naučite madagaskarski  

Radite godišnji odmor u Madagaskaru?
– Naučite najvažnije riječi na madagaskarskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na madagaskarskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Madagaskaru.
 
Naučite s nama:

Učenje madagaskarskog »
 

 
Jezični tečaj madagaskarskog:
% popusta
Normalna cijena:
Cijena s popustom:
 
        Ponuda »        

 

Pozdrav

 
Bok! Manao ahoana! / Salama! / Akory! / Miarahaba!
Manao ahoana!
Salama!
Akory!
Miarahaba!
Bok!
Dobro jutro! Manao ahoana!
Manao ahoana!Dobro jutro!
Dobar dan! Manao ahoana!
Manao ahoana!Dobar dan!
Dobra večer! Manao ahoana!
Manao ahoana!Dobra večer!
Laku noć! Tafandria mandry!
Tafandria mandry!Laku noć!
Bok! Veloma!
Veloma!Bok!
Doviđenja! Veloma tompoko!
Veloma tompoko!Doviđenja!

Važne riječi

 
da eny
enyda
ne tsia
tsiane
možda angamba
angambamožda
OK, u redu, dobro OK
OKOK, u redu, dobro
Hvala! Misaotra!
Misaotra!Hvala!
Molim! Tsisy fisaorana!
Tsisy fisaorana!Molim!
Izvini …/izvinite … Manao azafady,...
Manao azafady,...Izvini …/izvinite …
Žao mi je. Miala tsiny.
Miala tsiny.Žao mi je.
Imam / Nemam … (Tsy) manana ... aho. / (Tsy) manana ... za.
(Tsy) manana ... aho.
(Tsy) manana ... za.
Imam / Nemam …
Imamo ... / Nemamo ... (Tsy) manana ... izahay.
(Tsy) manana ... izahay.Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... (Tsy) misy ...
(Tsy) misy ...Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... ... no anarako.
... no anarako.Ja sam ...
Ja sam iz... Avy any ... aho. / Avy any ... za.
Avy any ... aho.
Avy any ... za.
Ja sam iz...
Imam ... godina/godine. ... taona aho. / ... taona za.
... taona aho.
... taona za.
Imam ... godina/godine.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. , Udana sam. / Nisam udana. Manambady aho. (Tsy) manambady aho.
Manambady aho. (Tsy) manambady aho.Oženjen sam./ Nisam oženjen. , Udana sam. / Nisam udana.
(Ne) putujem sam. Mivoaiazy irery aho /Mivoaiazy irery za. (Tsy mivoaiazy irery aho /(Tsy mivoaiazy irery za).
Mivoaiazy irery aho /Mivoaiazy irery za. (Tsy mivoaiazy irery aho /(Tsy mivoaiazy irery za).(Ne) putujem sam.
Putujem s ... Mivoiazy miaraka amin'i ... aho. / Mivoiazy miaraka amin'i ... za.
Mivoiazy miaraka amin'i ... aho.
Mivoiazy miaraka amin'i ... za.
Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne znam madagaskarski. Tsy miteny gasy aho. / Tsy miteny gasy za.
Tsy miteny gasy aho.
Tsy miteny gasy za.
Ne znam madagaskarski.
Ne razumijem. Tsy azoko izany.
Tsy azoko izany.Ne razumijem.
Znate li … ? Miteny ... ve ianao?
Miteny ... ve ianao?Znate li … ?
Zna li ovdje itko ...? Misy miteny ... ve ianareo?
Misy miteny ... ve ianareo?Zna li ovdje itko ...?
engleski Anglisy
Anglisyengleski
francuski Frantsay
Frantsayfrancuski
Molim Vas, napišite mi. Mba soraty amin'ny teny ... ity azafady.
Mba soraty amin'ny teny ... ity azafady.Molim Vas, napišite mi.
Ponovite, molim Vas! Mba avereno kely azafady.
Mba avereno kely azafady.Ponovite, molim Vas!
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Miandrasa vetivety azafady
Miandrasa vetivety azafadyTrenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
nula aotra
aotranula
jedan iray
irayjedan
dva roa
roadva
tri telo
telotri
četiri efatra
efatračetiri
pet dimy
dimypet
šest enina
eninašest
sedam fito
fitosedam
osam valo
valoosam
devet sivy
sivydevet
deset folo
folodeset
jedanaest iraika ambin'ny folo
iraika ambin'ny folojedanaest
dvanaest roa ambin'ny folo
roa ambin'ny folodvanaest
trinaest telo ambin'ny folo
telo ambin'ny folotrinaest
četrnaest efatra ambin'ny folo
efatra ambin'ny foločetrnaest
petnaest dimy ambin'ny folo
dimy ambin'ny folopetnaest
šestnaest enina ambin'ny folo
enina ambin'ny fološestnaest
sedamnaest fito ambin'ny folo
fito ambin'ny folosedamnaest
osamnaest valo ambin'ny folo
valo ambin'ny foloosamnaest
devetnaest sivy ambin'ny folo
sivy ambin'ny folodevetnaest
dvadeset roapolo
roapolodvadeset
dvadeset jedan iraika amby roapolo
iraika amby roapolodvadeset jedan
trideset telopolo
telopolotrideset
četrdeset efapolo
efapoločetrdeset
pedeset dimampolo
dimampolopedeset
šezdeset enimpolo
enimpološezdeset
sedamdeset fitopolo
fitopolosedamdeset
osamdeset valopolo
valopoloosamdeset
devedeset sivifolo
sivifolodevedeset
sto zato
zatosto
tisuću arivo
arivotisuću
milijun iray tapitrisa
iray tapitrisamilijun
par vitsivitsy
vitsivitsypar