naučite španjolski  

Radite godišnji odmor u Španjolskoj?
– Naučite najvažnije riječi na španjolskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na španjolskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Španjolskoj.
 
Naučite s nama:

Učenje španjolskog »
 

 
Kompletni paket španjolskog: % popusta!
Normalna cijena:
Cijena s popustom:

 
          Ponuda »          

 

Pozdrav

 
Bok! ¡Hola!
¡Hola!Bok!
Dobro jutro! ¡Buenos días!
¡Buenos días!Dobro jutro!
Dobar dan! ¡Buenos días!
¡Buenos días!Dobar dan!
Dobra večer! ¡Buenas tardes / buenas noches!
¡Buenas tardes
buenas noches!
Dobra večer!
Laku noć! ¡Buenas noches!
¡Buenas noches!Laku noć!
Bok! ¡Adiós!
¡Adiós!Bok!
Doviđenja! ¡Hasta luego! / ¡Hasta pronto!
¡Hasta luego!
¡Hasta pronto!
Doviđenja!

Važne riječi

 
da sí
da
ne no
none
možda a lo mejor
a lo mejormožda
OK, u redu, dobro Ok, bien
Ok, bienOK, u redu, dobro
Hvala! ¡Gracias!
¡Gracias!Hvala!
Molim! ¡De nada!
¡De nada!Molim!
Izvini …/izvinite … Disculpe, ...
Disculpe, ...Izvini …/izvinite …
Žao mi je. Lo siento.
Lo siento.Žao mi je.
Imam / Nemam … No tengo ...
No tengo ...Imam / Nemam …
Imamo ... / Nemamo ... No tenemos ...
No tenemos ...Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... No hay ...
No hay ...Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... Me llamo ...
Me llamo ...Ja sam ...
Ja sam iz... Soy ...
Soy ...Ja sam iz...
Imam ... godina/godine. Tengo ... años
Tengo ... añosImam ... godina/godine.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. , Udana sam. / Nisam udana. (No) estoy casado.
(No) estoy casado.Oženjen sam./ Nisam oženjen. , Udana sam. / Nisam udana.
(Ne) putujem sam. (No) viajo solo.
(No) viajo solo.(Ne) putujem sam.
Putujem s ... Viajo con ...
Viajo con ...Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne znam španjolski. No hablo español.
No hablo español.Ne znam španjolski.
Ne razumijem. Esto no lo entiendo.
Esto no lo entiendo.Ne razumijem.
Znate li … ? ¿Habla usted ...?
¿Habla usted ...?Znate li … ?
Zna li ovdje itko ...? ¿Habla aquí alguien ...
¿Habla aquí alguien ...Zna li ovdje itko ...?
engleski inglés?
inglés?engleski
francuski francés?
francés?francuski
Molim Vas, napišite mi. Por favor, escríbalo.
Por favor, escríbalo.Molim Vas, napišite mi.
Ponovite, molim Vas! Por favor, repítalo.
Por favor, repítalo.Ponovite, molim Vas!
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Un momento, por favor.
Un momento, por favor.Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
nula cero
ceronula
jedan uno
unojedan
dva dos
dosdva
tri tres
trestri
četiri cuatro
cuatročetiri
pet cinco
cincopet
šest seis
seisšest
sedam siete
sietesedam
osam ocho
ochoosam
devet nueve
nuevedevet
deset diez
diezdeset
jedanaest once
oncejedanaest
dvanaest doce
docedvanaest
trinaest trece
trecetrinaest
četrnaest catorce
catorcečetrnaest
petnaest quince
quincepetnaest
šestnaest dieciséis
dieciséisšestnaest
sedamnaest diecisiete
diecisietesedamnaest
osamnaest dieciocho
dieciochoosamnaest
devetnaest diecinueve
diecinuevedevetnaest
dvadeset veinte
veintedvadeset
dvadeset jedan veintiuno
veintiunodvadeset jedan
trideset treinta
treintatrideset
četrdeset cuarenta
cuarentačetrdeset
pedeset cincuenta
cincuentapedeset
šezdeset sesenta
sesentašezdeset
sedamdeset setenta
setentasedamdeset
osamdeset ochenta
ochentaosamdeset
devedeset noventa
noventadevedeset
sto cien
ciensto
tisuću mil
miltisuću
milijun un millón
un millónmilijun
par un par
un parpar