naučite malteški  

Radite godišnji odmor u Malti?
– Naučite najvažnije riječi na malteškom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na malteškom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Malti.
 
Naučite s nama:

Učenje malteškog »
 

 
Jezični tečaj malteškog:
% popusta
Normalna cijena:
Cijena s popustom:
 
        Ponuda »        

 

Pozdrav

 
Bok! Hello!
Hello!Bok!
Dobro jutro! Bonġu!/ L-Ghodwa it-tajba!
Bonġu!/ L-Ghodwa it-tajba!Dobro jutro!
Dobar dan! Il-ġurnata it-tajba!
Il-ġurnata it-tajba!Dobar dan!
Laku noć! Il-lejl it-tajjeb!
Il-lejl it-tajjeb!Laku noć!
Bok! Ċaw!/ Saħħa!
Ċaw!/ Saħħa!Bok!
Doviđenja! Insellimlek!
Insellimlek!Doviđenja!

Važne riječi

 
da iva
ivada
ne le
lene
možda forsi
forsimožda
OK, u redu, dobro Ok.
Ok.OK, u redu, dobro
Hvala! Grazzi!
Grazzi!Hvala!
Molim! Jekk joghġbok!
Jekk joghġbok!Molim!
Žao mi je. Jiddispjaċini.
Jiddispjaċini.Žao mi je.
Imam .../ Nemam ... Jiena għandi .../ Jiena ma ghandiex ...
Jiena għandi .../ Jiena ma ghandiex ...Imam .../ Nemam ...
Imamo ... / Nemamo ... Aħna ghandna .../ Aħna ma ghandniex ...
Aħna ghandna .../ Aħna ma ghandniex ...Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... Hemm .../ M’hemmx ...
Hemm .../ M’hemmx ...Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... Jiena jisimni ...
Jiena jisimni ...Ja sam ...
Ja sam iz... Jiena mil ...
Jiena mil ...Ja sam iz...
Oženjen sam./ Nisam oženjen. Jiena mizzeweg(a)./ Jiena miniex mizzeweg(a).
Jiena mizzeweg(a)./ Jiena miniex mizzeweg(a).Oženjen sam./ Nisam oženjen.
Putujem sam. / Ne putujem sam. Sifirt waħdi./ Ma sifirtx waħdi.
Sifirt waħdi./ Ma sifirtx waħdi.Putujem sam. / Ne putujem sam.
Putujem s ... Sifirt ma ...
Sifirt ma ...Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne razumijem. Ma fihmtx.
Ma fihmtx.Ne razumijem.
Znate li … ? Titkellem bil- ...?
Titkellem bil- ...?Znate li … ?
Zna li ovdje itko engleski? Hawn xi ħadd jitkellem bil-Ingliż?
Hawn xi ħadd jitkellem bil-Ingliż?Zna li ovdje itko engleski?
Zna li ovdje itko francuski? Hawn xi ħadd jitkellem bil-Franċiż?
Hawn xi ħadd jitkellem bil-Franċiż?Zna li ovdje itko francuski?
Molim Vas, napišite mi. Tista tiktibili jekk joghġbok.
Tista tiktibili jekk joghġbok.Molim Vas, napišite mi.
Ponovite, molim Vas! Tista tirrepeti jekk joghġbok.
Tista tirrepeti jekk joghġbok.Ponovite, molim Vas!
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Mument jekk joghġbok.
Mument jekk joghġbok.Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
nula xejn
xejnnula
jedan wieħed
wieħedjedan
dva tnejn
tnejndva
tri tlieta
tlietatri
četiri erbgha
erbghačetiri
pet hamsa
hamsapet
šest sitta
sittašest
sedam sebgha
sebghasedam
osam tmienja
tmienjaosam
devet disgha
disghadevet
deset ghaxra
ghaxradeset
jedanaest hdax
hdaxjedanaest
dvanaest tnax
tnaxdvanaest
trinaest tlettax
tlettaxtrinaest
četrnaest erbatax
erbataxčetrnaest
petnaest hmistax
hmistaxpetnaest
šestnaest sittax
sittaxšestnaest
sedamnaest sbatax
sbataxsedamnaest
osamnaest tmintax
tmintaxosamnaest
devetnaest dsatax
dsataxdevetnaest
dvadeset ghoxrin
ghoxrindvadeset
dvadeset jedan wieħed u ghoxrin
wieħed u ghoxrindvadeset jedan
trideset tletin
tletintrideset
četrdeset erbghin
erbghinčetrdeset
pedeset hamsin
hamsinpedeset
šezdeset sittin
sittinšezdeset
sedamdeset sebghajn
sebghajnsedamdeset
osamdeset tmenin
tmeninosamdeset
devedeset disghajn
disghajndevedeset
sto mijja
mijjasto
tisuću elf
elftisuću
milijun miljun
miljunmilijun
par par
parpar