι 十六---shí lìu
十六
shí lìu
δεκαέξι
δεκαεπτά 十七---shí qī
十七
shí qī
δεκαεπτά
δεκαοκτώ 十八---shí bā
十八
shí bā
δεκαοκτώ
δεκαεννέα 十九---shí jǐu
十九
shí jǐu
δεκαεννέα
είκοσι 二十---èr shí
二十
èr shí
είκοσι
είκοσι ένα 二十一---èr shí yī
二十一
èr shí yī
είκοσι ένα
τριάντα 三十---sān shí
三十
sān shí
τριάντα
σαράντα 四十---sì shí
四十
sì shí
σαράντα
πενήντα 五十---wǔ shí
五十
wǔ shí
πενήντα
εξήντα 六十---lìu shí
六十
lìu shí
εξήντα
εβδομήντα 七十---qī shí
七十
qī shí
εβδομήντα
ογδόντα 八十---bā shí
八十
bā shí
ογδόντα
ενενήντα 九十---jǐu shí
九十
jǐu shí
ενενήντα
εκατό 一百---yì bǎi
一百
yì bǎi
εκατό
χίλια 一千---yì qiān
一千
yì qiān
χίλια
ένα εκατομμύριο 一百万---yì bǎi wàn
一百万
yì bǎi wàn
ένα εκατομμύριο
ένα ζευγάρι  一对---yí duì
一对
yí duì
ένα ζευγάρι
 

 

 
Δωρεάν παρουσίαση χρήσης του μαθήματος κινεζικών
 
Κεντρική σελίδα:
50 σημαντικές λέξεις σε από 70 γλώσσες!

 
  Μάθετε αιγυπτιακά!
  Μάθετε αφρικανικά!
  Μάθετε αλβανικά!
  Μάθετε αμερικανικά!
  Μάθετε αμχαρικά!
  Μάθετε αραβικά!
  Μάθετε αρμενικά!
  Μάθετε αζερικά!
  Μάθετε βασκικά!
  Μάθετε μπενγκάλι!
  Μάθετε βοσνιακά!
  Μάθετε βραζιλιάνικα!
  Μάθετε βουλγαρικά!
  Μάθετε κινεζικά!
  Μάθετε δανεζικά!
  Μάθετε νταρί!
  Μάθετε γερμανικά!
  Μάθετε αγγλικά!
  Μάθετε εσθονικά!
  Μάθετε φιλιππινέζικα!
  Μάθετε φινλανδικά!
  Μάθετε γαλλικά!
  Μάθετε γεωργιανά!
  Μάθετε εβραϊκά!
  Μάθετε ινδικά!
  Μάθετε ινδονησιακά!
  Μάθετε ισλανδικά!
  Μάθετε ιταλικά!
  Μάθετε ιαπωνικά!
  Μάθετε ιορδανικά!
  Μάθετε καντονέζικα!
  Μάθετε καζακικά!
  Μάθετε καταλανικά!
  Μάθετε κιργιζικά!
  Μάθετε κορεάτικα!
  Μάθετε κροατικά!
  Μάθετε κουρδικά!
  Μάθετε λεττονικά!
  Μάθετε λιβανέζικα!
  Μάθετε λινγκάλα!
  Μάθετε λιθουανικά!
  Μάθετε μαδαγασκικά!
  Μάθετε μαλαισιανά!
  Μάθετε μαγιορκικά!
  Μάθετε μαλτέζικα!
  Μάθετε μαροκικά!
  Μάθετε σλαβομακεδονικά!
  Μάθετε μεξικανικά!
  Μάθετε μογγολικά!
  Μάθετε ολλανδικά!
  Μάθετε νορβηγικά!
  Μάθετε πάστο!
  Μάθετε περσικά!
  Μάθετε πολωνικά!
  Μάθετε πορτογαλικά!
  Μάθετε παντζάμπι!
  Μάθετε ρουμανικά!
  Μάθετε ρωσικά!
  Μάθετε σουηδικά!
  Μάθετε σερβικά!
  Μάθετε κινεζικά (σανγκάη)!
  Μάθετε σιγγαλεζικά!
  Μάθετε σλοβακικά!
  Μάθετε σλοβενικά!
  Μάθετε ισπανικά!
  Μάθετε ισπανικά (λατινική αμερική)!
  Μάθετε σουαχίλι!
  Μάθετε συριακά!
  Μάθετε ταμίλ!
  Μάθετε ταϊλανδέζικα!
  Μάθετε τσεχικά!
  Μάθετε τουρκικά!
  Μάθετε τυνησιακά!
  Μάθετε ουκρανικά!
  Μάθετε ουγγρικά!
  Μάθετε ούρντου!
  Μάθετε ουσμπεκικά!
  Μάθετε βιετναμέζικα!
  Μάθετε λευκορωσικά!
  Μάθετε γουόλοφ!