Μάθετε κουρδικά  

Θα ταξιδέψετε στην Κουρδιστάν;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα κουρδικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα κουρδικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Κουρδιστάν.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω κουρδικά »
 
 
Κουρδικά μάθημα:
έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:
 
        προσφορά »        

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Merheba!
Merheba!Γειά σου!
Καλημέρα! Sibe xer!
Sibe xer!Καλημέρα!
Καλημέρα! Rojbaş!
Rojbaş!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Evarbaş!
Evarbaş!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Şevbaş!
Şevbaş!Καληνύχτα!
Γειά! Bi xatirê te!
Bi xatirê te!Γειά!
Στο επανειδήν! Bi xatirê we!
Bi xatirê we!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί erê
erêναί
όχι na
naόχι
ίσως belkî
belkîίσως
εντάξει temam
temamεντάξει
Ευχαριστώ! Spas!
Spas!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. Rica dikim!
Rica dikim!Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... Biborîn, ...
Biborîn, ...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Bîbore.
Bîbore.Λυπάμαι.

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Nave min ...
Nave min ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Ez tem ji ...
Ez tem ji ...Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... Ez ... ra digarim.
Ez ... ra digarim.Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Ez vê fêhm nakim.
Ez vê fêhm nakim.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Hun ... dizanin?
Hun ... dizanin?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Li vir kesek ... dizane?
Li vir kesek ... dizane?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά Îngilîzî
Îngilîzîαγγλικά
γαλλικά Fransizî
Fransizîγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Fermo, vê nîşe bikin.
Fermo, vê nîşe bikin.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Fermo, vê car di bejên.
Fermo, vê car di bejên.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Deqeyek, fermo.
Deqeyek, fermo.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν sifir
sifirμηδέν
ένα yek
yekένα
δύο du
duδύο
τρία se
seτρία
τέσσερα çar
çarτέσσερα
πέντε pênc
pêncπέντε
έξι şeş
şeşέξι
επτά heft
heftεπτά
οκτώ heşt
heştοκτώ
εννέα neh
nehεννέα
δέκα deh
dehδέκα
έντεκα yanzdeh
yanzdehέντεκα
δώδεκα donzdeh
donzdehδώδεκα
δεκατρία sêzdeh
sêzdehδεκατρία
δεκατέσσερα çardeh
çardehδεκατέσσερα
δεκαπέντε panzdeh
panzdehδεκαπέντε
δεκαέξι şanzdeh
şanzdehδεκαέξι
δεκαεπτά hevdeh
hevdehδεκαεπτά
δεκαοκτώ hijdeh
hijdehδεκαοκτώ
δεκαεννέα nozdeh
nozdehδεκαεννέα
είκοσι bîst
bîstείκοσι
εικοσιένα bîst u yek
bîst u yekεικοσιένα
τριάντα sih
sihτριάντα
σαράντα çel
çelσαράντα
πενήντα pêncî
pêncîπενήντα
εξήντα şêşt
şêştεξήντα
εβδομήντα heftê
heftêεβδομήντα
ογδόντα heştê
heştêογδόντα
ενενήντα nod
nodενενήντα
εκατό sed
sedεκατό
χίλια hezar
hezarχίλια
ένα εκατομμύριο milyonek
milyonekένα εκατομμύριο
το ζευγάρι cotek
cotekτο ζευγάρι