Μάθετε αγγλικά  

Θα ταξιδέψετε στην Αγγλία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα αγγλικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα αγγλικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Αγγλία.
 
Μάθετε μαζί μας:

«Μάθετε αγγλικά πολύ πιο γρήγορα απ' ότι με τις συνηθισμένες μεθόδους εκμάθησης – Μόνο με 17 λεπτά διαβάσματος την ημέρα:»
Μαθαίνω αγγλικά με τη μέθοδο μακροχρόνιας μνήμης »
   

Καλωσόρισμα

 
Hello!Γειά σου!
Good morning!Καλημέρα!
Good evening!Καλησπέρα!
Good night!Καληνύχτα!
Bye!Γειά!
Good bye!Στο επανειδήν!
 

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
yesναί
noόχι
maybeίσως
okεντάξει
Thank you!Ευχαριστώ!
Excuse me, ...Συγνώμη, ...
I'm sorry.Λυπάμαι.
I have .../ I don't have ...Έχω ... / Δεν έχω ...
We have ../ We don't have ...Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
 

Συστήνομαι

 
My name is ...Με λένε ...
I'm from ...Κατάγομαι από ...
I'm travelling with ...Ταξιδεύω με ...
 

Συνεννόηση

 
I don't understand that.Δεν το καταλαβαίνω.
Do you speak ...?Μιλάτε ...;
Does anyone here speak ... ?Μιλάεικανείς ...;
Englishαγγλικά
Frenchγαλλικά
Could you write that down please.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Could you please repeat that.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Just a moment please.Μια στιγμή παρακαλώ.
 

Αριθμοί

 
zeroμηδέν
oneένα
twoδύο
threeτρία
fourτέσσερα
fiveπέντε
sixέξι
sevenεπτά
eightοκτώ
nineεννέα
tenδέκα
elevenέντεκα
twelveδώδεκα
thirteenδεκατρία
fourteenδεκατέσσερα
fifteenδεκαπέντε
sixteenδεκαέξι
seventeenδεκαεπτά
eighteenδεκαοκτώ
nineteenδεκαεννέα
twentyείκοσι
twenty-oneεικοσιένα
thirtyτριάντα
fortyσαράντα
fiftyπενήντα
sixtyεξήντα
seventyεβδομήντα
eightyογδόντα
ninetyενενήντα
one hundredεκατό
one thousandχίλια
one millionένα εκατομμύριο
some/ a coupleτο ζευγάρι
 

 

«Μάθετε αγγλικά πολύ πιο γρήγορα απ' ότι με τις συνηθισμένες μεθόδους εκμάθησης – Μόνο με 17 λεπτά διαβάσματος την ημέρα!»

 
Γρήγορη και πολύ αποτελεσματική μέθοδος εκμάθησης, μέσω της οποίας διασκεδάζετε:
Η πρώτη σας συζήτηση στα αγγλικά θα είναι εφικτή μετά από 3 ώρες – μιλήστε με ευχέρεια μια γλώσσα σε 50 ώρες – για υπολογιστή, Smartphone και Tablet.
 
Μάθετε αγγλικά
 
Μάθετε αγγλικά »

 
Γι' αυτό αυτό το μάθημα είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα μαθήματα:
Προτεινόμενος χρόνος εκμάθησης: Μόνο 17 λεπτά την ημέρα.
Οποιαδήποτε στιγμή – Οπουδήποτε – Σε κάθε συσκευή.
Μέσω της βραβευμένης μεθόδου εκμάθησης μακροχρόνιας μνήμης δε θα ξεχάσετε ποτέ ξανά τα αγγλικά.
Μέσω της πρωτοποριακής τεχνολογίας της Superlearning μπορείτε να προχωρήσετε 32% γρηγορότερα με την εκμάθηση και αυξάνετε την ικανότητα αφομοίωσης σας.
Η εκμάθηση αγγλικών δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη όσο τώρα:
Όλες οι ασκήσεις θα σας παρουσιάζονται καθημερινά στο μάθημα.
Έτσι πρακτικά μαθαίνετε μόνοι σας αγγλικά.
Οι ποικιλόμορφες μέθοδοι εκμάθησης σας εγγυώνται διασκέδαση κατά την εκμάθηση, επιτυχία και σας δίνουν κίνητρο να συνεχίσετε να μαθαίνετε αγγλικά κάθε μέρα.

Μάθετε αγγλικά τώρα »

 
 

 

Δωρεάν δοκιμαστική έκδοση αγγλικών

 
Δοκιμάστε τώρα δωρεάν το μάθημα και λάβετε χρήσιμες συμβουλές εκμάθησης.