naučite korejski  

Radite godišnji odmor u Koreji?
– Naučite najvažnije riječi na korejskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na korejskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Koreji.
 
Naučite s nama:

Učenje korejskog »
 

 
Kompletni paket korejskog: % popusta!
Normalna cijena:
Cijena s popustom:

 
          Ponuda »          

 

Pozdrav

 
Bok! 안녕하세요!---An-nyeong-ha-se-yo!
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
Bok!
Dobro jutro! 안녕하세요!---An-nyeong-ha-se-yo!
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
Dobro jutro!
Dobar dan! 안녕하세요!---An-nyeong-ha-se-yo!
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
Dobar dan!
Dobra večer! 안녕하세요!---An-nyeong-ha-se-yo!
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
Dobra večer!
Laku noć! 안녕히 주무세요!---An-nyeong-hi ju-mu-se-yo!
안녕히 주무세요!
An-nyeong-hi ju-mu-se-yo!
Laku noć!
Bok! 안녕! / 잘 가!---An-nyeong! / Jal-ga!
안녕!
잘 가!
An-nyeong!
Jal-ga!
Bok!
Doviđenja! 또 만나요!---Tto man-na-yo!
또 만나요!
Tto man-na-yo!
Doviđenja!

Važne riječi

 
da 네 / 예---ne / ye


ne
ye
da
ne 아니요---a-ni-yo
아니요
a-ni-yo
ne
možda 아마도---a-ma-do
아마도
a-ma-do
možda
OK, u redu, dobro 좋아요.---Jo-a-yo.
좋아요.
Jo-a-yo.
OK, u redu, dobro
Hvala! 감사합니다 / 고맙습니다!---Gam-sa-ham-ni-da! / Go-map-seum-ni-da!
감사합니다
고맙습니다!
Gam-sa-ham-ni-da!
Go-map-seum-ni-da!
Hvala!
Nema na čemu! 천만에요!---Cheon-ma-ne-yo!
천만에요!
Cheon-ma-ne-yo!
Nema na čemu!
Izvini …/izvinite … 실례합니다,...---Sil-lye-ham-ni-da, ...
실례합니다,...
Sil-lye-ham-ni-da, ...
Izvini …/izvinite …
Žao mi je. 죄송합니다. / 미안합니다.---Joe-song-ham-ni-da. / Mi-an-ham-ni-da.
죄송합니다.
미안합니다.
Joe-song-ham-ni-da.
Mi-an-ham-ni-da.
Žao mi je.
Imam / Nemam … 저는 ...이/ 가 있습니다. (저는 ...이/ 가 없습니다)---Jeo-neun ... i/ ga it-seum-ni-da. (Jeo-neun ... i/ ga eop-seum-ni-da.)
저는 ...이/ 가 있습니다. (저는 ...이/ 가 없습니다)
Jeo-neun ... i/ ga it-seum-ni-da. (Jeo-neun ... i/ ga eop-seum-ni-da.)
Imam / Nemam …
Imamo ... / Nemamo ... 우리는 ...이/ 가 있습니다. (우리는 ...이/ 가 없습니다.)---U-ri-neun ... i/ ga it-seum-ni-da. (U-ri-neun ... i/ ga eop-seum-ni-da.)
우리는 ...이/ 가 있습니다. (우리는 ...이/ 가 없습니다.)
U-ri-neun ... i/ ga it-seum-ni-da. (U-ri-neun ... i/ ga eop-seum-ni-da.)
Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... ...이/ 가 있습니다. (...이/ 가 없습니다.)---... i/ ga it-seum-ni-da. (... i/ ga eop-seum-ni-da.)
...이/ 가 있습니다. (...이/ 가 없습니다.)
... i/ ga it-seum-ni-da. (... i/ ga eop-seum-ni-da.)
Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... 저는 ...라고 합니다.---Jeo-neun ... ra-go ham-ni-da.
저는 ...라고 합니다.
Jeo-neun ... ra-go ham-ni-da.
Ja sam ...
Ja sam iz... 저는 ...에서 왔습니다.---Jeo-neun ... e-seo wat-seum-ni-da.
저는 ...에서 왔습니다.
Jeo-neun ... e-seo wat-seum-ni-da.
Ja sam iz...
Imam ... godina/godine. 저는 ...살입니다.---Jeo-neun ... sal im-ni-da.
저는 ...살입니다.
Jeo-neun ... sal im-ni-da.
Imam ... godina/godine.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. , Udana sam. / Nisam udana. 저는 결혼했습니다. (저는 미혼입니다.)---Jeo-neun gyeo-ron-haet-seum-ni-da. (Jeo-neun mi-ho-nim-ni-da.)
저는 결혼했습니다. (저는 미혼입니다.)
Jeo-neun gyeo-ron-haet-seum-ni-da. (Jeo-neun mi-ho-nim-ni-da.)
Oženjen sam./ Nisam oženjen. , Udana sam. / Nisam udana.
(Ne) putujem sam. 저는 혼자서 여행하고 있습니다. (저는 혼자서 여행하고 있는 것이 아닙니다.)---Jeo-neun hon-ja-seo yeo-haeng-ha-go it-seum-ni-da. (Jeo-neun hon-ja-seo yeo-haeng-ha-go it-neun geo-si a-nim-ni-da.)
저는 혼자서 여행하고 있습니다. (저는 혼자서 여행하고 있는 것이 아닙니다.)
Jeo-neun hon-ja-seo yeo-haeng-ha-go it-seum-ni-da. (Jeo-neun hon-ja-seo yeo-haeng-ha-go it-neun geo-si a-nim-ni-da.)
(Ne) putujem sam.
Putujem s ... 저는 ...와/ 과 함께 여행하고 있습니다.---Jeo-neun ... wa/ gwa ham-kke yeo-haeng-ha-go it-seum-ni-da.
저는 ...와/ 과 함께 여행하고 있습니다.
Jeo-neun ... wa/ gwa ham-kke yeo-haeng-ha-go it-seum-ni-da.
Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne znam koreanski. 저는 한국어를 할 줄 모릅니다.---Jeo-neun han-gu-geo-reul hal jul mo-reum-ni-da.
저는 한국어를 할 줄 모릅니다.
Jeo-neun han-gu-geo-reul hal jul mo-reum-ni-da.
Ne znam koreanski.
Ne razumijem. 그것을 저는 이해하지 못했습니다.---Geu-geo-seul jeo-neun i-hae-ha-ji mo-taet-seum-ni-da.
그것을 저는 이해하지 못했습니다.
Geu-geo-seul jeo-neun i-hae-ha-ji mo-taet-seum-ni-da.
Ne razumijem.
Znate li … ? ...로 말할 수 있습니까?---... ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
...로 말할 수 있습니까?
... ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Znate li … ?
Zna li ovdje itko ...? 여기 누군가 ...로 말할 수 있습니까?---Yeo-gi nu-gun-ga ... ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
여기 누군가 ...로 말할 수 있습니까?
Yeo-gi nu-gun-ga ... ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Zna li ovdje itko ...?
Zna li ovdje itko engleski? 여기 누군가 영어로 말할 수 있습니까?---Yeo-gi nu-gun-ga yeong-eo-ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
여기 누군가 영어로 말할 수 있습니까?
Yeo-gi nu-gun-ga yeong-eo-ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Zna li ovdje itko engleski?
Zna li ovdje itko francuski? 여기 누군가 프랑스어로 말할 수 있습니까?---Yeo-gi nu-gun-ga peu-rang-seu-eo-ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
여기 누군가 프랑스어로 말할 수 있습니까?
Yeo-gi nu-gun-ga peu-rang-seu-eo-ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Zna li ovdje itko francuski?
Molim Vas, napišite mi. 그것을 적어 주세요.---Geu-geo-seul jeo-geo ju-se-yo.
그것을 적어 주세요.
Geu-geo-seul jeo-geo ju-se-yo.
Molim Vas, napišite mi.
Ponovite, molim Vas! 그것을 다시 반복해 주세요.---Geu-geo-seul da-si ban-bok-ke-ju-se-yo.
그것을 다시 반복해 주세요.
Geu-geo-seul da-si ban-bok-ke-ju-se-yo.
Ponovite, molim Vas!
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. 잠시만 기다리세요.---Jam-si-man gi-da-ri-se-yo.
잠시만 기다리세요.
Jam-si-man gi-da-ri-se-yo.
Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
jedan 일 (하나)---Il (Ha-na)
일 (하나)
Il (Ha-na)
jedan
dva 이 (둘)---I (Dul)
이 (둘)
I (Dul)
dva
tri 삼 (셋)---Sam (Set)
삼 (셋)
Sam (Set)
tri
četiri 사 (넷)---Sa (Net)
사 (넷)
Sa (Net)
četiri
pet 오 (다섯)---O (Da-seot)
오 (다섯)
O (Da-seot)
pet
šest 육 (여섯)---Yuk (Yeo-seot)
육 (여섯)
Yuk (Yeo-seot)
šest
sedam 칠 (일곱)---Chil (Il-gop)
칠 (일곱)
Chil (Il-gop)
sedam
osam 팔 (여덟)---Pal (Yeo-deol)
팔 (여덟)
Pal (Yeo-deol)
osam
devet 구 (아홉)---Gu (A-hop)
구 (아홉)
Gu (A-hop)
devet
deset 십 (열)---Sip (Yeol)
십 (열)
Sip (Yeol)
deset
jedanaest 십일 (열하나)---Si- bil (Yeol-ha-na)
십일 (열하나)
Si- bil (Yeol-ha-na)
jedanaest
dvanaest 십이 (열둘)---Si-bi (Yeol-dul)
십이 (열둘)
Si-bi (Yeol-dul)
dvanaest
trinaest 십삼 (열셋)---Sip-sam (Yeol-set)
십삼 (열셋)
Sip-sam (Yeol-set)
trinaest
četrnaest 십사 (열넷)---Sip-sa (Yeol-net)
십사 (열넷)
Sip-sa (Yeol-net)
četrnaest
petnaest 십오 (열다섯)---Si-bo (Yeol-da-seot)
십오 (열다섯)
Si-bo (Yeol-da-seot)
petnaest
šestnaest 십육 (열여섯)---Sim-yuk (Yeol-yeo-seot)
십육 (열여섯)
Sim-yuk (Yeol-yeo-seot)
šestnaest
sedamnaest 십칠 (열일곱)---Sip-chil (Yeo-ril-gop)
십칠 (열일곱)
Sip-chil (Yeo-ril-gop)
sedamnaest
osamnaest 십팔 (열여덟)---Sip-pal (Yeol-yeo-deol)
십팔 (열여덟)
Sip-pal (Yeol-yeo-deol)
osamnaest
devetnaest 십구 (열아홉)---Sip-gu (Yeol-a-hop)
십구 (열아홉)
Sip-gu (Yeol-a-hop)
devetnaest
dvadeset 이십 (스물)---I-sip (Seu-mul)
이십 (스물)
I-sip (Seu-mul)
dvadeset
dvadeset jedan 이십일 (스물하나)---I-si-bil (Seu-mul-ha-na)
이십일 (스물하나)
I-si-bil (Seu-mul-ha-na)
dvadeset jedan
trideset 삼십 (서른)---Sam-sip (Seo-reun)
삼십 (서른)
Sam-sip (Seo-reun)
trideset
četrdeset 사십 (마흔)---Sa-sip (Ma-heun)
사십 (마흔)
Sa-sip (Ma-heun)
četrdeset
pedeset 오십 (쉰)---O-sip (Swin)
오십 (쉰)
O-sip (Swin)
pedeset
šezdeset 육십 (예순)---Yuk-sip (Ye-sun)
육십 (예순)
Yuk-sip (Ye-sun)
šezdeset
sedamdeset 칠십 (일흔)---Chil-sip (I-reun)
칠십 (일흔)
Chil-sip (I-reun)
sedamdeset
osamdeset 팔십 (여든)---Pal-sip (Yeo-deun)
팔십 (여든)
Pal-sip (Yeo-deun)
osamdeset
devedeset 구십 (아흔)---Gu-sip (A-heun)
구십 (아흔)
Gu-sip (A-heun)
devedeset
sto 백 ---Baek

Baek
sto
tisuću 천---Cheon

Cheon
tisuću
milijun 백만---Baek-man
백만
Baek-man
milijun
par 몇---Myeot

Myeot
par