Μάθετε ολλανδικά  

Θα ταξιδέψετε στην Ολλανδία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα ολλανδικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα ολλανδικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Ολλανδία.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω ολλανδικά »
 
 
Ολλανδικά πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Hallo!
Hallo!Γειά σου!
Καλημέρα! Goedemorgen!
Goedemorgen!Καλημέρα!
Καλημέρα! Goedendag!
Goedendag!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Goedenavond!
Goedenavond!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Goedenacht!
Goedenacht!Καληνύχτα!
Γειά! Dag!
Dag!Γειά!
Στο επανειδήν! Tot ziens!
Tot ziens!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί ja
jaναί
όχι nee
neeόχι
ίσως misschien
misschienίσως
εντάξει ok
okεντάξει
Ευχαριστώ! Bedankt!
Bedankt!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. Graag gedaan!
Graag gedaan!Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... Sorry, ...
Sorry, ...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Het spijt me.
Het spijt me.Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... Ik heb ... / Ik heb geen ...
Ik heb ...
Ik heb geen ...
Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... Wij hebben ... / Wij hebben geen ...
Wij hebben ...
Wij hebben geen ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... Er is ... (Er is geen ...) / Er zijn ... (Er zijn geen ...)
Er is ... (Er is geen ...)
Er zijn ... (Er zijn geen ...)
Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Ik heet ...
Ik heet ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Ik kom ...
Ik kom ...Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... Ik reis samen met ...
Ik reis samen met ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Dat begrijp ik niet.
Dat begrijp ik niet.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Spreekt u ...?
Spreekt u ...?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Spreekt hier iemand ...?
Spreekt hier iemand ...?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά Engels
Engelsαγγλικά
γαλλικά Frans
Fransγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Kunt u dat alstublieft opschrijven?
Kunt u dat alstublieft opschrijven?Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Kunt u dat alsublieft herhalen?
Kunt u dat alsublieft herhalen?Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Eén moment alstublieft.
Eén moment alstublieft.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν nul
nulμηδέν
ένα één
éénένα
δύο twee
tweeδύο
τρία drie
drieτρία
τέσσερα vier
vierτέσσερα
πέντε vijf
vijfπέντε
έξι zes
zesέξι
επτά zeven
zevenεπτά
οκτώ acht
achtοκτώ
εννέα negen
negenεννέα
δέκα tien
tienδέκα
έντεκα elf
elfέντεκα
δώδεκα twaalf
twaalfδώδεκα
δεκατρία dertien
dertienδεκατρία
δεκατέσσερα veertien
veertienδεκατέσσερα
δεκαπέντε vijftien
vijftienδεκαπέντε
δεκαέξι zestien
zestienδεκαέξι
δεκαεπτά zeventien
zeventienδεκαεπτά
δεκαοκτώ achttien
achttienδεκαοκτώ
δεκαεννέα negentien
negentienδεκαεννέα
είκοσι twintig
twintigείκοσι
εικοσιένα éénentwintig
éénentwintigεικοσιένα
τριάντα dertig
dertigτριάντα
σαράντα veertig
veertigσαράντα
πενήντα vijftig
vijftigπενήντα
εξήντα zestig
zestigεξήντα
εβδομήντα zeventig
zeventigεβδομήντα
ογδόντα tachtig
tachtigογδόντα
ενενήντα negentig
negentigενενήντα
εκατό honderd
honderdεκατό
χίλια duizend
duizendχίλια
ένα εκατομμύριο één miljoen
één miljoenένα εκατομμύριο
το ζευγάρι een paar
een paarτο ζευγάρι