Μάθετε ρουμανικά  

Θα ταξιδέψετε στην Ρουμανία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα ρουμανικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα ρουμανικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Ρουμανία.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω ρουμανικά »
 
 
Ρουμανικά πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Salut!
Salut!Γειά σου!
Καλημέρα! Bună dimineața!
Bună dimineața!Καλημέρα!
Καλημέρα! Bună ziua!
Bună ziua!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Bună seara!
Bună seara!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Noapte bună!
Noapte bună!Καληνύχτα!
Γειά! Ciao! / Pa!
Ciao!
Pa!
Γειά!
Στο επανειδήν! La revedere!
La revedere!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί da
daναί
όχι nu
nuόχι
ίσως poate
poateίσως
εντάξει ok
okεντάξει
Ευχαριστώ! Mersi!
Mersi!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. Cu plăcere!
Cu plăcere!Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... Scuze!
Scuze!Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Îmi pare rău!
Îmi pare rău!Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... Am ... / Nu am ...
Am ...
Nu am ...
Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... Avem ... / Nu avem ...
Avem ...
Nu avem ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... Este ... / Nu este ...
Este ...
Nu este ...
Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Mă numesc ...
Mă numesc ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Eu sunt din ...
Eu sunt din ...Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... Călătoresc cu ...
Călătoresc cu ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Nu înțeleg.
Nu înțeleg.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Vorbiți ... ?
Vorbiți ... ?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; E cineva aici care vorbește ... ?
E cineva aici care vorbește ... ?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά engleză
englezăαγγλικά
γαλλικά franceză
francezăγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Vă rog notați.
Vă rog notați.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Vă rog să repetați.
Vă rog să repetați.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Un moment, vă rog.
Un moment, vă rog.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
ένα unu
unuένα
δύο doi
doiδύο
τρία trei
treiτρία
τέσσερα patru
patruτέσσερα
πέντε cinci
cinciπέντε
έξι șase
șaseέξι
επτά șapte
șapteεπτά
οκτώ opt
optοκτώ
εννέα nouă
nouăεννέα
δέκα zece
zeceδέκα
έντεκα unsprezece
unsprezeceέντεκα
δώδεκα doisprezece
doisprezeceδώδεκα
δεκατρία treisprezece
treisprezeceδεκατρία
δεκατέσσερα paisprezece
paisprezeceδεκατέσσερα
δεκαπέντε cincisprezece
cincisprezeceδεκαπέντε
δεκαέξι șaisprezece
șaisprezeceδεκαέξι
δεκαεπτά șaptesprezece
șaptesprezeceδεκαεπτά
δεκαοκτώ optsprezece
optsprezeceδεκαοκτώ
δεκαεννέα nouăsprezece
nouăsprezeceδεκαεννέα
είκοσι douăzeci
douăzeciείκοσι
εικοσιένα douăzeci și unu
douăzeci și unuεικοσιένα
τριάντα treizeci
treizeciτριάντα
σαράντα patruzeci
patruzeciσαράντα
πενήντα cincizeci
cincizeciπενήντα
εξήντα șaizeci
șaizeciεξήντα
εβδομήντα șaptezeci
șaptezeciεβδομήντα
ογδόντα optzeci
optzeciογδόντα
ενενήντα nouăzeci
nouăzeciενενήντα
εκατό o sută
o sutăεκατό
χίλια o mie
o mieχίλια
ένα εκατομμύριο un milion
un milionένα εκατομμύριο
το ζευγάρι o pereche
o perecheτο ζευγάρι