Μάθετε σλοβενικά  

Θα ταξιδέψετε στην Σλοβενία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα σλοβενικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα σλοβενικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Σλοβενία.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω σλοβενικά »
 
 
Σλοβενικά πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Živijo!
Živijo!Γειά σου!
Καλημέρα! Dobro jutro (s)!
Dobro jutro (s)!Καλημέρα!
Καλημέρα! Dober dan (m)!
Dober dan (m)!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Dober večer (m)!
Dober večer (m)!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Lahko noč (ž)!
Lahko noč (ž)!Καληνύχτα!
Γειά! Adijo!
Adijo!Γειά!
Στο επανειδήν! Nasvidenje!
Nasvidenje!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί ja
jaναί
όχι ne
neόχι
ίσως mogoče
mogočeίσως
εντάξει OK
OKεντάξει
Ευχαριστώ! Hvala!
Hvala!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. Prosim! (Ni za kaj.)
Prosim! (Ni za kaj.)Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... Oprostite, ... / Oprosti, ...
Oprostite, ...
Oprosti, ...
Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Žal mi je.
Žal mi je.Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... Imam ... / Nimam ...
Imam ...
Nimam ...
Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... Imamo ... / Nimamo ...
Imamo ...
Nimamo ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... Je ... / Ni ...
Je ...
Ni ...
Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Jaz sem ... / Ime mi je ...
Jaz sem ...
Ime mi je ...
Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Jaz sem ... / Prihajam ...
Jaz sem ...
Prihajam ...
Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... Potujem z / s ...
Potujem z
s ...
Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Tega ne razumem.
Tega ne razumem.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Govorite ... ?
Govorite ... ?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Ali kdo tukaj govori ... ?
Ali kdo tukaj govori ... ?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά angleško
angleškoαγγλικά
γαλλικά francosko
francoskoγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Napišite to prosim.
Napišite to prosim.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Ponovite to prosim.
Ponovite to prosim.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Trenutek prosim.
Trenutek prosim.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν nič
ničμηδέν
ένα ena
enaένα
δύο dva
dvaδύο
τρία tri
triτρία
τέσσερα štiri
štiriτέσσερα
πέντε pet
petπέντε
έξι šest
šestέξι
επτά sedem
sedemεπτά
οκτώ osem
osemοκτώ
εννέα devet
devetεννέα
δέκα deset
desetδέκα
έντεκα enajst
enajstέντεκα
δώδεκα dvanajst
dvanajstδώδεκα
δεκατρία trinajst
trinajstδεκατρία
δεκατέσσερα štirinajst
štirinajstδεκατέσσερα
δεκαπέντε petnajst
petnajstδεκαπέντε
δεκαέξι šestnajst
šestnajstδεκαέξι
δεκαεπτά sedemnajst
sedemnajstδεκαεπτά
δεκαοκτώ osemnajst
osemnajstδεκαοκτώ
δεκαεννέα devetnajst
devetnajstδεκαεννέα
είκοσι dvajset
dvajsetείκοσι
εικοσιένα enaindvajset
enaindvajsetεικοσιένα
τριάντα trideset
tridesetτριάντα
σαράντα štirideset
štiridesetσαράντα
πενήντα petdeset
petdesetπενήντα
εξήντα šestdeset
šestdesetεξήντα
εβδομήντα sedemdeset
sedemdesetεβδομήντα
ογδόντα osemdeset
osemdesetογδόντα
ενενήντα devetdeset
devetdesetενενήντα
εκατό sto
stoεκατό
χίλια tisoč
tisočχίλια
ένα εκατομμύριο milijon
milijonένα εκατομμύριο
το ζευγάρι nekaj
nekajτο ζευγάρι