Μάθετε λινγκάλα  

Θα ταξιδέψετε στην Κονγκό;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα λινγκάλα!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα λινγκάλα στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Κονγκό.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω λινγκάλα »
 
 
Λινγκάλα μάθημα:
έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:
 
        προσφορά »        

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Mbote!
Mbote!Γειά σου!
Καλημέρα! Mbote!
Mbote!Καλημέρα!
Καλημέρα! Mbote!/ Sango nini!
Mbote!/ Sango nini!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Mbote!
Mbote!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Butu elamu!
Butu elamu!Καληνύχτα!
Γειά! Tikala malamu!
Tikala malamu!Γειά!
Στο επανειδήν! Tokomonana!
Tokomonana!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί ee
eeναί
όχι te
teόχι
ίσως mbala mosúsu
mbala mosúsuίσως
εντάξει ok
okεντάξει
Ευχαριστώ! De rien!
De rien!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. S'il te pla ît!
S'il te pla ît!Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... limbisa ngaï
limbisa ngaïΣυγνώμη, ...
υπάρχει ... e sa.
... e sa.υπάρχει

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Kombo na ngaï ... .
Kombo na ngaï ... .Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Na wuti na ...
Na wuti na ...Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... Naso kende mobémbo na ...
Naso kende mobémbo na ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Nazo yóka elóko mókó té.
Nazo yóka elóko mókó té.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Est ce que oyebi koloba ... ?
Est ce que oyebi koloba ... ?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Mutu moko aya akoki koloba ... ?
Mutu moko aya akoki koloba ... ?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά ki-anglais
ki-anglaisαγγλικά
γαλλικά français
françaisγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Koma eloko wana s'il te plaît.
Koma eloko wana s'il te plaît.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Loba lisusu.
Loba lisusu.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Zela moke.
Zela moke.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν libúngútulú
libúngútulúμηδέν
ένα moko
mokoένα
δύο míbalé
míbaléδύο
τρία misatu
misatuτρία
τέσσερα mine
mineτέσσερα
πέντε mitano
mitanoπέντε
έξι sambo
samboέξι
επτά motoba
motobaεπτά
οκτώ mwambe
mwambeοκτώ
εννέα libwá
libwáεννέα
δέκα dzomi
dzomiδέκα
έντεκα dzomi na moko
dzomi na mokoέντεκα
δώδεκα dzomi na míbalé
dzomi na míbaléδώδεκα
δεκατρία dzomi na misato
dzomi na misatoδεκατρία
δεκατέσσερα dzomi na mínei
dzomi na míneiδεκατέσσερα
δεκαπέντε dzomi na mitano
dzomi na mitanoδεκαπέντε
δεκαέξι dzomi na motoba 
dzomi na motoba δεκαέξι
δεκαεπτά dzomi na sambo
dzomi na samboδεκαεπτά
δεκαοκτώ dzomi na mwambe
dzomi na mwambeδεκαοκτώ
δεκαεννέα dzomi na libwa
dzomi na libwaδεκαεννέα
είκοσι ntuku míbalé
ntuku míbaléείκοσι
εικοσιένα ntuku míbalé na moko
ntuku míbalé na mokoεικοσιένα
τριάντα ntuku misato
ntuku misatoτριάντα
σαράντα ntuku minei
ntuku mineiσαράντα
πενήντα ntuku mitano
ntuku mitanoπενήντα
εξήντα ntuku motoba
ntuku motobaεξήντα
εβδομήντα ntuku sambo
ntuku samboεβδομήντα
ογδόντα ntuku mwambe
ntuku mwambeογδόντα
ενενήντα ntuku libwa
ntuku libwaενενήντα
εκατό nkama
nkamaεκατό
χίλια nkoto
nkotoχίλια
ένα εκατομμύριο epúná/ efúku
epúná/ efúkuένα εκατομμύριο
το ζευγάρι míbalé
míbaléτο ζευγάρι