naučite rumunjski  

Radite godišnji odmor u Rumunjskoj?
– Naučite najvažnije riječi na rumunjskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na rumunjskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Rumunjskoj.
 
Naučite s nama:

Učenje rumunjskog »
 

 
Kompletni paket rumunjskog: % popusta!
Normalna cijena:
Cijena s popustom:

 
          Ponuda »          

 

Pozdrav

 
Bok! Salut!
Salut!Bok!
Dobro jutro! Bună dimineața!
Bună dimineața!Dobro jutro!
Dobar dan! Bună ziua!
Bună ziua!Dobar dan!
Dobra večer! Bună seara!
Bună seara!Dobra večer!
Laku noć! Noapte bună!
Noapte bună!Laku noć!
Bok! Ciao! / Pa!
Ciao!
Pa!
Bok!
Doviđenja! La revedere!
La revedere!Doviđenja!

Važne riječi

 
da da
dada
ne nu
nune
možda poate
poatemožda
OK, u redu, dobro ok
okOK, u redu, dobro
Hvala! Mersi!
Mersi!Hvala!
Molim! Cu plăcere!
Cu plăcere!Molim!
Izvini …/izvinite … Scuze!
Scuze!Izvini …/izvinite …
Žao mi je. Îmi pare rău!
Îmi pare rău!Žao mi je.
Imam .../ Nemam ... Am ... / Nu am ...
Am ...
Nu am ...
Imam .../ Nemam ...
Imamo ... / Nemamo ... Avem ... / Nu avem ...
Avem ...
Nu avem ...
Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... Este ... / Nu este ...
Este ...
Nu este ...
Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... Mă numesc ...
Mă numesc ...Ja sam ...
Ja sam iz... Eu sunt din ...
Eu sunt din ...Ja sam iz...
Imam ... godina/godine. Am ... ani.
Am ... ani.Imam ... godina/godine.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. Sunt căsătorit(ă). / Nu sunt căsătorit(ă).
Sunt căsătorit(ă).
Nu sunt căsătorit(ă).
Oženjen sam./ Nisam oženjen.
Putujem sam. / Ne putujem sam. Călătoresc singur(ă). / Nu călătoresc singur(ă).
Călătoresc singur(ă).
Nu călătoresc singur(ă).
Putujem sam. / Ne putujem sam.
Putujem s ... Călătoresc cu ...
Călătoresc cu ...Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne znam rumunjski. Nu vorbesc românește.
Nu vorbesc românește.Ne znam rumunjski.
Ne razumijem. Nu înțeleg.
Nu înțeleg.Ne razumijem.
Znate li … ? Vorbiți ... ?
Vorbiți ... ?Znate li … ?
Zna li ovdje itko ...? E cineva aici care vorbește ... ?
E cineva aici care vorbește ... ?Zna li ovdje itko ...?
engleski engleză
englezăengleski
francuski franceză
francezăfrancuski
Molim Vas, napišite mi. Vă rog notați.
Vă rog notați.Molim Vas, napišite mi.
Ponovite, molim Vas! Vă rog să repetați.
Vă rog să repetați.Ponovite, molim Vas!
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Un moment, vă rog.
Un moment, vă rog.Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
jedan unu
unujedan
dva doi
doidva
tri trei
treitri
četiri patru
patručetiri
pet cinci
cincipet
šest șase
șasešest
sedam șapte
șaptesedam
osam opt
optosam
devet nouă
nouădevet
deset zece
zecedeset
jedanaest unsprezece
unsprezecejedanaest
dvanaest doisprezece
doisprezecedvanaest
trinaest treisprezece
treisprezecetrinaest
četrnaest paisprezece
paisprezecečetrnaest
petnaest cincisprezece
cincisprezecepetnaest
šestnaest șaisprezece
șaisprezecešestnaest
sedamnaest șaptesprezece
șaptesprezecesedamnaest
osamnaest optsprezece
optsprezeceosamnaest
devetnaest nouăsprezece
nouăsprezecedevetnaest
dvadeset douăzeci
douăzecidvadeset
dvadeset jedan douăzeci și unu
douăzeci și unudvadeset jedan
trideset treizeci
treizecitrideset
četrdeset patruzeci
patruzecičetrdeset
pedeset cincizeci
cincizecipedeset
šezdeset șaizeci
șaizecišezdeset
sedamdeset șaptezeci
șaptezecisedamdeset
osamdeset optzeci
optzeciosamdeset
devedeset nouăzeci
nouăzecidevedeset
sto o sută
o sutăsto
tisuću o mie
o mietisuću
milijun un milion
un milionmilijun
par o pereche
o perechepar