išmokite čekų  

Keliaujate į Čekiją?
Išmokite pagrindinius žodžius čekų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių čekų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Čekiją!
 
Mokykitės su mumis čekų kalbos!

Mokytis čekų kalbos »
 

 
Čekų kalbos kursų komplektas: % nuolaida!
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:

 
          Užsakyti »          

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Ahoj!
Ahoj!Labas!
Labas rytas! (vns./ dgs.) Dobré ráno!
Dobré ráno!Labas rytas! (vns./ dgs.)
Laba diena! (vns./ dgs.) Dobrý den!
Dobrý den!Laba diena! (vns./ dgs.)
Labas vakaras! (vns./ dgs.) Dobrý večer!
Dobrý večer!Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Labanakt! (vns./ dgs.) Dobrou noc!
Dobrou noc!Labanakt! (vns./ dgs.)
Viso! (fam.) Ahoj!
Ahoj!Viso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) Na shledanou!
Na shledanou!Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip Ano
Anotaip
ne Ne
Nene
gal Možná
Možnágal
gerai OK
OKgerai
Ačiū! Děkuji!
Děkuji!Ačiū!
Prašom! Prosím!
Prosím!Prašom!
Atsiprašau, ... Promiňte,...
Promiňte,...Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. To mě mrzí.
To mě mrzí.Aš apgailestauju.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ... Mám ... / Nemám ...
Mám ...
Nemám ...
Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Mes turime ..../ Mes neturime ... Máme .../ Nemáme ...
Máme .../ Nemáme ...Mes turime ..../ Mes neturime ...
Yra .../ Nėra .... To je .../ To není ...
To je .../ To není ...Yra .../ Nėra ....

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … Jmenuji se ...
Jmenuji se ...Aš esu .../ Mano vardas …
Aš esu ... Jsem ...
Jsem ...Aš esu ...
Man ... metų/metai. Je mi ... let.
Je mi ... let.Man ... metų/metai.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus Jsem vdaná (ženatý)./ Nejsem vdaná (ženatý).
Jsem vdaná (ženatý)./ Nejsem vdaná (ženatý).Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena Cestuji sám./ Necestuji sám.
Cestuji sám./ Necestuji sám.Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Aš keliauju su ... Cestuji s ...
Cestuji s ...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Aš nekalbu čekiškai. Nemluvím česky.
Nemluvím česky.Aš nekalbu čekiškai.
Aš nesuprantu. (v./ m.) Tomu nerozumím.
Tomu nerozumím.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate ...? (v./ m.) Mluvíte ...?
Mluvíte ...?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) Mluví tady někdo ...?
Mluví tady někdo ...?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai Anglicky
Anglickyangliškai
prancūziškai Francouzsky
Francouzskyprancūziškai
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Prosím napište to.
Prosím napište to.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) Prosím opakujte to.
Prosím opakujte to.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Moment, prosím.
Moment, prosím.Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis nula
nulanulis
vienas jeden
jedenvienas
du dva
dvadu
trys tři
třitrys
keturi čtyři
čtyřiketuri
penki pět
pětpenki
šeši šest
šestšeši
septyni sedm
sedmseptyni
aštuoni osm
osmaštuoni
devyni devět
devětdevyni
dešimt deset
desetdešimt
vienuolika jedenáct
jedenáctvienuolika
dvylika dvanáct
dvanáctdvylika
trylika třináct
třinácttrylika
keturiolika čtrnáct
čtrnáctketuriolika
penkiolika patnáct
patnáctpenkiolika
šešiolika šestnáct
šestnáctšešiolika
septyniolika sedmnáct
sedmnáctseptyniolika
aštuoniolika osmnáct
osmnáctaštuoniolika
devyniolika devatenáct
devatenáctdevyniolika
dvidešimt dvacet
dvacetdvidešimt
dvidešimt vienas jedenadvacet
jedenadvacetdvidešimt vienas
trisdešimt třicet
třicettrisdešimt
keturiasdešimt čtyřicet
čtyřicetketuriasdešimt
penkiasdešimt padesát
padesátpenkiasdešimt
šešiasdešimt šedesát
šedesátšešiasdešimt
septyniasdešimt sedmdesát
sedmdesátseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt osmdesát
osmdesátaštuoniasdešimt
devyniasdešimt devadesát
devadesátdevyniasdešimt
šimtas sto
stošimtas
tūkstantis tisíc
tisíctūkstantis
milijonas milión
miliónmilijonas
keletas pár
párkeletas