Μάθετε πορτογαλικά  

Θα ταξιδέψετε στην Πορτογαλία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα πορτογαλικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα πορτογαλικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Πορτογαλία.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω πορτογαλικά »
 
 
Πορτογαλικά πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Olá!
Olá!Γειά σου!
Καλημέρα! Bom dia!
Bom dia!Καλημέρα!
Καλημέρα! Boa tarde!
Boa tarde!Καλημέρα!
Γειά! Tchau!
Tchau!Γειά!
Στο επανειδήν! Adeus!
Adeus!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί sim
simναί
όχι não
nãoόχι
ίσως talvez
talvezίσως
εντάξει OK
OKεντάξει
Ευχαριστώ! Obrigado!/ Obrigada!
Obrigado!/ Obrigada!Ευχαριστώ!
ευχαρίστησή μου De nada
De nadaευχαρίστησή μου
Συγνώμη, ... Desculpe,...
Desculpe,...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Perdão.
Perdão.Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... Eu tenho .../ Eu não tenho...
Eu tenho .../ Eu não tenho...Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... Nós temos .../ Nós não temos...
Nós temos .../ Nós não temos...Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... Há .../ Não há...
Há .../ Não há...Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Eu chamo-me...
Eu chamo-me...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Eu sou da...
Eu sou da...Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... Eu estou a viajar com...
Eu estou a viajar com...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Não entendo.
Não entendo.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Fala ... ?
Fala ... ?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Alguém aqui fala ... ?
Alguém aqui fala ... ?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά Inglês
Inglêsαγγλικά
γαλλικά Francês
Francêsγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Podia escrever-me isso?
Podia escrever-me isso?Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Podia repetir?
Podia repetir?Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Um momento, por favor.
Um momento, por favor.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν zero
zeroμηδέν
ένα um
umένα
δύο dois
doisδύο
τρία três
trêsτρία
τέσσερα quatro
quatroτέσσερα
πέντε cinco
cincoπέντε
έξι seis
seisέξι
επτά sete
seteεπτά
οκτώ oito
oitoοκτώ
εννέα nove
noveεννέα
δέκα dez
dezδέκα
έντεκα onze
onzeέντεκα
δώδεκα doze
dozeδώδεκα
δεκατρία treze
trezeδεκατρία
δεκατέσσερα catorze
catorzeδεκατέσσερα
δεκαπέντε quinze
quinzeδεκαπέντε
δεκαέξι dezasseis
dezasseisδεκαέξι
δεκαεπτά dezassete
dezasseteδεκαεπτά
δεκαοκτώ dezoito
dezoitoδεκαοκτώ
δεκαεννέα dezanove
dezanoveδεκαεννέα
είκοσι vinte
vinteείκοσι
εικοσιένα vinte e um
vinte e umεικοσιένα
τριάντα trinta
trintaτριάντα
σαράντα quarenta
quarentaσαράντα
πενήντα cinquenta
cinquentaπενήντα
εξήντα sessenta
sessentaεξήντα
εβδομήντα setenta
setentaεβδομήντα
ογδόντα oitenta
oitentaογδόντα
ενενήντα noventa
noventaενενήντα
εκατό cem
cemεκατό
χίλια mil
milχίλια
ένα εκατομμύριο um milhão
um milhãoένα εκατομμύριο
το ζευγάρι alguns
algunsτο ζευγάρι