Μάθετε ολλανδικά  

Θα ταξιδέψετε στην Ολλανδία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα ολλανδικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα ολλανδικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Ολλανδία.
 
Μάθετε μαζί μας:

«Μάθετε ολλανδικά πολύ πιο γρήγορα απ' ότι με τις συνηθισμένες μεθόδους εκμάθησης – Μόνο με 17 λεπτά διαβάσματος την ημέρα:»
Μαθαίνω ολλανδικά με τη μέθοδο μακροχρόνιας μνήμης »
   

Καλωσόρισμα

 
Hallo!Γειά σου!
Goedemorgen!Καλημέρα!
Goedendag!Καλημέρα!
Goedenavond!Καλησπέρα!
Goedenacht!Καληνύχτα!
Dag!Γειά!
Tot ziens!Στο επανειδήν!
 

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
jaναί
neeόχι
misschienίσως
okεντάξει
Bedankt!Ευχαριστώ!
Sorry, ...Συγνώμη, ...
Het spijt me.Λυπάμαι.
Ik heb ...
Ik heb geen ...
Έχω ... / Δεν έχω ...
Wij hebben ...
Wij hebben geen ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Er is ... (Er is geen ...)
Er zijn ... (Er zijn geen ...)
Είναι ... / Δεν είναι ...
 

Συστήνομαι

 
Ik heet ...Με λένε ...
Ik kom ...Κατάγομαι από ...
Ik reis samen met ...Ταξιδεύω με ...
 

Συνεννόηση

 
Dat begrijp ik niet.Δεν το καταλαβαίνω.
Spreekt u ...?Μιλάτε ...;
Spreekt hier iemand ...?Μιλάεικανείς ...;
Engelsαγγλικά
Fransγαλλικά
Kunt u dat alstublieft opschrijven?Σας παρακαλώ γράψτε το.
Kunt u dat alsublieft herhalen?Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Een moment alstublieft.Μια στιγμή παρακαλώ.
 

Αριθμοί

 
nulμηδέν
éénένα
tweeδύο
drieτρία
vierτέσσερα
vijfπέντε
zesέξι
zevenεπτά
achtοκτώ
negenεννέα
tienδέκα
elfέντεκα
twaalfδώδεκα
dertienδεκατρία
veertienδεκατέσσερα
vijftienδεκαπέντε
zestienδεκαέξι
zeventienδεκαεπτά
achttienδεκαοκτώ
negentienδεκαεννέα
twintigείκοσι
éénentwintigεικοσιένα
dertigτριάντα
veertigσαράντα
vijftigπενήντα
zestigεξήντα
zeventigεβδομήντα
tachtigογδόντα
negentigενενήντα
honderdεκατό
duizendχίλια
één miljoenένα εκατομμύριο
een paarτο ζευγάρι
 

 

«Μάθετε ολλανδικά πολύ πιο γρήγορα απ' ότι με τις συνηθισμένες μεθόδους εκμάθησης – Μόνο με 17 λεπτά διαβάσματος την ημέρα!»

 
Γρήγορη και πολύ αποτελεσματική μέθοδος εκμάθησης, μέσω της οποίας διασκεδάζετε:
Η πρώτη σας συζήτηση στα ολλανδικά θα είναι εφικτή μετά από 3 ώρες – μιλήστε με ευχέρεια μια γλώσσα σε 50 ώρες – για υπολογιστή, Smartphone και Tablet.
 
Μάθετε ολλανδικά
 
Μάθετε ολλανδικά »

 
Γι' αυτό αυτό το μάθημα είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα μαθήματα:
Προτεινόμενος χρόνος εκμάθησης: Μόνο 17 λεπτά την ημέρα.
Οποιαδήποτε στιγμή – Οπουδήποτε – Σε κάθε συσκευή.
Μέσω της βραβευμένης μεθόδου εκμάθησης μακροχρόνιας μνήμης δε θα ξεχάσετε ποτέ ξανά τα ολλανδικά.
Μέσω της πρωτοποριακής τεχνολογίας της Superlearning μπορείτε να προχωρήσετε 32% γρηγορότερα με την εκμάθηση και αυξάνετε την ικανότητα αφομοίωσης σας.
Η εκμάθηση ολλανδικών δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη όσο τώρα:
Όλες οι ασκήσεις θα σας παρουσιάζονται καθημερινά στο μάθημα.
Έτσι πρακτικά μαθαίνετε μόνοι σας ολλανδικά.
Οι ποικιλόμορφες μέθοδοι εκμάθησης σας εγγυώνται διασκέδαση κατά την εκμάθηση, επιτυχία και σας δίνουν κίνητρο να συνεχίσετε να μαθαίνετε ολλανδικά κάθε μέρα.

Μάθετε ολλανδικά τώρα »

 
 

 

Δωρεάν δοκιμαστική έκδοση ολλανδικών

 
Δοκιμάστε τώρα δωρεάν το μάθημα και λάβετε χρήσιμες συμβουλές εκμάθησης.