Μάθετε τουρκικά  

Θα ταξιδέψετε στην Τουρκία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα τουρκικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα τουρκικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Τουρκία.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω τουρκικά »
 
 
Τουρκικά πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Merhaba!
Merhaba!Γειά σου!
Καλημέρα! Günaydın!
Günaydın!Καλημέρα!
Καλημέρα! İyi günler!
İyi günler!Καλημέρα!
Καλησπέρα! İyi akşamlar!
İyi akşamlar!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! İyi geceler!
İyi geceler!Καληνύχτα!
Στο επανειδήν! Görüşürüz!
Görüşürüz!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί evet
evetναί
όχι hayır
hayırόχι
ίσως belki
belkiίσως
εντάξει Okey.
Okey.εντάξει
Ευχαριστώ! Teşekkür ederim!
Teşekkür ederim!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. Memnuniyetle!
Memnuniyetle!Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... Özür dilerim ...
Özür dilerim ...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Üzgünüm.
Üzgünüm.Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... Benim ... var. / Benim ... yok.
Benim ... var.
Benim ... yok.
Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... Bizim ... var. / Bizim ... yok.
Bizim ... var.
Bizim ... yok.
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... ... var/ ... yok
... var/ ... yokΕίναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Benim ... adım.
Benim ... adım.Με λένε ...
Ταξιδεύω με ... Ben ... ile seyahat ediyorum.
Ben ... ile seyahat ediyorum.Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Bunu anlamıyorum.
Bunu anlamıyorum.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; ..konuşuyor musunuz?
..konuşuyor musunuz?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Burda ... konuşan var mı?
Burda ... konuşan var mı?Μιλάεικανείς ...;
Σας παρακαλώ γράψτε το. Lütfen bunu yazınız.
Lütfen bunu yazınız.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Lütfen bunu tekrar ediniz.
Lütfen bunu tekrar ediniz.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Bir dakika lütfen.
Bir dakika lütfen.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
ένα bir
birένα
δύο iki
ikiδύο
τρία üç
üçτρία
τέσσερα dört
dörtτέσσερα
πέντε beş
beşπέντε
έξι altı
altıέξι
επτά yedi
yediεπτά
οκτώ sekiz
sekizοκτώ
εννέα dokuz
dokuzεννέα
δέκα on
onδέκα
έντεκα on bir
on birέντεκα
δώδεκα on iki
on ikiδώδεκα
δεκατρία on üç
on üçδεκατρία
δεκατέσσερα on dört
on dörtδεκατέσσερα
δεκαπέντε on beş
on beşδεκαπέντε
δεκαέξι on altı
on altıδεκαέξι
δεκαεπτά on yedi
on yediδεκαεπτά
δεκαοκτώ on sekiz
on sekizδεκαοκτώ
δεκαεννέα on dokuz
on dokuzδεκαεννέα
είκοσι yirmi
yirmiείκοσι
εικοσιένα yirmi bir
yirmi birεικοσιένα
τριάντα otuz
otuzτριάντα
σαράντα kırk
kırkσαράντα
πενήντα elli
elliπενήντα
εξήντα altmış
altmışεξήντα
εβδομήντα yetmiş
yetmişεβδομήντα
ογδόντα seksen
seksenογδόντα
ενενήντα doksan
doksanενενήντα
εκατό yüz
yüzεκατό
χίλια bin
binχίλια
ένα εκατομμύριο bir milyon
bir milyonένα εκατομμύριο
το ζευγάρι bir çift
bir çiftτο ζευγάρι