Μάθετε ρωσικά  

Θα ταξιδέψετε στην Ρωσία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα ρωσικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα ρωσικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Ρωσία.
 
Μάθετε μαζί μας:

«Μάθετε ρωσικά πολύ πιο γρήγορα απ' ότι με τις συνηθισμένες μεθόδους εκμάθησης – Μόνο με 17 λεπτά διαβάσματος την ημέρα:»
Μαθαίνω ρωσικά με τη μέθοδο μακροχρόνιας μνήμης »
   

Καλωσόρισμα

 
Привет!Γειά σου!
Доброе утро!Καλημέρα!
Добрый день!Καλημέρα!
Добрый вечер!Καλησπέρα!
Спокойной ночи!Καληνύχτα!
Пока!Γειά!
До свидания!Στο επανειδήν!
 

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
даναί
нетόχι
возможноίσως
хорошоεντάξει
Спасибо!Ευχαριστώ!
Извините,...Συγνώμη, ...
Мне очень жаль.Λυπάμαι.
У меня есть
у меня нет ...
Έχω ... / Δεν έχω ...
У нас есть
у нас нет ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Есть
нет ...
Είναι ... / Δεν είναι ...
 

Συστήνομαι

 
Меня зовут ...Με λένε ...
Я из ...Κατάγομαι από ...
Я путешествую с ...Ταξιδεύω με ...
 

Συνεννόηση

 
Я не понимаю.Δεν το καταλαβαίνω.
Вы говорите ...?Μιλάτε ...;
Кто-нибудь говорит здесь ...?Μιλάεικανείς ...;
по-английскиαγγλικά
по-французскиγαλλικά
пожалуйста, напишите.Σας παρακαλώ γράψτε το.
пожалуйста, повторите.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Один момент, пожалуйста.Μια στιγμή παρακαλώ.
 

Αριθμοί

 
нольμηδέν
одинένα
дваδύο
триτρία
четыреτέσσερα
пятьπέντε
шестьέξι
семьεπτά
восемьοκτώ
девятьεννέα
десятьδέκα
одиннадцатьέντεκα
двенадцатьδώδεκα
тринадцатьδεκατρία
четырнадцатьδεκατέσσερα
пятнадцатьδεκαπέντε
шестнадцатьδεκαέξι
семнадцатьδεκαεπτά
восемнадцатьδεκαοκτώ
девятнадцатьδεκαεννέα
двадцатьείκοσι
двадцать одинεικοσιένα
тридцатьτριάντα
сорокσαράντα
пятьдесятπενήντα
шестьдесятεξήντα
семьдесятεβδομήντα
восемьдесятογδόντα
девяностоενενήντα
стоεκατό
тысячаχίλια
один миллионένα εκατομμύριο
параτο ζευγάρι
 

 

«Μάθετε ρωσικά πολύ πιο γρήγορα απ' ότι με τις συνηθισμένες μεθόδους εκμάθησης – Μόνο με 17 λεπτά διαβάσματος την ημέρα!»

 
Γρήγορη και πολύ αποτελεσματική μέθοδος εκμάθησης, μέσω της οποίας διασκεδάζετε:
Η πρώτη σας συζήτηση στα ρωσικά θα είναι εφικτή μετά από 3 ώρες – μιλήστε με ευχέρεια μια γλώσσα σε 50 ώρες – για υπολογιστή, Smartphone και Tablet.
 
Μάθετε ρωσικά
 
Μάθετε ρωσικά »

 
Γι' αυτό αυτό το μάθημα είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα μαθήματα:
Προτεινόμενος χρόνος εκμάθησης: Μόνο 17 λεπτά την ημέρα.
Οποιαδήποτε στιγμή – Οπουδήποτε – Σε κάθε συσκευή.
Μέσω της βραβευμένης μεθόδου εκμάθησης μακροχρόνιας μνήμης δε θα ξεχάσετε ποτέ ξανά τα ρωσικά.
Μέσω της πρωτοποριακής τεχνολογίας της Superlearning μπορείτε να προχωρήσετε 32% γρηγορότερα με την εκμάθηση και αυξάνετε την ικανότητα αφομοίωσης σας.
Η εκμάθηση ρωσικών δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη όσο τώρα:
Όλες οι ασκήσεις θα σας παρουσιάζονται καθημερινά στο μάθημα.
Έτσι πρακτικά μαθαίνετε μόνοι σας ρωσικά.
Οι ποικιλόμορφες μέθοδοι εκμάθησης σας εγγυώνται διασκέδαση κατά την εκμάθηση, επιτυχία και σας δίνουν κίνητρο να συνεχίσετε να μαθαίνετε ρωσικά κάθε μέρα.

Μάθετε ρωσικά τώρα »

 
 

 

Δωρεάν δοκιμαστική έκδοση ρωσικών

 
Δοκιμάστε τώρα δωρεάν το μάθημα και λάβετε χρήσιμες συμβουλές εκμάθησης.