Μάθετε μαγιορκικά  

Θα ταξιδέψετε στην Μαγιόρκα;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα μαγιορκικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα μαγιορκικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Μαγιόρκα.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω μαγιορκικά »
 
 
Μαγιορκικά μάθημα:
έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:
 
        προσφορά »        

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Hola!
Hola!Γειά σου!
Καλημέρα! Bon dia!
Bon dia!Καλημέρα!
Καλημέρα! Bon dia!
Bon dia!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Bona tarda!
Bona tarda!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Bona nit!
Bona nit!Καληνύχτα!
Γειά! Adéu!
Adéu!Γειά!
Στο επανειδήν! Fins un altra!
Fins un altra!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί Sí.
Sí.ναί
όχι No.
No.όχι
ίσως A lo millor.
A lo millor.ίσως
εντάξει D'acord.
D'acord.εντάξει
Ευχαριστώ! Gràcis!
Gràcis!Ευχαριστώ!
ευχαρίστησή μου Servidor!
Servidor!ευχαρίστησή μου
Συγνώμη, ... Perdó ...
Perdó ...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Me sap greu.
Me sap greu.Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... Tenc .../ No tenc ...
Tenc .../ No tenc ...Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... Tenim .../ No tenim ...
Tenim .../ No tenim ...Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... Hi ha .../ No hi ha ...
Hi ha .../ No hi ha ...Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Me nomc ...
Me nomc ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Sóc ...
Sóc ...Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... Viatg amb ...
Viatg amb ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Això no ho enténc.
Això no ho enténc.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Vosté xerra ...?
Vosté xerra ...?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Qualqu xerra ...?
Qualqu xerra ...?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά Anglès
Anglèsαγγλικά
γαλλικά Francès
Francèsγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Per favor, pot anotar això.
Per favor, pot anotar això.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Per favor, pot repetir això.
Per favor, pot repetir això.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Un moment, per favor.
Un moment, per favor.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν cero
ceroμηδέν
ένα un
unένα
δύο dos
dosδύο
τρία tres
tresτρία
τέσσερα quatre
quatreτέσσερα
πέντε cinc
cincπέντε
έξι sis
sisέξι
επτά set
setεπτά
οκτώ vuit
vuitοκτώ
εννέα nou
nouεννέα
δέκα deu
deuδέκα
έντεκα onze
onzeέντεκα
δώδεκα dotze
dotzeδώδεκα
δεκατρία tretze
tretzeδεκατρία
δεκατέσσερα catorze
catorzeδεκατέσσερα
δεκαπέντε quinze
quinzeδεκαπέντε
δεκαέξι setze
setzeδεκαέξι
δεκαεπτά desset
dessetδεκαεπτά
δεκαοκτώ devuit
devuitδεκαοκτώ
δεκαεννέα denou
denouδεκαεννέα
είκοσι vint
vintείκοσι
εικοσιένα vint i ú
vint i úεικοσιένα
τριάντα trenta
trentaτριάντα
σαράντα quaranta
quarantaσαράντα
πενήντα cinquanta
cinquantaπενήντα
εξήντα seixanta
seixantaεξήντα
εβδομήντα setanta
setantaεβδομήντα
ογδόντα vuitanta
vuitantaογδόντα
ενενήντα noranta
norantaενενήντα
εκατό cent
centεκατό
χίλια mil
milχίλια
ένα εκατομμύριο un millió
un millióένα εκατομμύριο
το ζευγάρι un parell
un parellτο ζευγάρι