Μάθετε σουηδικά  

Θα ταξιδέψετε στην Σουηδία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα σουηδικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα σουηδικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Σουηδία.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω σουηδικά »
 
 
Σουηδικά πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Hej!
Hej!Γειά σου!
Καλημέρα! God morgon!
God morgon!Καλημέρα!
Καλημέρα! God dag!
God dag!Καλημέρα!
Καλησπέρα! God kväll!
God kväll!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! God natt!
God natt!Καληνύχτα!
Γεια σας. Hej då!
Hej då!Γεια σας.

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί ja
jaναί
όχι nej
nejόχι
ίσως kanske
kanskeίσως
εντάξει OK
OKεντάξει
Ευχαριστώ! Tack!
Tack!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. Ingen orsak!
Ingen orsak!Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... Ursäkta, ...
Ursäkta, ...Συγνώμη, ...
Έχω ... / Δεν έχω ... Jag har ... / Jag har ingen ...
Jag har ...
Jag har ingen ...
Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... Vi har ... / Vi har ingen ...
Vi har ...
Vi har ingen ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... Det finns ... / Det finns ingen ...
Det finns ...
Det finns ingen ...
Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Jag heter ...
Jag heter ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Jag kommer ...
Jag kommer ...Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... Jag reser med ...
Jag reser med ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Det förstår jag inte.
Det förstår jag inte.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάεικανείς ...; Talar någon här ...?
Talar någon här ...?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά engelska
engelskaαγγλικά
γαλλικά franska
franskaγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Kan du skriva upp det?
Kan du skriva upp det?Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Kan du upprepa det?
Kan du upprepa det?Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Ett ögonblick.
Ett ögonblick.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν noll
nollμηδέν
ένα ett
ettένα
δύο två
tvåδύο
τρία tre
treτρία
τέσσερα fyra
fyraτέσσερα
πέντε fem
femπέντε
έξι sex
sexέξι
επτά sju
sjuεπτά
οκτώ åtta
åttaοκτώ
εννέα nio
nioεννέα
δέκα tio
tioδέκα
έντεκα elva
elvaέντεκα
δώδεκα tolv
tolvδώδεκα
δεκατρία tretton
trettonδεκατρία
δεκατέσσερα fjorton
fjortonδεκατέσσερα
δεκαπέντε femton
femtonδεκαπέντε
δεκαέξι sexton
sextonδεκαέξι
δεκαεπτά sjutton
sjuttonδεκαεπτά
δεκαοκτώ arton
artonδεκαοκτώ
δεκαεννέα nitton
nittonδεκαεννέα
είκοσι tjugo
tjugoείκοσι
εικοσιένα tjugoett
tjugoettεικοσιένα
τριάντα trettio
trettioτριάντα
σαράντα fyrtio
fyrtioσαράντα
πενήντα femtio
femtioπενήντα
εξήντα sextio
sextioεξήντα
εβδομήντα sjuttio
sjuttioεβδομήντα
ογδόντα åttio
åttioογδόντα
ενενήντα nittio
nittioενενήντα
εκατό hundra
hundraεκατό
χίλια tusen
tusenχίλια
ένα εκατομμύριο en miljon
en miljonένα εκατομμύριο
το ζευγάρι ett par
ett parτο ζευγάρι