Μάθετε κινεζικά  

Θα ταξιδέψετε στην Κίνα;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα κινεζικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα κινεζικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Κίνα.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω κινεζικά »
 
 
Κινεζικά πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! 你好!---nǐ hǎo!
你好!
nǐ hǎo!
Γειά σου!
Καλημέρα! 早上好!---zǎo shàng hǎo!
早上好!
zǎo shàng hǎo!
Καλημέρα!
Καλημέρα! 你好!---nǐ hǎo!
你好!
nǐ hǎo!
Καλημέρα!
Καλησπέρα! 晚上好!---wǎn shàng hǎo!
晚上好!
wǎn shàng hǎo!
Καλησπέρα!
Καληνύχτα! 晚安!---wǎn ān!
晚安!
wǎn ān!
Καληνύχτα!
Γειά! 再见!---zài jiàn!
再见!
zài jiàn!
Γειά!
Στο επανειδήν! 再见!---zài jiàn!
再见!
zài jiàn!
Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί 是---shì

shì
ναί
όχι 不是---bù shì
不是
bù shì
όχι
ίσως 也许---yě xǔ
也许
yě xǔ
ίσως
εντάξει 好的---hǎo de
好的
hǎo de
εντάξει
Ευχαριστώ! 谢谢!---xiè xiè!
谢谢!
xiè xiè!
Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. 不用谢!---bù yòng xiè!
不用谢!
bù yòng xiè!
Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... 对不起,。。。---duì bù qǐ,...
对不起,。。。
duì bù qǐ,...
Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. 抱歉。---bào qiàn.
抱歉。
bào qiàn.
Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... 我有。。。 / 我 没有。。。---wǒ yǒu ... / wǒ méi yǒu ...
我有。。。
我 没有。。。
wǒ yǒu ...
wǒ méi yǒu ...
Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... 我们有。。。 / 我们没有。。。---wǒ mén yǒu... / wǒ mén méi yǒu ...
我们有。。。
我们没有。。。
wǒ mén yǒu...
wǒ mén méi yǒu ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... 那里有。。。 / 那里 没有。。。---nà lǐ yǒu... / nà lǐ méi yǒu ...
那里有。。。
那里 没有。。。
nà lǐ yǒu...
nà lǐ méi yǒu ...
Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... 我叫。。。---wǒ jiào ...
我叫。。。
wǒ jiào ...
Με λένε ...
Κατάγομαι από ... 我从。。。---wǒ cóng ...
我从。。。
wǒ cóng ...
Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... 我和。。。一起旅游---wǒ hé ... yí qǐ lǚ yóu.
我和。。。一起旅游
wǒ hé ... yí qǐ lǚ yóu.
Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. 我不懂。---wǒ bù dǒng.
我不懂。
wǒ bù dǒng.
Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; 您说。。。?---nín shuō ...?
您说。。。?
nín shuō ...?
Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; 这儿有人说。。。?---zhè er yǒu rén shuō ...?
这儿有人说。。。?
zhè er yǒu rén shuō ...?
Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά 英语---yīng yǔ
英语
yīng yǔ
αγγλικά
γαλλικά 法语---fǎ yǔ
法语
fǎ yǔ
γαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. 请您写下来。---qǐng nǐn xiě xià lái.
请您写下来。
qǐng nǐn xiě xià lái.
Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. 请您重复一次。---qǐng nǐn cōng fù yí cì.
请您重复一次。
qǐng nǐn cōng fù yí cì.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. 请稍等。---qǐng shāo děng.
请稍等。
qǐng shāo děng.
Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν 零---líng

líng
μηδέν
ένα 一---yī

ένα
δύο 二---èr

èr
δύο
τρία 三---sān

sān
τρία
τέσσερα 四---sì

τέσσερα
πέντε 五---wǔ

πέντε
έξι 六---lìu

lìu
έξι
επτά 七---qī

επτά
οκτώ 八---bā

οκτώ
εννέα 九---jǐu

jǐu
εννέα
δέκα 十---shí

shí
δέκα
έντεκα 十一---shí yī
十一
shí yī
έντεκα
δώδεκα 十二---shí èr
十二
shí èr
δώδεκα
δεκατρία 十三---shí sān
十三
shí sān
δεκατρία
δεκατέσσερα 十四---shí sì
十四
shí sì
δεκατέσσερα
δεκαπέντε 十五---shí wǔ
十五
shí wǔ
δεκαπέντε
δεκαέξι 十六---shí lìu
十六
shí lìu
δεκαέξι
δεκαεπτά 十七---shí qī
十七
shí qī
δεκαεπτά
δεκαοκτώ 十八---shí bā
十八
shí bā
δεκαοκτώ
δεκαεννέα 十九---shí jǐu
十九
shí jǐu
δεκαεννέα
είκοσι 二十---èr shí
二十
èr shí
είκοσι
εικοσιένα 二十一---èr shí yī
二十一
èr shí yī
εικοσιένα
τριάντα 三十---sān shí
三十
sān shí
τριάντα
σαράντα 四十---sì shí
四十
sì shí
σαράντα
πενήντα 五十---wǔ shí
五十
wǔ shí
πενήντα
εξήντα 六十---lìu shí
六十
lìu shí
εξήντα
εβδομήντα 七十---qī shí
七十
qī shí
εβδομήντα
ογδόντα 八十---bā shí
八十
bā shí
ογδόντα
ενενήντα 九十---jǐu shí
九十
jǐu shí
ενενήντα
εκατό 一百---yì bǎi
一百
yì bǎi
εκατό
χίλια 一千---yì qiān
一千
yì qiān
χίλια
ένα εκατομμύριο 一百万---yì bǎi wàn
一百万
yì bǎi wàn
ένα εκατομμύριο
το ζευγάρι 一对---yí duì
一对
yí duì
το ζευγάρι