Μάθετε ουκρανικά  

Θα ταξιδέψετε στην Ουκρανία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα ουκρανικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα ουκρανικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Ουκρανία.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω ουκρανικά »
 
 
Ουκρανικά μάθημα:
έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:
 
        προσφορά »        

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Привіт!
Привіт!Γειά σου!
Καλημέρα! Доброго ранку!
Доброго ранку!Καλημέρα!
Καλημέρα! Доброго дня!/ Добридень!
Доброго дня!/ Добридень!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Доброго вечора!
Доброго вечора!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Доброї ноч!/ На добраніч!
Доброї ноч!/ На добраніч!Καληνύχτα!
Γειά! Бувай!
Бувай!Γειά!
Στο επανειδήν! До побачення!
До побачення!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί так
такναί
όχι ні
ніόχι
ίσως можливо
можливоίσως
εντάξει окей
окейεντάξει
Ευχαριστώ! Дякую!/ Спасибі!
Дякую!/ Спасибі!Ευχαριστώ!
ευχαρίστησή μου Будь ласка!
Будь ласка!ευχαρίστησή μου
Συγνώμη, ... Вибач(те),...
Вибач(те),...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Вибач(те).
Вибач(те).Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... У мене є .../ У мене немає ...
У мене є .../ У мене немає ...Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... У нас є .../ У нас немає ...
У нас є .../ У нас немає ...Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... Є .../ Немає ...
Є .../ Немає ...Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Мене звуть ...
Мене звуть ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Я з ...
Я з ...Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... Я мандрую з ...
Я мандрую з ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Я цього не розумію.
Я цього не розумію.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Ви розмовляєте ... ?
Ви розмовляєте ... ?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Тут хтось розмовляє ... ?
Тут хтось розмовляє ... ?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά англійською мовою
англійською мовоюαγγλικά
γαλλικά французькою мовою
французькою мовоюγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Будь ласка, напишіть це.
Будь ласка, напишіть це.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Будь ласка, повторіть.
Будь ласка, повторіть.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Хвилинку, будь ласка.
Хвилинку, будь ласка.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν нуль
нульμηδέν
ένα один
одинένα
δύο два
дваδύο
τρία три
триτρία
τέσσερα чотири
чотириτέσσερα
πέντε п'ять
п'ятьπέντε
έξι шість
шістьέξι
επτά сім
сімεπτά
οκτώ вісім
вісімοκτώ
εννέα дев'ять
дев'ятьεννέα
δέκα десять
десятьδέκα
έντεκα одинадцять
одинадцятьέντεκα
δώδεκα дванадцять
дванадцятьδώδεκα
δεκατρία тринадцять
тринадцятьδεκατρία
δεκατέσσερα чотирнадцять
чотирнадцятьδεκατέσσερα
δεκαπέντε п'ятнадцять
п'ятнадцятьδεκαπέντε
δεκαέξι шістнадцять
шістнадцятьδεκαέξι
δεκαεπτά сімнадцять
сімнадцятьδεκαεπτά
δεκαοκτώ вісімнадцять
вісімнадцятьδεκαοκτώ
δεκαεννέα дев'ятнадцять
дев'ятнадцятьδεκαεννέα
είκοσι двадцять
двадцятьείκοσι
εικοσιένα двадцять один
двадцять одинεικοσιένα
τριάντα тридцять
тридцятьτριάντα
σαράντα сорок
сорокσαράντα
πενήντα п'ятдесят
п'ятдесятπενήντα
εξήντα шістдесят
шістдесятεξήντα
εβδομήντα сімдесят
сімдесятεβδομήντα
ογδόντα вісімдесят
вісімдесятογδόντα
ενενήντα дев'яносто
дев'яностоενενήντα
εκατό сто
стоεκατό
χίλια тисяча
тисячаχίλια
ένα εκατομμύριο мільйон
мільйонένα εκατομμύριο
το ζευγάρι декілька
декількаτο ζευγάρι