Μάθετε μαδαγασκικά  

Θα ταξιδέψετε στην Μαδαγασκάρη;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα μαδαγασκικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα μαδαγασκικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Μαδαγασκάρη.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω μαδαγασκικά »
 
 
Μαδαγασκικά μάθημα:
έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:
 
        προσφορά »        

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Manao ahoana! / Salama! / Akory! / Miarahaba!
Manao ahoana!
Salama!
Akory!
Miarahaba!
Γειά σου!
Καλημέρα! Manao ahoana!
Manao ahoana!Καλημέρα!
Καλημέρα! Manao ahoana!
Manao ahoana!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Manao ahoana!
Manao ahoana!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Tafandria mandry!
Tafandria mandry!Καληνύχτα!
Γειά! Veloma!
Veloma!Γειά!
Στο επανειδήν! Veloma tompoko!
Veloma tompoko!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί eny
enyναί
όχι tsia
tsiaόχι
ίσως angamba
angambaίσως
εντάξει OK
OKεντάξει
Ευχαριστώ! Misaotra!
Misaotra!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. Tsisy fisaorana!
Tsisy fisaorana!Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... Manao azafady,...
Manao azafady,...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Miala tsiny.
Miala tsiny.Λυπάμαι.

Συστήνομαι

 
Με λένε ... ... no anarako.
... no anarako.Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Avy any ... aho. / Avy any ... za.
Avy any ... aho.
Avy any ... za.
Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... Mivoiazy miaraka amin'i ... aho. / Mivoiazy miaraka amin'i ... za.
Mivoiazy miaraka amin'i ... aho.
Mivoiazy miaraka amin'i ... za.
Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Tsy azoko izany.
Tsy azoko izany.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Miteny ... ve ianao?
Miteny ... ve ianao?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Misy miteny ... ve ianareo?
Misy miteny ... ve ianareo?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά Anglisy
Anglisyαγγλικά
γαλλικά Frantsay
Frantsayγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Mba soraty amin'ny teny ... ity azafady.
Mba soraty amin'ny teny ... ity azafady.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Mba avereno kely azafady.
Mba avereno kely azafady.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Miandrasa vetivety azafady
Miandrasa vetivety azafadyΜια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν aotra
aotraμηδέν
ένα iray
irayένα
δύο roa
roaδύο
τρία telo
teloτρία
τέσσερα efatra
efatraτέσσερα
πέντε dimy
dimyπέντε
έξι enina
eninaέξι
επτά fito
fitoεπτά
οκτώ valo
valoοκτώ
εννέα sivy
sivyεννέα
δέκα folo
foloδέκα
έντεκα iraika ambin'ny folo
iraika ambin'ny foloέντεκα
δώδεκα roa ambin'ny folo
roa ambin'ny foloδώδεκα
δεκατρία telo ambin'ny folo
telo ambin'ny foloδεκατρία
δεκατέσσερα efatra ambin'ny folo
efatra ambin'ny foloδεκατέσσερα
δεκαπέντε dimy ambin'ny folo
dimy ambin'ny foloδεκαπέντε
δεκαέξι enina ambin'ny folo
enina ambin'ny foloδεκαέξι
δεκαεπτά fito ambin'ny folo
fito ambin'ny foloδεκαεπτά
δεκαοκτώ valo ambin'ny folo
valo ambin'ny foloδεκαοκτώ
δεκαεννέα sivy ambin'ny folo
sivy ambin'ny foloδεκαεννέα
είκοσι roapolo
roapoloείκοσι
εικοσιένα iraika amby roapolo
iraika amby roapoloεικοσιένα
τριάντα telopolo
telopoloτριάντα
σαράντα efapolo
efapoloσαράντα
πενήντα dimampolo
dimampoloπενήντα
εξήντα enimpolo
enimpoloεξήντα
εβδομήντα fitopolo
fitopoloεβδομήντα
ογδόντα valopolo
valopoloογδόντα
ενενήντα sivifolo
sivifoloενενήντα
εκατό zato
zatoεκατό
χίλια arivo
arivoχίλια
ένα εκατομμύριο iray tapitrisa
iray tapitrisaένα εκατομμύριο
το ζευγάρι vitsivitsy
vitsivitsyτο ζευγάρι