Μάθετε φινλανδικά  

Θα ταξιδέψετε στην Φινλανδία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα φινλανδικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα φινλανδικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Φινλανδία.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω φινλανδικά »
 
 
Φινλανδικά πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Hei!
Hei!Γειά σου!
Καλημέρα! Hyvää huomenta!
Hyvää huomenta!Καλημέρα!
Καλημέρα! Hyvää päivää!
Hyvää päivää!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Hyvää iltaa!
Hyvää iltaa!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Hyvää yötä!
Hyvää yötä!Καληνύχτα!
Γειά! Hei, hei!
Hei, hei!Γειά!
Στο επανειδήν! Näkemiin!
Näkemiin!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί kyllä
kylläναί
όχι ei
eiόχι
ίσως ehkä
ehkäίσως
εντάξει okei
okeiεντάξει
Ευχαριστώ! Kiitos!
Kiitos!Ευχαριστώ!
Παρακαλώ! Ole hyvä!/ Olkaa hyvä!
Ole hyvä!/ Olkaa hyvä!Παρακαλώ!
Συγνώμη, ... Anteeksi, ...
Anteeksi, ...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Olen pahoillani.
Olen pahoillani.Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... Minulla on .../ Minulla ei ole ...
Minulla on .../ Minulla ei ole ...Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... Meillä on .../ Meillä ei ole ...
Meillä on .../ Meillä ei ole ...Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... On .../ Ei ole ...
On .../ Ei ole ...Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Minun nimeni on ...
Minun nimeni on ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Olen kotoisin ...
Olen kotoisin ...Κατάγομαι από ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. En ymmärrä.
En ymmärrä.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Puhutteko te ...?
Puhutteko te ...?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Puhuuko täällä joku ...?
Puhuuko täällä joku ...?Μιλάεικανείς ...;
Μια στιγμή παρακαλώ. Hetkinen, olkaa hyvä.
Hetkinen, olkaa hyvä.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν nolla
nollaμηδέν
ένα yksi
yksiένα
δύο kaksi
kaksiδύο
τρία kolme
kolmeτρία
τέσσερα neljä
neljäτέσσερα
πέντε viisi
viisiπέντε
έξι kuusi
kuusiέξι
επτά seitsemän
seitsemänεπτά
οκτώ kahdeksan
kahdeksanοκτώ
εννέα yhdeksän
yhdeksänεννέα
δέκα kymmenen
kymmenenδέκα
έντεκα yksitoista
yksitoistaέντεκα
δώδεκα kaksitoista
kaksitoistaδώδεκα
δεκατρία kolmetoista
kolmetoistaδεκατρία
δεκατέσσερα neljätoista
neljätoistaδεκατέσσερα
δεκαπέντε viisitoista
viisitoistaδεκαπέντε
δεκαέξι kuusitoista
kuusitoistaδεκαέξι
δεκαεπτά seitsemäntoista
seitsemäntoistaδεκαεπτά
δεκαοκτώ kahdeksantoista
kahdeksantoistaδεκαοκτώ
δεκαεννέα yhdeksäntoista
yhdeksäntoistaδεκαεννέα
είκοσι kaksikymmentä
kaksikymmentäείκοσι
εικοσιένα kaksikymmentäyksi
kaksikymmentäyksiεικοσιένα
τριάντα kolmekymmentä
kolmekymmentäτριάντα
σαράντα neljäkymmentä
neljäkymmentäσαράντα
πενήντα viisikymmentä
viisikymmentäπενήντα
εξήντα kuusikymmentä
kuusikymmentäεξήντα
εβδομήντα seitsemänkymmentä
seitsemänkymmentäεβδομήντα
ογδόντα kahdeksankymmentä
kahdeksankymmentäογδόντα
ενενήντα yhdeksänkymmentä
yhdeksänkymmentäενενήντα
εκατό sata
sataεκατό
χίλια tuhat
tuhatχίλια
ένα εκατομμύριο miljoona
miljoonaένα εκατομμύριο
το ζευγάρι pari
pariτο ζευγάρι