Μάθετε ταϊλανδέζικα  

Θα ταξιδέψετε στην Ταϊλάνδη;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα ταϊλανδέζικα!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα ταϊλανδέζικα στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Ταϊλάνδη.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω ταϊλανδέζικα »
 
 
Ταϊλανδέζικα πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... เรามี .../ เราไม่มี ...---râu mii .../ râu mái mii ...
เรามี .../ เราไม่มี ...
râu mii .../ râu mái mii ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... มันมี .../ มันไม่มี ...---mân mii .../ mân mái mii ...
มันมี .../ มันไม่มี ...
mân mii .../ mân mái mii ...
Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 

Συνεννόηση

 
αγγλικά อังกฤษ---ang grìd
อังกฤษ
ang grìd
αγγλικά
γαλλικά ฝรั่งเศส---farang sèd
ฝรั่งเศส
farang sèd
γαλλικά

Αριθμοί

 
μηδέν ศูนย์---sùùn
ศูนย์
sùùn
μηδέν
ένα หนึ่ง---nùeng
หนึ่ง
nùeng
ένα
δύο สอง---sǒng
สอง
sǒng
δύο
τρία สาม---sǎm
สาม
sǎm
τρία
τέσσερα สี่---sii
สี่
sii
τέσσερα
πέντε ห้า---há
ห้า
πέντε
έξι หก---hòg
หก
hòg
έξι
επτά เจ็ด---jéd
เจ็ด
jéd
επτά
οκτώ แปด---bpàed
แปด
bpàed
οκτώ
εννέα เก้า---gáu
เก้า
gáu
εννέα
δέκα สิบ---síb
สิบ
síb
δέκα
έντεκα สิบเอ็ด---síb eed
สิบเอ็ด
síb eed
έντεκα
δώδεκα สิบสอง---sǒng
สิบสอง
sǒng
δώδεκα
δεκατρία สิบสาม---síb sǎm
สิบสาม
síb sǎm
δεκατρία
δεκατέσσερα สิบสี่---síb sii
สิบสี่
síb sii
δεκατέσσερα
δεκαπέντε สิบห้า---síb há
สิบห้า
síb há
δεκαπέντε
δεκαέξι สิบหก---síb hòg
สิบหก
síb hòg
δεκαέξι
δεκαεπτά สิบเจ็ด---síb jéd
สิบเจ็ด
síb jéd
δεκαεπτά
δεκαοκτώ สิบแปด---síb bpàed
สิบแปด
síb bpàed
δεκαοκτώ
δεκαεννέα สิบเก้า---síb gáu
สิบเก้า
síb gáu
δεκαεννέα
είκοσι ยี่สิบ---yí síb
ยี่สิบ
yí síb
είκοσι
εικοσιένα ยี่สิบเอ็ด---yí síb eed
ยี่สิบเอ็ด
yí síb eed
εικοσιένα
τριάντα สามสิบ---sǎm síb
สามสิบ
sǎm síb
τριάντα
σαράντα สี่สิบ---sii síb
สี่สิบ
sii síb
σαράντα
πενήντα ห้าสิบ---há síb
ห้าสิบ
há síb
πενήντα
εξήντα หกสิบ---hòg síb
หกสิบ
hòg síb
εξήντα
εβδομήντα เจ็ดสิบ---jéd síb
เจ็ดสิบ
jéd síb
εβδομήντα
ογδόντα แปดสิบ---bpàed síb
แปดสิบ
bpàed síb
ογδόντα
ενενήντα เก้าสิบ---gáu síb
เก้าสิบ
gáu síb
ενενήντα
εκατό หนึ่งร้อย---nùeng roî
หนึ่งร้อย
nùeng roî
εκατό
χίλια หนึ่งพัน---nùeng pan
หนึ่งพัน
nùeng pan
χίλια
ένα εκατομμύριο หนึ่งล้าน---nùeng lán
หนึ่งล้าน
nùeng lán
ένα εκατομμύριο
το ζευγάρι หนึ่งคู่---nùeng kú
หนึ่งคู่
nùeng kú
το ζευγάρι