Μάθετε λευκορωσικά  

Θα ταξιδέψετε στην Λευκορωσία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα λευκορωσικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα λευκορωσικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Λευκορωσία.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω λευκορωσικά »
 
 
Λευκορωσικά μάθημα:
έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:
 
        προσφορά »        

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Прывет!
Прывет!Γειά σου!
Καλημέρα! Добрай раніцы!
Добрай раніцы!Καλημέρα!
Καλημέρα! Добры дзень!
Добры дзень!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Добрага вечара!
Добрага вечара!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Добрай ночы!
Добрай ночы!Καληνύχτα!
Γειά! Пака!
Пака!Γειά!
Στο επανειδήν! Да пабачэння! / Да спаткання!
Да пабачэння!
Да спаткання!
Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί да
даναί
όχι не
неόχι
ίσως можа быць
можа быцьίσως
εντάξει добра
добраεντάξει
Ευχαριστώ! Дзякуй!
Дзякуй!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. Калi ласка!
Калi ласка!Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... Прабачце,...
Прабачце,...Συγνώμη, ...
Έχω ... / Δεν έχω ... У мяне ёсць ... / У мяне няма ...
У мяне ёсць ...
У мяне няма ...
Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... У нас ёсць ... / У нас няма ...
У нас ёсць ...
У нас няма ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... Ëсць ... / Няма ...
Ëсць ...
Няма ...
Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Мяне клiчуць ...
Мяне клiчуць ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Я з ...
Я з ...Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... Я вандрую з ...
Я вандрую з ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Гэта я не разумею.
Гэта я не разумею.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Ці гутарыце Вы ...?
Ці гутарыце Вы ...?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Гутарыць тут хтосці ...?
Гутарыць тут хтосці ...?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά па-ангельску
па-ангельскуαγγλικά
γαλλικά па-французку
па-французкуγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Напішыце гэта, калі ласка.
Напішыце гэта, калі ласка.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Паўтарыце гэта, калі ласка.
Паўтарыце гэта, калі ласка.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Пачакайце мінуту, калі ласка.
Пачакайце мінуту, калі ласка.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν нуль
нульμηδέν
ένα адзін
адзінένα
δύο два
дваδύο
τρία тры
трыτρία
τέσσερα чатыры
чатырыτέσσερα
πέντε пяць
пяцьπέντε
έξι шэсць
шэсцьέξι
επτά сем
семεπτά
οκτώ восем
восемοκτώ
εννέα дзевяць
дзевяцьεννέα
δέκα дзесяць
дзесяцьδέκα
έντεκα адзінадцаць
адзінадцацьέντεκα
δώδεκα дванадцаць
дванадцацьδώδεκα
δεκατρία трынадцаць
трынадцацьδεκατρία
δεκατέσσερα чатырнадцаць
чатырнадцацьδεκατέσσερα
δεκαπέντε пятнадцаць
пятнадцацьδεκαπέντε
δεκαέξι шастнадцаць
шастнадцацьδεκαέξι
δεκαεπτά сямнадцаць
сямнадцацьδεκαεπτά
δεκαοκτώ васямнадцаць
васямнадцацьδεκαοκτώ
δεκαεννέα дзевятнадцаць
дзевятнадцацьδεκαεννέα
είκοσι двадцаць
двадцацьείκοσι
εικοσιένα двадцаць адзін
двадцаць адзінεικοσιένα
τριάντα трыдцаць
трыдцацьτριάντα
σαράντα сорак
соракσαράντα
πενήντα пяцьдесят
пяцьдесятπενήντα
εξήντα шэсцьдесят
шэсцьдесятεξήντα
εβδομήντα семдесят
семдесятεβδομήντα
ογδόντα восемдесят
восемдесятογδόντα
ενενήντα дзевяноста
дзевяностаενενήντα
εκατό сто
стоεκατό
χίλια тысяча
тысячаχίλια
ένα εκατομμύριο адзін мільён
адзін мільёнένα εκατομμύριο
το ζευγάρι адна пара
адна параτο ζευγάρι