Μάθετε κορεάτικα  

Θα ταξιδέψετε στην Νότια κορεά;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα κορεάτικα!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα κορεάτικα στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Νότια κορεά.
 
Μάθετε μαζί μας:

«Μάθετε κορεάτικα πολύ πιο γρήγορα απ' ότι με τις συνηθισμένες μεθόδους εκμάθησης – Μόνο με 17 λεπτά διαβάσματος την ημέρα:»
Μαθαίνω κορεάτικα με τη μέθοδο μακροχρόνιας μνήμης »
   

Καλωσόρισμα

 
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
Γειά σου!
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
Καλημέρα!
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
Καλημέρα!
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
Καλησπέρα!
안녕히 주무세요!
An-nyeong-hi ju-mu-se-yo!
Καληνύχτα!
안녕!
잘 가!
An-nyeong!
Jal-ga!
Γειά!
또 만나요!
Tto man-na-yo!
Στο επανειδήν!
 

Σημαντικό λεξιλόγιο

 


ne
ye
ναί
아니요
a-ni-yo
όχι
아마도
a-ma-do
ίσως
좋아요.
Jo-a-yo.
εντάξει
감사합니다
고맙습니다!
Gam-sa-ham-ni-da!
Go-map-seum-ni-da!
Ευχαριστώ!
실례합니다,...
Sil-lye-ham-ni-da, ...
Συγνώμη, ...
죄송합니다.
미안합니다.
Joe-song-ham-ni-da.
Mi-an-ham-ni-da.
Λυπάμαι.
 

Συστήνομαι

 
저는 ...라고 합니다.
Jeo-neun ... ra-go ham-ni-da.
Με λένε ...
저는 ...에서 왔습니다.
Jeo-neun ... e-seo wat-seum-ni-da.
Κατάγομαι από ...
저는 ...와/ 과 함께 여행하고 있습니다.
Jeo-neun ... wa/ gwa ham-kke yeo-haeng-ha-go it-seum-ni-da.
Ταξιδεύω με ...
 

Συνεννόηση

 
그것을 저는 이해하지 못했습니다.
Geu-geo-seul jeo-neun i-hae-ha-ji mo-taet-seum-ni-da.
Δεν το καταλαβαίνω.
...로 말할 수 있습니까?
... ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Μιλάτε ...;
여기 누군가 ...로 말할 수 있습니까?
Yeo-gi nu-gun-ga ... ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Μιλάεικανείς ...;
그것을 적어 주세요.
Geu-geo-seul jeo-geo ju-se-yo.
Σας παρακαλώ γράψτε το.
그것을 다시 반복해 주세요.
Geu-geo-seul da-si ban-bok-ke-ju-se-yo.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
잠시만 기다리세요.
Jam-si-man gi-da-ri-se-yo.
Μια στιγμή παρακαλώ.
 

Αριθμοί

 

Yeong
μηδέν
일 (하나)
Il (Ha-na)
ένα
이 (둘)
I (Dul)
δύο
삼 (셋)
Sam (Set)
τρία
사 (넷)
Sa (Net)
τέσσερα
오 (다섯)
O (Da-seot)
πέντε
육 (여섯)
Yuk (Yeo-seot)
έξι
칠 (일곱)
Chil (Il-gop)
επτά
팔 (여덟)
Pal (Yeo-deol)
οκτώ
구 (아홉)
Gu (A-hop)
εννέα
십 (열)
Sip (Yeol)
δέκα
십일 (열하나)
Si- bil (Yeol-ha-na)
έντεκα
십이 (열둘)
Si-bi (Yeol-dul)
δώδεκα
십삼 (열셋)
Sip-sam (Yeol-set)
δεκατρία
십사 (열넷)
Sip-sa (Yeol-net)
δεκατέσσερα
십오 (열다섯)
Si-bo (Yeol-da-seot)
δεκαπέντε
십육 (열여섯)
Sim-yuk (Yeol-yeo-seot)
δεκαέξι
십칠 (열일곱)
Sip-chil (Yeo-ril-gop)
δεκαεπτά
십팔 (열여덟)
Sip-pal (Yeol-yeo-deol)
δεκαοκτώ
십구 (열아홉)
Sip-gu (Yeol-a-hop)
δεκαεννέα
이십 (스물)
I-sip (Seu-mul)
είκοσι
이십일 (스물하나)
I-si-bil (Seu-mul-ha-na)
εικοσιένα
삼십 (서른)
Sam-sip (Seo-reun)
τριάντα
사십 (마흔)
Sa-sip (Ma-heun)
σαράντα
오십 (쉰)
O-sip (Swin)
πενήντα
육십 (예순)
Yuk-sip (Ye-sun)
εξήντα
칠십 (일흔)
Chil-sip (I-reun)
εβδομήντα
팔십 (여든)
Pal-sip (Yeo-deun)
ογδόντα
구십 (아흔)
Gu-sip (A-heun)
ενενήντα

Baek
εκατό

Cheon
χίλια
백만
Baek-man
ένα εκατομμύριο

Myeot
το ζευγάρι
 

 

«Μάθετε κορεάτικα πολύ πιο γρήγορα απ' ότι με τις συνηθισμένες μεθόδους εκμάθησης – Μόνο με 17 λεπτά διαβάσματος την ημέρα!»

 
Γρήγορη και πολύ αποτελεσματική μέθοδος εκμάθησης, μέσω της οποίας διασκεδάζετε:
Η πρώτη σας συζήτηση στα κορεάτικα θα είναι εφικτή μετά από 3 ώρες – μιλήστε με ευχέρεια μια γλώσσα σε 50 ώρες – για υπολογιστή, Smartphone και Tablet.
 
Μάθετε κορεάτικα
 
Μάθετε κορεάτικα »

 
Γι' αυτό αυτό το μάθημα είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα μαθήματα:
Προτεινόμενος χρόνος εκμάθησης: Μόνο 17 λεπτά την ημέρα.
Οποιαδήποτε στιγμή – Οπουδήποτε – Σε κάθε συσκευή.
Μέσω της βραβευμένης μεθόδου εκμάθησης μακροχρόνιας μνήμης δε θα ξεχάσετε ποτέ ξανά τα κορεάτικα.
Μέσω της πρωτοποριακής τεχνολογίας της Superlearning μπορείτε να προχωρήσετε 32% γρηγορότερα με την εκμάθηση και αυξάνετε την ικανότητα αφομοίωσης σας.
Η εκμάθηση κορεατικών δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη όσο τώρα:
Όλες οι ασκήσεις θα σας παρουσιάζονται καθημερινά στο μάθημα.
Έτσι πρακτικά μαθαίνετε μόνοι σας κορεάτικα.
Οι ποικιλόμορφες μέθοδοι εκμάθησης σας εγγυώνται διασκέδαση κατά την εκμάθηση, επιτυχία και σας δίνουν κίνητρο να συνεχίσετε να μαθαίνετε κορεάτικα κάθε μέρα.

Μάθετε κορεάτικα τώρα »

 
 

 

Δωρεάν δοκιμαστική έκδοση κορεατικών

 
Δοκιμάστε τώρα δωρεάν το μάθημα και λάβετε χρήσιμες συμβουλές εκμάθησης.