naučite katalonski  

Radite godišnji odmor u Kataloniji?
– Naučite najvažnije riječi na katalonskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na katalonskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Kataloniji.
 
Naučite s nama:

Učenje katalonskog »
 

 
Kompletni paket katalonskog: % popusta!
Normalna cijena:
Cijena s popustom:

 
          Ponuda »          

 

Pozdrav

 
Bok! Hola!
Hola!Bok!
Dobro jutro! Bon dia!
Bon dia!Dobro jutro!
Dobar dan! Bon dia!
Bon dia!Dobar dan!
Dobra večer! Bona tarda!
Bona tarda!Dobra večer!
Laku noć! Bona nit!
Bona nit!Laku noć!
Bok! Adéu!
Adéu!Bok!
Doviđenja! A reveure!
A reveure!Doviđenja!

Važne riječi

 
da sí
da
ne no
none
možda potser
potsermožda
OK, u redu, dobro d'acord
d'acordOK, u redu, dobro
Hvala! Gràcies!
Gràcies!Hvala!
Molim! Si us plau!
Si us plau!Molim!
Izvini …/izvinite … Perdó ...
Perdó ...Izvini …/izvinite …
Žao mi je. Em sap greu.
Em sap greu.Žao mi je.
Imam .../ Nemam ... Tinc .../ No tinc cap ...
Tinc .../ No tinc cap ...Imam .../ Nemam ...
Imamo ... / Nemamo ... Tenim .../ No tenim cap ...
Tenim .../ No tenim cap ...Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... Hi ha .../ No hi ha cap ...
Hi ha .../ No hi ha cap ...Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... Em dic ...
Em dic ...Ja sam ...
Ja sam iz... Sóc ...
Sóc ...Ja sam iz...
Imam ... godina/godine. Tinc ... anys.
Tinc ... anys.Imam ... godina/godine.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. Estic casat./ No estic casat.
Estic casat./ No estic casat.Oženjen sam./ Nisam oženjen.
Putujem sam. / Ne putujem sam. Viatjo sol./ No viatjo sol.
Viatjo sol./ No viatjo sol.Putujem sam. / Ne putujem sam.
Putujem s ... Viatjo amb ...
Viatjo amb ...Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne znam katalonski. No parlo català.
No parlo català.Ne znam katalonski.
Ne razumijem. No ho entenc.
No ho entenc.Ne razumijem.
Znate li … ? Parla ...?
Parla ...?Znate li … ?
Zna li ovdje itko ...? Algú parla ...?
Algú parla ...?Zna li ovdje itko ...?
engleski  anglès
anglèsengleski
francuski  francès
francèsfrancuski
Molim Vas, napišite mi. Si us plau, escrigui-ho.
Si us plau, escrigui-ho.Molim Vas, napišite mi.
Ponovite, molim Vas! Si us plau, repeteixi-ho.
Si us plau, repeteixi-ho.Ponovite, molim Vas!
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Un moment, si us plau.
Un moment, si us plau.Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
nula zero
zeronula
jedan un
unjedan
dva dos
dosdva
tri tres
trestri
četiri quatre
quatrečetiri
pet cinc
cincpet
šest sis
sisšest
sedam set
setsedam
osam vuit
vuitosam
devet nou
noudevet
deset deu
deudeset
jedanaest onze
onzejedanaest
dvanaest dotze
dotzedvanaest
trinaest tretze
tretzetrinaest
četrnaest catorze
catorzečetrnaest
petnaest quinze
quinzepetnaest
šestnaest setze
setzešestnaest
sedamnaest disset
dissetsedamnaest
osamnaest divuit
divuitosamnaest
devetnaest dinou
dinoudevetnaest
dvadeset vint
vintdvadeset
dvadeset jedan vint-i-un
vint-i-undvadeset jedan
trideset trenta
trentatrideset
četrdeset quaranta
quarantačetrdeset
pedeset cinquanta
cinquantapedeset
šezdeset seixanta
seixantašezdeset
sedamdeset setanta
setantasedamdeset
osamdeset vuitanta
vuitantaosamdeset
devedeset noranta
norantadevedeset
sto cent
centsto
tisuću mil
miltisuću
milijun un milió
un miliómilijun
par un parell
un parellpar