Μάθετε νορβηγικά  

Θα ταξιδέψετε στην Νορβηγία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα νορβηγικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα νορβηγικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Νορβηγία.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω νορβηγικά »
 
 
Νορβηγικά πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Hei!
Hei!Γειά σου!
Καλημέρα! God morgen!
God morgen!Καλημέρα!
Καλημέρα! God dag!
God dag!Καλημέρα!
Καλησπέρα! God aften!
God aften!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! God kveld!
God kveld!Καληνύχτα!
Γειά! Hade!
Hade!Γειά!
Στο επανειδήν! På gjensyn!
På gjensyn!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί ja
jaναί
όχι nei
neiόχι
ίσως kanskje
kanskjeίσως
εντάξει OK
OKεντάξει
Ευχαριστώ! Takk!
Takk!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. Vær så snill! / Vennligst ...
Vær så snill!
Vennligst ...
Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... Unnskyld, ...
Unnskyld, ...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Beklager.
Beklager.Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... Jeg har ... / Jeg har ikke ...
Jeg har ...
Jeg har ikke ...
Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... Vi har ... / Vi har ikke ..
Vi har ...
Vi har ikke ..
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... Det er ... / Det er ikke ...
Det er ...
Det er ikke ...
Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Jeg heter ...
Jeg heter ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Jeg kommer ...
Jeg kommer ...Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... Jeg reiser med ...
Jeg reiser med ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Det forstår jeg ikke.
Det forstår jeg ikke.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Snakker du ...?
Snakker du ...?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Snakker noen her ... ?
Snakker noen her ... ?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά engelsk
engelskαγγλικά
γαλλικά fransk
franskγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Kan du skrive det ned?
Kan du skrive det ned?Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Kan du gjenta det?
Kan du gjenta det?Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Et øyeblikk.
Et øyeblikk.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν null
nullμηδέν
ένα en
enένα
δύο to
toδύο
τρία tre
tre τρία
τέσσερα fire
fireτέσσερα
πέντε fem
femπέντε
έξι seks
seksέξι
επτά sju
sju επτά
οκτώ åtte
åtteοκτώ
εννέα ni
niεννέα
δέκα ti
tiδέκα
έντεκα elleve
elleveέντεκα
δώδεκα tolv
tolvδώδεκα
δεκατρία tretten
trettenδεκατρία
δεκατέσσερα fjorten
fjortenδεκατέσσερα
δεκαπέντε femten
femtenδεκαπέντε
δεκαέξι seksten
sekstenδεκαέξι
δεκαεπτά sytten
syttenδεκαεπτά
δεκαοκτώ atten
attenδεκαοκτώ
δεκαεννέα nitten
nittenδεκαεννέα
είκοσι tjue
tjue είκοσι
εικοσιένα tjueen
tjueenεικοσιένα
τριάντα tretti
trettiτριάντα
σαράντα førti
førtiσαράντα
πενήντα femti
femtiπενήντα
εξήντα seksti
sekstiεξήντα
εβδομήντα sytti
syttiεβδομήντα
ογδόντα åtti
åttiογδόντα
ενενήντα nitti
nittiενενήντα
εκατό hundre
hundreεκατό
χίλια tusen
tusenχίλια
ένα εκατομμύριο en million
en millionένα εκατομμύριο
το ζευγάρι et par
et parτο ζευγάρι