impara nepalese  

Fai un viaggio in Nepal?
Impara le parole più importanti in nepalese!


Qui trovi la traduzione delle 50 più importanti parole ed espressioni dal nepalese all'italiano, così da poterti preparare al meglio per il tuo viaggio in Nepal.
 
Impara con noi:

Imparare il nepalese »
 

 
Corso di nepalese:
Sconto del %
Prezzo pieno:
Il tuo prezzo scontato:
 
        Vai all'offerta »        

 

Saluti

 
Ciao! नमस्कार, नमस्ते ---namaskar, namaste
नमस्कार, नमस्ते
namaskar, namaste
Ciao!
Buongiorno! (sg./pl.) शुभ प्रभात, नमस्कार, नमस्ते---shuva pravat, namaskar, namaste
शुभ प्रभात, नमस्कार, नमस्ते
shuva pravat, namaskar, namaste
Buongiorno! (sg./pl.)
Buongiorno! (sg./pl.) शुभ दीन, नमस्कार, नमस्ते ---shuva diin, namaskar, namaste
शुभ दीन, नमस्कार, नमस्ते
shuva diin, namaskar, namaste
Buongiorno! (sg./pl.)
Buonasera! (sg./pl.) शुभ साँझ, नमस्कार, नमस्ते ---shuva saanjh, namaskar, namaste
शुभ साँझ, नमस्कार, नमस्ते
shuva saanjh, namaskar, namaste
Buonasera! (sg./pl.)
Buonanotte! (sg./pl.) शुभ रात्री ---shuva ratri
शुभ रात्री
shuva ratri
Buonanotte! (sg./pl.)
Ciao! (informale) बिदा हौ, नमस्कार ---bidaa hau, namaskar
बिदा हौ, नमस्कार
bidaa hau, namaskar
Ciao! (informale)
Arrivederci! (formale) फेरी भेटौँला, नमस्कार---pheri bhetaula, namaskar
फेरी भेटौँला, नमस्कार
pheri bhetaula, namaskar
Arrivederci! (formale)

Lessico fondamentale

 
sì हो, हुन्छ---ho, hunchha
हो, हुन्छ
ho, hunchha
no होइन, हुँदैन---hoina, hudaina
होइन, हुँदैन
hoina, hudaina
no
forse शायद, सम्भवत:---sayad, sambhawata
शायद, सम्भवत:
sayad, sambhawata
forse
Ok हुन्छ, ठीक छ---hunchha, thik chha
हुन्छ, ठीक छ
hunchha, thik chha
Ok
Grazie! धन्यवाद---dhanyabad
धन्यवाद
dhanyabad
Grazie!
Prego! (di niente) केही छैन---kehi chhaina
केही छैन
kehi chhaina
Prego! (di niente)
Scusa ... / Scusate ... (sing./pl.) क्षमा गर्नुहोला, क्षमा पाउ ---kshama garnuhola, kshama pau
क्षमा गर्नुहोला, क्षमा पाउ
kshama garnuhola, kshama pau
Scusa ... / Scusate ... (sing./pl.)
Mi dispiace. क्षमा गर्नुहोला, दु:ख लाग्यो---kshama garnuhola, dukha
क्षमा गर्नुहोला, दु:ख लाग्यो
kshama garnuhola, dukha
Mi dispiace.
Ho ... (Non ho) ... म सँग ... छ / म सँग ... छैन---ma sanga ... chha / ma sanga ... chhaina
म सँग ... छ
म सँग ... छैन
ma sanga ... chha
ma sanga ... chhaina
Ho ... (Non ho) ...
Abbiamo (Non abbiamo) ... हामी सँग ... छ / हामी सँग ... छैन---haami sanga ... chha / haami sanga ... chhaina
हामी सँग ... छ
हामी सँग ... छैन
haami sanga ... chha
haami sanga ... chhaina
Abbiamo (Non abbiamo) ...
C'è (Non c'è) ... ... केही छ / ... केही पनि छैन--- ... kehi chha / ... kehi pani chhaina
... केही छ
... केही पनि छैन
... kehi chha
... kehi pani chhaina
C'è (Non c'è) ...

Presentarsi

 
Mi chiamo ... मेरो नाम ... हो ।---mero naam ... ho.
मेरो नाम ... हो ।
mero naam ... ho.
Mi chiamo ...
Io vengo ... म ... आएको हुँ ।---ma ... aaeko hu.
म ... आएको हुँ ।
ma ... aaeko hu.
Io vengo ...
Ho ... anni. म ... बर्ष को भए।---ma ... barsa ko bhae
म ... बर्ष को भए।
ma ... barsa ko bhae
Ho ... anni.
Sono sposato/a. / Non sono sposato/a. मेरो विवाह भएको छ । / मेरो विवाह भएको छैन।---mero bibaha bhayeko chha / mero bibaha bhayeko chhaina
मेरो विवाह भएको छ ।
मेरो विवाह भएको छैन।
mero bibaha bhayeko chha
mero bibaha bhayeko chhaina
Sono sposatoă. / Non sono sposatoă.
Viaggio da solo. / Non viaggio da solo. म एक्लै यात्रा गर्छु। / म एक्लै यात्रा गर्दिन।---ma eklai yatra garchhu / ma eklai yatra gardina
म एक्लै यात्रा गर्छु।
म एक्लै यात्रा गर्दिन।
ma eklai yatra garchhu
ma eklai yatra gardina
Viaggio da solo. / Non viaggio da solo.
Viaggio con ... म ... बाट यात्रा गर्छु ---ma ... bata garchhu
म ... बाट यात्रा गर्छु
ma ... bata garchhu
Viaggio con ...

Comprensione

 
Non lo capisco. यो मैले बुझ्न सकिन।---yo maile bujhna sakina
यो मैले बुझ्न सकिन।
yo maile bujhna sakina
Non lo capisco.
Parla ... ? तपाईं ... बोल्नुहुन्छ---tapaai ... bolnuhunchha
तपाईं ... बोल्नुहुन्छ
tapaai ... bolnuhunchha
Parla ... ?
Qualcuno qui parla ...? यहाँ कोही ... बोल्छ---yaha kohi ... bolchha
यहाँ कोही ... बोल्छ
yaha kohi ... bolchha
Qualcuno qui parla ...?
inglese ईंग्लिश---english
ईंग्लिश
english
inglese
francese फ्रेन्च---french
फ्रेन्च
french
francese
Per piacere se lo scriva. कृपया त्यो लेख्नुहोस् ।---kripaya tyo lekhnuhos
कृपया त्यो लेख्नुहोस् ।
kripaya tyo lekhnuhos
Per piacere se lo scriva.
Per piacere lo ripeta. कृपया एक पल्ट दोर्‍याउनुहोस्।---kripaya ek palta dorryaaunuhos
कृपया एक पल्ट दोर्‍याउनुहोस्।
kripaya ek palta dorryaaunuhos
Per piacere lo ripeta.
Un momento, per piacere. कृपया एकै छिन ...---kripaya ekai chhinn ...
कृपया एकै छिन ...
kripaya ekai chhinn ...
Un momento, per piacere.
Informazioni जानकारी, इन्फर्मेसन---jankari, information
जानकारी, इन्फर्मेसन
jankari, information
Informazioni
arabo अरबी---arabi
अरबी
arabi
arabo
straniero बिदेशी---bideshi
बिदेशी
bideshi
straniero

Numeri

 
zero शुन्य (0)---shunya
शुन्य (0)
shunya
zero
uno एक (१) ---ek
एक (१)
ek
uno
due दुई (२)---dui
दुई (२)
dui
due
tre तीन (३)---tin
तीन (३)
tin
tre
quattro चार (४)---char
चार (४)
char
quattro
cinque पाँच (५) ---panch
पाँच (५)
panch
cinque
sei छ (६)---chha
छ (६)
chha
sei
sette सात (७)---saat
सात (७)
saat
sette
otto आठ (८)---aath
आठ (८)
aath
otto
nove नौ (९)---nau
नौ (९)
nau
nove
dieci दस (१०)---das
दस (१०)
das
dieci
undici एघार (११)---eghaara
एघार (११)
eghaara
undici
dodici बार्‍ह (१२) ---baarrha
बार्‍ह (१२)
baarrha
dodici
tredici तेर (१३) ---tera
तेर (१३)
tera
tredici
quattordici चौध (१४)---chaudha
चौध (१४)
chaudha
quattordici
quindici पन्ध्र (१५)---pandhra
पन्ध्र (१५)
pandhra
quindici
sedici सोरह (१६)---soraha
सोरह (१६)
soraha
sedici
diciassette सत्र (१७) ---satra
सत्र (१७)
satra
diciassette
diciotto अठार (१८) ---athaara
अठार (१८)
athaara
diciotto
diciannove उन्नाइस (१९) ---unnaais
उन्नाइस (१९)
unnaais
diciannove
venti बिस (२०)---bis
बिस (२०)
bis
venti
ventuno एक्काइस (२१)---ekkaais
एक्काइस (२१)
ekkaais
ventuno
trenta तिस (३०)---tis
तिस (३०)
tis
trenta
quaranta चालिस (४०) ---chaalis
चालिस (४०)
chaalis
quaranta
cinquanta पचास (५०)---pachaas
पचास (५०)
pachaas
cinquanta
sessanta साठी (६०)---saathii
साठी (६०)
saathii
sessanta
settanta सत्तरी (७०)---sattari
सत्तरी (७०)
sattari
settanta
ottanta असी (८०)---assi
असी (८०)
assi
ottanta
novanta नब्बे (९०)---nabbe
नब्बे (९०)
nabbe
novanta
cento सय (१००)---saya
सय (१००)
saya
cento
mille हजार (१०००)---hajaar
हजार (१०००)
hajaar
mille
un milione दस लाख (१०,०००००)---das laakh
दस लाख (१०,०००००)
das laakh
un milione
un paio एक जोडी ---ek jodi
एक जोडी
ek jodi
un paio