Μάθετε μεξικανικά  

Θα ταξιδέψετε στην Μεξικό;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα μεξικανικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα μεξικανικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Μεξικό.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω μεξικανικά »
 
 
Μεξικανικά μάθημα:
έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:
 
        προσφορά »        

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! ¡Hola!
¡Hola!Γειά σου!
Καλημέρα! ¡Buenos días!
¡Buenos días!Καλημέρα!
Καλημέρα! ¡Buenas tardes!
¡Buenas tardes!Καλημέρα!
Καλησπέρα! ¡Buenas noches!
¡Buenas noches!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! ¡Buenas noches!
¡Buenas noches!Καληνύχτα!
Στο επανειδήν! ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!Στο επανειδήν!
Γειά! ¡Adiós!/ ¡Nos vemos!
¡Adiós!/ ¡Nos vemos!Γειά!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί si
siναί
όχι no
noόχι
ίσως tal vez/ quizá
tal vez/ quizáίσως
εντάξει De acuerdo./ Ok.
De acuerdo./ Ok.εντάξει
Ευχαριστώ! ¡Gracias!
¡Gracias!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. De nada./ Con mucho gusto.
De nada./ Con mucho gusto.Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... Perdón, .../ Disculpe, ...
Perdón, .../ Disculpe, ...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Lo siento.
Lo siento.Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... Tengo .../ No tengo ...
Tengo .../ No tengo ...Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... Tenemos .../ No tenemos ...
Tenemos .../ No tenemos ...Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... Hay .../ No hay ...
Hay .../ No hay ...Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Yo soy .../ Me llamo ...
Yo soy .../ Me llamo ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Soy ...
Soy ...Κατάγομαι από ...
Είμαι παντρεμένος. / Δεν είμαι παντρεμένος., Είμαι παντρεμένη. / Δεν είμαι παντρεμένη. Soy casado/ casada. No soy casado/ casada.
Soy casado/ casada. No soy casado/ casada.Είμαι παντρεμένος. / Δεν είμαι παντρεμένος., Είμαι παντρεμένη. / Δεν είμαι παντρεμένη.
Ταξιδεύω με ... Viajo con ...
Viajo con ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. No entiendo.
No entiendo.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; ¿Habla ...?
¿Habla ...?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; ¿Quién habla ...?
¿Quién habla ...?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά Inglés
Inglésαγγλικά
γαλλικά Francés
Francésγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Escríbalo, por favor.
Escríbalo, por favor.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Repítalo, por favor.
Repítalo, por favor.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Un momento, por favor.
Un momento, por favor.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν cero
ceroμηδέν
ένα uno
unoένα
δύο dos
dosδύο
τρία tres
tresτρία
τέσσερα cuatro
cuatroτέσσερα
πέντε cinco
cincoπέντε
έξι seis
seisέξι
επτά siete
sieteεπτά
οκτώ ocho
ochoοκτώ
εννέα nueve
nueveεννέα
δέκα diez
diezδέκα
έντεκα once
onceέντεκα
δώδεκα doce
doceδώδεκα
δεκατρία trece
treceδεκατρία
δεκατέσσερα catorce
catorceδεκατέσσερα
δεκαπέντε quince
quinceδεκαπέντε
δεκαέξι dieciséis
dieciséisδεκαέξι
δεκαεπτά diecisiete
diecisieteδεκαεπτά
δεκαοκτώ dieciocho
dieciochoδεκαοκτώ
δεκαεννέα diecinueve
diecinueveδεκαεννέα
είκοσι veinte
veinteείκοσι
εικοσιένα veintiuno
veintiunoεικοσιένα
τριάντα treinta
treintaτριάντα
σαράντα cuarenta
cuarentaσαράντα
πενήντα cincuenta
cincuentaπενήντα
εξήντα sesenta
sesentaεξήντα
εβδομήντα setenta
setentaεβδομήντα
ογδόντα ochenta
ochentaογδόντα
ενενήντα noventa
noventaενενήντα
εκατό cien
cienεκατό
χίλια mil
milχίλια
ένα εκατομμύριο un millón
un millónένα εκατομμύριο
το ζευγάρι un par
un parτο ζευγάρι