Μάθετε σλοβακικά  

Θα ταξιδέψετε στην Σλοβακία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα σλοβακικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα σλοβακικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Σλοβακία.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω σλοβακικά »
 
 
Σλοβακικά πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Ahoj!
Ahoj!Γειά σου!
Καλημέρα! Dobré ráno!
Dobré ráno!Καλημέρα!
Καλημέρα! Dobrý deň!
Dobrý deň!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Dobrý večer!
Dobrý večer!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Dobrú noc!
Dobrú noc!Καληνύχτα!
Γειά! Čau!
Čau!Γειά!
Στο επανειδήν! Dovidenia!
Dovidenia!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί áno
ánoναί
όχι nie
nieόχι
ίσως možno
možnoίσως
εντάξει ok
okεντάξει
Ευχαριστώ! Ďakujem!
Ďakujem!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. Prosím. Rado sa stalo.
Prosím. Rado sa stalo.Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... Prepáčte ...
Prepáčte ...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Je mi to ľúto!
Je mi to ľúto!Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... Mám .../ Nemám ...
Mám .../ Nemám ...Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... Máme .../ Nemáme ...
Máme .../ Nemáme ...Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... Je .../ Nie je ...
Je .../ Nie je ...Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Volám sa ...
Volám sa ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Pochádzam z ...
Pochádzam z ...Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... Cestujem s ...
Cestujem s ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Nerozumiem tomu.
Nerozumiem tomu.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Hovoríte ... ?
Hovoríte ... ?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Hovorí tu niekto ... ?
Hovorí tu niekto ... ?Μιλάεικανείς ...;
Σας παρακαλώ γράψτε το. Napíšte to, prosím.
Napíšte to, prosím.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Zopakujte to, prosím.
Zopakujte to, prosím.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Moment prosím.
Moment prosím.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
ένα jeden
jedenένα
δύο dva
dvaδύο
τρία tri
triτρία
τέσσερα štyri
štyriτέσσερα
πέντε päť
päťπέντε
έξι šesť
šesťέξι
επτά sedem
sedemεπτά
οκτώ osem
osemοκτώ
εννέα deväť
deväťεννέα
δέκα desať
desaťδέκα
έντεκα jedenásť
jedenásťέντεκα
δώδεκα dvanásť
dvanásťδώδεκα
δεκατρία trinásť
trinásťδεκατρία
δεκατέσσερα štrnásť
štrnásťδεκατέσσερα
δεκαπέντε pätnásť
pätnásťδεκαπέντε
δεκαέξι šestnásť
šestnásťδεκαέξι
δεκαεπτά sedemnásť
sedemnásťδεκαεπτά
δεκαοκτώ osemnásť
osemnásťδεκαοκτώ
δεκαεννέα devätnásť
devätnásťδεκαεννέα
είκοσι dvadsať
dvadsaťείκοσι
εικοσιένα dvadsaťjeden
dvadsaťjedenεικοσιένα
τριάντα tridsať
tridsaťτριάντα
σαράντα štyridsať
štyridsaťσαράντα
πενήντα päťdesiat
päťdesiatπενήντα
εξήντα šesťdesiat
šesťdesiatεξήντα
εβδομήντα sedemdesiat
sedemdesiatεβδομήντα
ογδόντα osemdesiat
osemdesiatογδόντα
ενενήντα deväťdesiat
deväťdesiatενενήντα
εκατό sto
stoεκατό
χίλια tisíc
tisícχίλια
ένα εκατομμύριο milión
miliónένα εκατομμύριο
το ζευγάρι pár
párτο ζευγάρι