Μάθετε σερβικά  

Θα ταξιδέψετε στην Σερβία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα σερβικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα σερβικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Σερβία.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω σερβικά »
 
 
Σερβικά πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Здраво!
Здраво!Γειά σου!
Καλημέρα! Добро јутро!
Добро јутро!Καλημέρα!
Καλημέρα! Добар дан!
Добар дан!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Добро вече!
Добро вече!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Лаку ноћ!
Лаку ноћ!Καληνύχτα!
Γειά! Ћао!
Ћао!Γειά!
Στο επανειδήν! Довиђења!
Довиђења!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί да
даναί
όχι не
неόχι
ίσως можда
мождаίσως
εντάξει ок
окεντάξει
Ευχαριστώ! Хвала!
Хвала!Ευχαριστώ!
Παρακαλώ! Молим!
Молим!Παρακαλώ!
Συγνώμη, ... Извините ...
Извините ...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Жао ми је.
Жао ми је.Λυπάμαι.
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... Ми имамо .../ Ми немамо ...
Ми имамо .../ Ми немамо ...Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Ја сам ...
Ја сам ...Με λένε ...
Ταξιδεύω με ... Путујем са...
Путујем са...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Не разумем.
Не разумем.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Говорите ли ...?
Говорите ли ...?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Да ли овде неко говори ...?
Да ли овде неко говори ...?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά енглески
енглескиαγγλικά
γαλλικά француски
францускиγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Молим вас, запишите то.
Молим вас, запишите то.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Молим вас, поновите то.
Молим вас, поновите то.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Моменат, молим вас.
Моменат, молим вас.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν нула
нулаμηδέν
ένα један
једанένα
δύο два
дваδύο
τρία три
триτρία
τέσσερα четири
четириτέσσερα
πέντε пет
петπέντε
έξι шест
шестέξι
επτά седам
седамεπτά
οκτώ осам
осамοκτώ
εννέα девет
деветεννέα
δέκα десет
десетδέκα
έντεκα једанаест
једанаестέντεκα
δώδεκα дванаест
дванаестδώδεκα
δεκατρία тринаест
тринаестδεκατρία
δεκατέσσερα четрнаест
четрнаестδεκατέσσερα
δεκαπέντε петнаест
петнаестδεκαπέντε
δεκαέξι шеснаест
шеснаестδεκαέξι
δεκαεπτά седамнаест
седамнаестδεκαεπτά
δεκαοκτώ осамнаест
осамнаестδεκαοκτώ
δεκαεννέα деветнаест
деветнаестδεκαεννέα
είκοσι двадесет
двадесетείκοσι
τριάντα тридесет
тридесетτριάντα
σαράντα четрдесет
четрдесетσαράντα
πενήντα педесет
педесетπενήντα
εξήντα шездесет
шездесетεξήντα
εβδομήντα седамдесет
седамдесетεβδομήντα
ογδόντα осамдесет
осамдесетογδόντα
ενενήντα деведесет
деведесетενενήντα
εκατό сто
стоεκατό
χίλια хиљаду
хиљадуχίλια
ένα εκατομμύριο милион
милионένα εκατομμύριο
το ζευγάρι пар
парτο ζευγάρι