Μάθετε λεττονικά  

Θα ταξιδέψετε στην Λεττονία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα λεττονικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα λεττονικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Λεττονία.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω λεττονικά »
 
 
Λεττονικά πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Čau!/ Sveiki!
Čau!/ Sveiki!Γειά σου!
Καλημέρα! Labrīt!
Labrīt!Καλημέρα!
Καλημέρα! Labdien!
Labdien!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Labvakar!
Labvakar!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Ar labu nakti!
Ar labu nakti!Καληνύχτα!
Γειά! Atā!
Atā!Γειά!
Στο επανειδήν! Uz redzēšanos!
Uz redzēšanos!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί jā
ναί
όχι nē
όχι
ίσως varbūt
varbūtίσως
εντάξει labi
labiεντάξει
Ευχαριστώ! Paldies!
Paldies!Ευχαριστώ!
ευχαρίστησή μου Lūdzu!
Lūdzu!ευχαρίστησή μου
Συγνώμη, ... Atvainojiet, ...
Atvainojiet, ...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Man žēl.
Man žēl.Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... Man ir (nav) ...
Man ir (nav) ...Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... Mums ir (nav) ...
Mums ir (nav) ...Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Mani sauc ...
Mani sauc ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Es esmu ...
Es esmu ...Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... Es ceļoju kopā ar ...
Es ceļoju kopā ar ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Es to nesapratu.
Es to nesapratu.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Vai Jūs runājat ...?
Vai Jūs runājat ...?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Vai kāds šeit runā ...?
Vai kāds šeit runā ...?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά angliski
angliskiαγγλικά
γαλλικά franču valodā
franču valodāγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Lūdzu, uzrakstiet to!
Lūdzu, uzrakstiet to!Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Lūdzu, atkārtojiet to!
Lūdzu, atkārtojiet to!Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Vienu acumirkli!
Vienu acumirkli!Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν nulle
nulleμηδέν
ένα viens
viensένα
δύο divi
diviδύο
τρία trīs
trīsτρία
τέσσερα četri
četriτέσσερα
πέντε pieci
pieciπέντε
έξι seši
sešiέξι
επτά septiņi
septiņiεπτά
οκτώ astoņi
astoņiοκτώ
εννέα deviņi
deviņiεννέα
δέκα desmit
desmitδέκα
έντεκα vienpadsmit
vienpadsmitέντεκα
δώδεκα divpadsmit
divpadsmitδώδεκα
δεκατρία trīspadsmit
trīspadsmitδεκατρία
δεκατέσσερα četrpadsmit
četrpadsmitδεκατέσσερα
δεκαπέντε piecpadsmit
piecpadsmitδεκαπέντε
δεκαέξι sešpadsmit
sešpadsmitδεκαέξι
δεκαεπτά septiņpadsmit
septiņpadsmitδεκαεπτά
δεκαοκτώ astoņpadsmit
astoņpadsmitδεκαοκτώ
δεκαεννέα deviņpadsmit
deviņpadsmitδεκαεννέα
είκοσι divdesmit
divdesmitείκοσι
εικοσιένα divdesmit viens
divdesmit viensεικοσιένα
τριάντα trīsdesmit
trīsdesmitτριάντα
σαράντα četrdesmit
četrdesmitσαράντα
πενήντα piecdesmit
piecdesmitπενήντα
εξήντα sešdesmit
sešdesmitεξήντα
εβδομήντα septiņdesmit
septiņdesmitεβδομήντα
ογδόντα astoņdesmit
astoņdesmitογδόντα
ενενήντα deviņdesmit
deviņdesmitενενήντα
εκατό simts
simtsεκατό
χίλια tūkstotis
tūkstotisχίλια
ένα εκατομμύριο miljons
miljonsένα εκατομμύριο
το ζευγάρι pāris
pārisτο ζευγάρι