Μάθετε κορεάτικα  

Θα ταξιδέψετε στην Κορεά;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα κορεάτικα!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα κορεάτικα στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Κορεά.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω κορεάτικα »
 
 
Κορεάτικα πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! 안녕하세요!---An-nyeong-ha-se-yo!
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
Γειά σου!
Καλημέρα! 안녕하세요!---An-nyeong-ha-se-yo!
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
Καλημέρα!
Καλημέρα! 안녕하세요!---An-nyeong-ha-se-yo!
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
Καλημέρα!
Καλησπέρα! 안녕하세요!---An-nyeong-ha-se-yo!
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
Καλησπέρα!
Καληνύχτα! 안녕히 주무세요!---An-nyeong-hi ju-mu-se-yo!
안녕히 주무세요!
An-nyeong-hi ju-mu-se-yo!
Καληνύχτα!
Γειά! 안녕! / 잘 가!---An-nyeong! / Jal-ga!
안녕!
잘 가!
An-nyeong!
Jal-ga!
Γειά!
Στο επανειδήν! 또 만나요!---Tto man-na-yo!
또 만나요!
Tto man-na-yo!
Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί 네 / 예---ne / ye


ne
ye
ναί
όχι 아니요---a-ni-yo
아니요
a-ni-yo
όχι
ίσως 아마도---a-ma-do
아마도
a-ma-do
ίσως
εντάξει 좋아요.---Jo-a-yo.
좋아요.
Jo-a-yo.
εντάξει
Ευχαριστώ! 감사합니다 / 고맙습니다!---Gam-sa-ham-ni-da! / Go-map-seum-ni-da!
감사합니다
고맙습니다!
Gam-sa-ham-ni-da!
Go-map-seum-ni-da!
Ευχαριστώ!
Συγνώμη, ... 실례합니다,...---Sil-lye-ham-ni-da, ...
실례합니다,...
Sil-lye-ham-ni-da, ...
Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. 죄송합니다. / 미안합니다.---Joe-song-ham-ni-da. / Mi-an-ham-ni-da.
죄송합니다.
미안합니다.
Joe-song-ham-ni-da.
Mi-an-ham-ni-da.
Λυπάμαι.

Συστήνομαι

 
Με λένε ... 저는 ...라고 합니다.---Jeo-neun ... ra-go ham-ni-da.
저는 ...라고 합니다.
Jeo-neun ... ra-go ham-ni-da.
Με λένε ...
Κατάγομαι από ... 저는 ...에서 왔습니다.---Jeo-neun ... e-seo wat-seum-ni-da.
저는 ...에서 왔습니다.
Jeo-neun ... e-seo wat-seum-ni-da.
Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... 저는 ...와/ 과 함께 여행하고 있습니다.---Jeo-neun ... wa/ gwa ham-kke yeo-haeng-ha-go it-seum-ni-da.
저는 ...와/ 과 함께 여행하고 있습니다.
Jeo-neun ... wa/ gwa ham-kke yeo-haeng-ha-go it-seum-ni-da.
Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. 그것을 저는 이해하지 못했습니다.---Geu-geo-seul jeo-neun i-hae-ha-ji mo-taet-seum-ni-da.
그것을 저는 이해하지 못했습니다.
Geu-geo-seul jeo-neun i-hae-ha-ji mo-taet-seum-ni-da.
Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; ...로 말할 수 있습니까?---... ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
...로 말할 수 있습니까?
... ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; 여기 누군가 ...로 말할 수 있습니까?---Yeo-gi nu-gun-ga ... ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
여기 누군가 ...로 말할 수 있습니까?
Yeo-gi nu-gun-ga ... ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Μιλάεικανείς ...;
Σας παρακαλώ γράψτε το. 그것을 적어 주세요.---Geu-geo-seul jeo-geo ju-se-yo.
그것을 적어 주세요.
Geu-geo-seul jeo-geo ju-se-yo.
Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. 그것을 다시 반복해 주세요.---Geu-geo-seul da-si ban-bok-ke-ju-se-yo.
그것을 다시 반복해 주세요.
Geu-geo-seul da-si ban-bok-ke-ju-se-yo.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. 잠시만 기다리세요.---Jam-si-man gi-da-ri-se-yo.
잠시만 기다리세요.
Jam-si-man gi-da-ri-se-yo.
Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
ένα 일 (하나)---Il (Ha-na)
일 (하나)
Il (Ha-na)
ένα
δύο 이 (둘)---I (Dul)
이 (둘)
I (Dul)
δύο
τρία 삼 (셋)---Sam (Set)
삼 (셋)
Sam (Set)
τρία
τέσσερα 사 (넷)---Sa (Net)
사 (넷)
Sa (Net)
τέσσερα
πέντε 오 (다섯)---O (Da-seot)
오 (다섯)
O (Da-seot)
πέντε
έξι 육 (여섯)---Yuk (Yeo-seot)
육 (여섯)
Yuk (Yeo-seot)
έξι
επτά 칠 (일곱)---Chil (Il-gop)
칠 (일곱)
Chil (Il-gop)
επτά
οκτώ 팔 (여덟)---Pal (Yeo-deol)
팔 (여덟)
Pal (Yeo-deol)
οκτώ
εννέα 구 (아홉)---Gu (A-hop)
구 (아홉)
Gu (A-hop)
εννέα
δέκα 십 (열)---Sip (Yeol)
십 (열)
Sip (Yeol)
δέκα
έντεκα 십일 (열하나)---Si- bil (Yeol-ha-na)
십일 (열하나)
Si- bil (Yeol-ha-na)
έντεκα
δώδεκα 십이 (열둘)---Si-bi (Yeol-dul)
십이 (열둘)
Si-bi (Yeol-dul)
δώδεκα
δεκατρία 십삼 (열셋)---Sip-sam (Yeol-set)
십삼 (열셋)
Sip-sam (Yeol-set)
δεκατρία
δεκατέσσερα 십사 (열넷)---Sip-sa (Yeol-net)
십사 (열넷)
Sip-sa (Yeol-net)
δεκατέσσερα
δεκαπέντε 십오 (열다섯)---Si-bo (Yeol-da-seot)
십오 (열다섯)
Si-bo (Yeol-da-seot)
δεκαπέντε
δεκαέξι 십육 (열여섯)---Sim-yuk (Yeol-yeo-seot)
십육 (열여섯)
Sim-yuk (Yeol-yeo-seot)
δεκαέξι
δεκαεπτά 십칠 (열일곱)---Sip-chil (Yeo-ril-gop)
십칠 (열일곱)
Sip-chil (Yeo-ril-gop)
δεκαεπτά
δεκαοκτώ 십팔 (열여덟)---Sip-pal (Yeol-yeo-deol)
십팔 (열여덟)
Sip-pal (Yeol-yeo-deol)
δεκαοκτώ
δεκαεννέα 십구 (열아홉)---Sip-gu (Yeol-a-hop)
십구 (열아홉)
Sip-gu (Yeol-a-hop)
δεκαεννέα
είκοσι 이십 (스물)---I-sip (Seu-mul)
이십 (스물)
I-sip (Seu-mul)
είκοσι
εικοσιένα 이십일 (스물하나)---I-si-bil (Seu-mul-ha-na)
이십일 (스물하나)
I-si-bil (Seu-mul-ha-na)
εικοσιένα
τριάντα 삼십 (서른)---Sam-sip (Seo-reun)
삼십 (서른)
Sam-sip (Seo-reun)
τριάντα
σαράντα 사십 (마흔)---Sa-sip (Ma-heun)
사십 (마흔)
Sa-sip (Ma-heun)
σαράντα
πενήντα 오십 (쉰)---O-sip (Swin)
오십 (쉰)
O-sip (Swin)
πενήντα
εξήντα 육십 (예순)---Yuk-sip (Ye-sun)
육십 (예순)
Yuk-sip (Ye-sun)
εξήντα
εβδομήντα 칠십 (일흔)---Chil-sip (I-reun)
칠십 (일흔)
Chil-sip (I-reun)
εβδομήντα
ογδόντα 팔십 (여든)---Pal-sip (Yeo-deun)
팔십 (여든)
Pal-sip (Yeo-deun)
ογδόντα
ενενήντα 구십 (아흔)---Gu-sip (A-heun)
구십 (아흔)
Gu-sip (A-heun)
ενενήντα
εκατό 백 ---Baek

Baek
εκατό
χίλια 천---Cheon

Cheon
χίλια
ένα εκατομμύριο 백만---Baek-man
백만
Baek-man
ένα εκατομμύριο
το ζευγάρι 몇---Myeot

Myeot
το ζευγάρι