Μάθετε πολωνικά  

Θα ταξιδέψετε στην Πολωνία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα πολωνικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα πολωνικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Πολωνία.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω πολωνικά »
 
 
Πολωνικά πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Cześć!
Cześć!Γειά σου!
Καλημέρα! Dzień dobry!
Dzień dobry!Καλημέρα!
Καλημέρα! Dzień dobry!
Dzień dobry!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Dobry wieczór!
Dobry wieczór!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Dobranoc!
Dobranoc!Καληνύχτα!
Γειά! Cześć!
Cześć!Γειά!
Στο επανειδήν! Do widzenia!
Do widzenia!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί tak
takναί
όχι nie
nieόχι
ίσως może
możeίσως
εντάξει w porządku / dobrze
w porządku
dobrze
εντάξει
Ευχαριστώ! Dziękuję!
Dziękuję!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. Proszę!
Proszę!Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... Przepraszam,...
Przepraszam,...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Bardzo mi przykro.
Bardzo mi przykro.Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... Mam ... / Nie mam ...
Mam ...
Nie mam ...
Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... Mamy ... / Nie mamy ...
Mamy ...
Nie mamy ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... Jest ... / Nie ma ...
Jest ...
Nie ma ...
Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Nazywam się...
Nazywam się...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Pochodzę...
Pochodzę...Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... Podróżuję z ...
Podróżuję z ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Nie rozumiem tego.
Nie rozumiem tego.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάεικανείς ...; Czy ktoś tu mówi ...?
Czy ktoś tu mówi ...?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά po angielsku
po angielskuαγγλικά
γαλλικά po francusku
po francuskuγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Proszę zapisać.
Proszę zapisać.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Proszę to powtórzyć.
Proszę to powtórzyć.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Chwila. / Proszę chwilę poczekać.
Chwila.
Proszę chwilę poczekać.
Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν zero
zeroμηδέν
ένα jeden
jedenένα
δύο dwa
dwaδύο
τρία trzy
trzyτρία
τέσσερα cztery
czteryτέσσερα
πέντε pięć
pięćπέντε
έξι sześć
sześćέξι
επτά siedem
siedemεπτά
οκτώ osiem
osiemοκτώ
εννέα dziewięć
dziewięćεννέα
δέκα dziesięć
dziesięćδέκα
έντεκα jedenaście
jedenaścieέντεκα
δώδεκα dwanaście
dwanaścieδώδεκα
δεκατρία trzynaście
trzynaścieδεκατρία
δεκατέσσερα czternaście
czternaścieδεκατέσσερα
δεκαπέντε piętnaście
piętnaścieδεκαπέντε
δεκαέξι szesnaście
szesnaścieδεκαέξι
δεκαεπτά siedemnaście
siedemnaścieδεκαεπτά
δεκαοκτώ osiemnaście
osiemnaścieδεκαοκτώ
δεκαεννέα dziewiętnaście
dziewiętnaścieδεκαεννέα
είκοσι dwadzieścia
dwadzieściaείκοσι
εικοσιένα dwadzieścia jeden
dwadzieścia jedenεικοσιένα
τριάντα trzydzieści
trzydzieściτριάντα
σαράντα czterdzieści
czterdzieściσαράντα
πενήντα pięćdziesiąt
pięćdziesiątπενήντα
εξήντα sześćdziesiąt
sześćdziesiątεξήντα
εβδομήντα siedemdziesiąt
siedemdziesiątεβδομήντα
ογδόντα osiemdziesiąt
osiemdziesiątογδόντα
ενενήντα dziewięćdziesiąt
dziewięćdziesiątενενήντα
εκατό sto
stoεκατό
χίλια tysiąc
tysiącχίλια
ένα εκατομμύριο milion
milionένα εκατομμύριο
το ζευγάρι kilka / parę
kilka
parę
το ζευγάρι