naučite malezijski  

Radite godišnji odmor u Maleziji?
– Naučite najvažnije riječi na malezijskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na malezijskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Maleziji.
 
Naučite s nama:

Učenje malezijskog »
 

 
Kompletni paket malezijskog: % popusta!
Normalna cijena:
Cijena s popustom:

 
          Ponuda »          

 

Pozdrav

 
Bok! Halo!
Halo!Bok!
Dobro jutro! Selamat pagi!
Selamat pagi!Dobro jutro!
Dobar dan! Selamat siang!
Selamat siang!Dobar dan!
Dobra večer! Selamat petang!
Selamat petang!Dobra večer!
Laku noć! Selamat malam!
Selamat malam!Laku noć!
Bok! Selamat tinggal!
Selamat tinggal!Bok!
Doviđenja! Selamat tinggal!
Selamat tinggal!Doviđenja!

Važne riječi

 
da ya
yada
ne tidak
tidakne
možda mungkin
mungkinmožda
OK, u redu, dobro o.k., baiklah
o.k., baiklahOK, u redu, dobro
Hvala! Terima kasih!
Terima kasih!Hvala!
Molim! Sama-sama!
Sama-sama!Molim!
Izvini …/izvinite … Maaf, ...
Maaf, ...Izvini …/izvinite …
Žao mi je. Maafkan saya.
Maafkan saya.Žao mi je.
Imam / Nemam … Saya (tidak) ada ...
Saya (tidak) ada ...Imam / Nemam …
Imamo ... / Nemamo ... Kami (tidak) ada ...
Kami (tidak) ada ...Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... (Tidak) ada ...
(Tidak) ada ...Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... Nama saya ...
Nama saya ...Ja sam ...
Ja sam iz... Saya datang ...
Saya datang ...Ja sam iz...
Imam ... godina/godine. Umur saya ialah ... tahun.
Umur saya ialah ... tahun.Imam ... godina/godine.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. , Udana sam. / Nisam udana. Saya sudah (belum) berkahwin.
Saya sudah (belum) berkahwin.Oženjen sam./ Nisam oženjen. , Udana sam. / Nisam udana.
(Ne) putujem sam. Saya (tidak) berlancong sendiri.
Saya (tidak) berlancong sendiri.(Ne) putujem sam.
Putujem s ... Saya berlancong dengan ...
Saya berlancong dengan ...Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne znam malezijski. Saya tidak boleh cakap bahasa melayu.
Saya tidak boleh cakap bahasa melayu.Ne znam malezijski.
Ne razumijem. Saya tidak faham.
Saya tidak faham.Ne razumijem.
Znate li … ? Kamu boleh cakap ... ?
Kamu boleh cakap ... ?Znate li … ?
Zna li ovdje itko ...? Adakah seseorang di sini yang cakap ... ?
Adakah seseorang di sini yang cakap ... ?Zna li ovdje itko ...?
engleski  bahasa Inggeris
bahasa Inggerisengleski
francuski  bahasa Perancis
bahasa Perancisfrancuski
Molim Vas, napišite mi. Tolong mencatatkannya.
Tolong mencatatkannya.Molim Vas, napišite mi.
Ponovite, molim Vas! Tolong mengulanginya.
Tolong mengulanginya.Ponovite, molim Vas!
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Sekejap.
Sekejap.Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
nula kosong
kosongnula
jedan satu
satujedan
dva dua
duadva
tri tiga
tigatri
četiri empat
empatčetiri
pet lima
limapet
šest enam
enamšest
sedam tujuh
tujuhsedam
osam lapan
lapanosam
devet sembilan
sembilandevet
deset sepuluh
sepuluhdeset
jedanaest sebelas
sebelasjedanaest
dvanaest dua belas
dua belasdvanaest
trinaest tiga belas
tiga belastrinaest
četrnaest empat belas
empat belasčetrnaest
petnaest lima belas
lima belaspetnaest
šestnaest enam belas
enam belasšestnaest
sedamnaest tujuh belas
tujuh belassedamnaest
osamnaest lapan belas
lapan belasosamnaest
devetnaest sembilan belas
sembilan belasdevetnaest
dvadeset dua puluh
dua puluhdvadeset
dvadeset jedan dua puluh satu
dua puluh satudvadeset jedan
trideset tiga puluh
tiga puluhtrideset
četrdeset empat puluh
empat puluhčetrdeset
pedeset lima puluh
lima puluhpedeset
šezdeset enam puluh
enam puluhšezdeset
sedamdeset tujuh puluh
tujuh puluhsedamdeset
osamdeset lapan puluh
lapan puluhosamdeset
devedeset sembilan puluh
sembilan puluhdevedeset
sto seratus
seratussto
tisuću seribu
seributisuću
milijun satu juta
satu jutamilijun
par sepasang
sepasangpar