naučite estonski  

Radite godišnji odmor u Estoniji?
– Naučite najvažnije riječi na estonskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na estonskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Estoniji.
 
Naučite s nama:

Učenje estonskog »
 

 
Kompletni paket estonskog: % popusta!
Normalna cijena:
Cijena s popustom:

 
          Ponuda »          

 

Pozdrav

 
Bok! Tere!
Tere!Bok!
Dobro jutro! Tere hommikust!
Tere hommikust!Dobro jutro!
Dobar dan! Tere päevast!
Tere päevast!Dobar dan!
Dobra večer! Tere õhtust!
Tere õhtust!Dobra večer!
Laku noć! Head ööd!
Head ööd!Laku noć!
Bok! Nägemist!
Nägemist!Bok!
Doviđenja! Head aega!
Head aega!Doviđenja!

Važne riječi

 
da ja
jada
ne ei
eine
možda võib olla
võib ollamožda
OK, u redu, dobro ok
okOK, u redu, dobro
Hvala! Aitäh!
Aitäh!Hvala!
Molim! Palun!
Palun!Molim!
Izvini …/izvinite … Vabandust, ...
Vabandust, ...Izvini …/izvinite …
Žao mi je. Mul on kahju.
Mul on kahju.Žao mi je.
Imam .../ Nemam ... Mul on/ ei ole ...
Mul on/ ei ole ...Imam .../ Nemam ...
Ima .../ Nema... On/ ei ole ...
On/ ei ole ...Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... Mina olen ...
Mina olen ...Ja sam ...
Ja sam iz... Tulen ...
Tulen ...Ja sam iz...
Imam ... godina/godine. (Imam dvadeset godina) Olen ... aastane. (Olen kakskümmend aastane.)
Olen ... aastane. (Olen kakskümmend aastane.)Imam ... godina/godine. (Imam dvadeset godina)
Putujem s ... Reisin koos ...
Reisin koos ...Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne znam estonski. Ma ei räägi eesti keelt.
Ma ei räägi eesti keelt.Ne znam estonski.
Ne razumijem. Ma ei saa aru.
Ma ei saa aru.Ne razumijem.
Znate li … ? Kas te räägite ...?
Kas te räägite ...?Znate li … ?
Zna li ovdje itko ...? Kas keegi räägib ...?
Kas keegi räägib ...?Zna li ovdje itko ...?
engleski  inglise keelt
inglise keeltengleski
francuski  prantsuse keelt
prantsuse keeltfrancuski
Molim Vas, napišite mi. Palun kirjutage üles.
Palun kirjutage üles.Molim Vas, napišite mi.
Ponovite, molim Vas! Palun korrake.
Palun korrake.Ponovite, molim Vas!
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Üks moment palun.
Üks moment palun.Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
nula null
nullnula
jedan üks
üksjedan
dva kaks
kaksdva
tri kolm
kolmtri
četiri neli
neličetiri
pet viis
viispet
šest kuus
kuusšest
sedam seitse
seitsesedam
osam kaheksa
kaheksaosam
devet üheksa
üheksadevet
deset kümme
kümmedeset
jedanaest üksteist
üksteistjedanaest
dvanaest kaksteist
kaksteistdvanaest
trinaest kolmteist
kolmteisttrinaest
četrnaest neliteist
neliteistčetrnaest
petnaest viisteist
viisteistpetnaest
šestnaest kuusteist
kuusteistšestnaest
sedamnaest seitseteist
seitseteistsedamnaest
osamnaest kaheksateist
kaheksateistosamnaest
devetnaest üheksateist
üheksateistdevetnaest
dvadeset kakskümmend
kakskümmenddvadeset
dvadeset jedan kakskümmend üks
kakskümmend üksdvadeset jedan
trideset kolmkümmend
kolmkümmendtrideset
četrdeset nelikümmend
nelikümmendčetrdeset
pedeset viiskümmend
viiskümmendpedeset
šezdeset kuuskümmend
kuuskümmendšezdeset
sedamdeset seitsekümmend
seitsekümmendsedamdeset
osamdeset kaheksakümmend
kaheksakümmendosamdeset
devedeset üheksakümmend
üheksakümmenddevedeset
sto sada
sadasto
tisuću tuhat
tuhattisuću
milijun miljon
miljonmilijun
par paar
paarpar